Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Biodiversiteit / Woekerplanten

Woekerplanten

Is het een woekerplant?

Een plant is een woekerplant als hij aan drie criteria voldoet:

  1. Uitheemse oorsprong: de soort komt voor in een omgeving die niet overeenkomt met de oorspronkelijke omgeving;
  2. Geografische verspreiding: na de invoer verspreidt de soort zich in de omgeving en worden natuurlijke of semi-natuurlijke gebieden ingepalmd;
  3. Ongewenste effecten op de ecologie, de economie en/of de volksgezondheid.

Voorbeeld van een woekerplant: bamboe

Heel wat mensen willen hun tuin een oosterse tint geven door bamboe te planten. Bamboe heeft wortelstokken. Die groeien met een snelheid van 30 cm tot 1 m per dag en als je ze afsnijdt, groeien ze gewoon terug. Potten en worteldoeken houden bamboe bovendien niet tegen, en voordat je het weet hebben de wortelstokken de hele tuin en die van de buren ingenomen. Deze plant kan gemakkelijk 5 jaar ondergronds groeien alvorens boven te komen.

Als u dus bamboe wilt planten, kunt u dus best de verspreiding ervan tegengaan met een erg efficiënte hindernis (dik doek, wortelplaten van ten minste 60 cm diep) zodat ze niet de hele tuin en die van de buurman innemen.

De Franse region Picardië heeft een infofiche (PDF) opgesteld die weliswaar alleen in het Frans beschikbaar is.

Meer informatie over woekerplanten in het algemeen vindt u op de website van Alterias.

Twee ongewenste planten in Ukkel

Met de lente zullen de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw opnieuw verschijnen, de twee woekerplanten die het vaakst voorkomen op ons grondgebied.

Woekerplanten uitroeien

Hoe kunnen we de plant uitroeien? Met veel geduld! Het zijn koppige en hardnekkige tegenstanders!

Een chemische methode om ze uit te roeien (pesticide) is voor deze twee planten niet erg doeltreffend omdat hun reserves zich in hun wortelstokken bevinden, die helemaal niet blootgesteld worden aan de pesticiden die op de bovengrondse delen worden uitgesproeid (takken, bladeren, ...).

Bovendien mogen pesticiden alleen gebruikt worden op privé-eigendom en zijn deze producten gevaarlijk voor het milieu en voor de gebruikers.

We raden de Ukkelaars die zulke planten in hun tuin hebben ze zo vlug mogelijk ingrijpen. Volg daartoe de tips op de pagina over de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw.

Woekerplanten in Ukkel

In de openbare ruimte

Het gemeentebestuur houdt een lijst bij met plekken waar de duizendknoop in Ukkel voorkomt. Sinds 2010 wordt ook een kaart bijgehouden met de plaatsen waar de Japanse duizendknoop is vastgesteld. Dit wordt gedaan door verscheidene gemeentediensten (Milieu, Groendienst en Wegendienst) en ook door enkele verenigingen die in Ukkel actief zijn (SOS Kauwberg, Natagora, ...).

Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig. Enerzijds doordat we geen toegang hebben tot privéterreinen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, en anderzijds omdat de duizendknoop zich zo snel kan verspreiden. Het gemeentebestuur gebruikt deze kaart om gerichter tegen deze planten op te treden.

In privé-ruimte

Als een gemeenteambtenaar merkt dat er op een privé-eigendom, zichtbaar vanaf de openbare ruimte, duizendknoop aanwezig is, of als hij vermoedt dat er duizendknoop in de wijk aanwezig is, wordt een gepersonaliseerde brief verstuurd (in het eerste geval) of een huis-aan-huisbericht (tweede geval). In deze brief wordt aan de inwoner(s) uitgelegd dat de duizenknoop (met omschrijving en een foto) een negatief effect kan hebben en de tuin kan overwoekeren. De brief bevat ook tips om de duizenknoop te bestrijden.

Indien u plekken ontdekt waar de Japanse duizendknoop of de reuzenberenklauw aanwezig is en die nog niet op de kaart vermeld staan, stuur dan een mail.

Wat doet de gemeente?

Sinds 2010 trekt de gemeente elke jaar een budget uit om een externe firma in de openbare ruimte woekerplanten aan te pakken.

Er wordt gewerkt met de mechanische methode: regelmatig wieden, een worteldoek leggen en na enkele jaren inheemse soorten planten.

Meer inlichtingen

Document acties