Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Biodiversiteit / Katten in de gemeente

Katten in de gemeente

Katten als huisdier

Wij willen u eraan herinneren dat het verboden is dieren vrij te laten rondlopen, en dat huisdiereigenaars (of personen die er toezicht over houden, zelfs nu en dan) verplicht zijn ervoor te zorgen dat deze dieren:

  • het publiek op geen enkele manier storen;
  • geen planten of voorwerpen uit de openbare ruimte beschadigen;
  • de dieren van anderen niet schaden;

en dit ingevolge het Algemeen Politiereglement van onze gemeente (art.95 & art. 97). Wie dit reglement overtreedt, riskeert een administratieve boete die tot € 250 kan oplopen.

Sinds 1 november 2017 is het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplicht om uw kat te laten identificeren en registreren voordat ze 12 weken oud is. Dankzij deze maatregel kunnen weggelopen katten makkelijker worden teruggevonden en kunnen we vermijden dat wanneer ze in een asiel terechtkomen, ze door plaatsgebrek moeten worden geëuthanaseerd. Om de strijd aan te binden met de problematische toename van katten, sinds 1 januari 2018 moet iedere katteneigenaar zijn kat laten steriliseren voor deze een leeftijd van 6 maanden bereikt. Indien u reeds in bezit bent van een kat die geboren is voor 1 januari 2018, dient deze gesteriliseerd te worden vóór 1 juli 2018. (Bron: Leefmilieu Brussel)

Wij rekenen op u om goed voor uw huiskatten te zorgen en om ze niet achter te laten. Hoewel vaak anders wordt gedacht, is het meestal heel moeilijk voor een -zelfs erg pientere- kat, om van een leven binnenshuis over te gaan tot een zwervend bestaan.

Zwerfkatten

1 kat, 2 katten, 72 katten,... De meeste verenigingen die zich bezighouden met het steriliseren van katten gaan uit van volgende statistiek: één paar kan tot twaalf katjes per jaar produceren, dus zes paar. Als deze zes koppels die het eerste jaar geboren zijn, op hun beurt paren, geeft dit na twee jaar 72 katten. Op vijf jaar kan de kattenbevolking zo met 15.552 eenheden groeien als er niets wordt gedaan om ze te steriliseren. Sterilisatie blijkt dus het beste antwoord op de exponentiële groei van het aantal zwerfkatten.

Wist u bovendien dat, indien u in uw buurt zwerfkatten opmerkt -geen huiskatten die vrij rondlopen, uw gemeente de vzw "Vrije Katten" (02/736.80.58.) steunt? Deze vereniging leent, op eenvoudige telefonische aanvraag, kooien om de katten te vangen (en eventueel hulp bij het vangen) en laat dierenartsen tot hun sterilisatie overgaan. Na de herstelperiode wordt de geopereerde kat weer losgelaten waar hij gevangen werd. Deze vereniging vraagt €7 voor de administratieve kosten en €30 waarborg voor de kooi.

 

Met de steun van Leefmilieu Brussel

Logo Leefmilieu Brussellogo duurzame stad

Document acties