Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Biodiversiteit / De vos

De vos

Renard grand

 

Vossen en mensen

De rode vos is een gekend roofdier dat vele passies opwekt. image002.jpg

In de geest van het publiek is hij een verstokte kippen- en hazeneter. Maar de werkelijkheid is absoluut anders. Hij is in feite verzot op ratten en muizen! Zijn dieet bestaat voornamelijk uit knaagdieren. Hij vangt enkele honderden knaagdieren per jaar, wat niet onaanzienlijk is!

Opgesloten pluimvee is weliswaar ook een lekker hapje voor de vos, vooral als het nachthok niet afgesloten is. De vos doet zich graag tegoed aan vuilniszakken, een gemakkelijk toegankelijke voedingsbron, in plaats van op knaagdieren te jagen, wat veel meer energie vereist. De vos kiest voor de gemakkelijkste oplossing. Net zoals mensen soms...

De Mens, met zijn grotere inlevingcapaciteit, kan inspanningen leveren om met onze vrienden de vossen in harmonie samen te leven. Diverse oplossingen worden u dan ook voorgesteld om te vermijden dat de vossen uw kippen uitroeien en uw vuilnisbakken openscheuren.

backtopnl.gif

Hoe uw vuilnisbakken beschermen tegen vossen?

(foto Marc De Brouwer)

De vos is niet het enige dier dat geïnteresseerd is in uw vuilnisbak: eksters, kraaien, straatkatten en straathonden worden er ook door aangetrokken, en zijn er ook verantwoordelijk voor. Een goede bescherming zorgt ervoor dat uw vuilnisbak beschermd is tegen alle diersoorten.

Er bestaan diverse oplossingen om te vermijden dat vossen in uw vuilniszakken rommelen en uw afval verspreiden. De prijzen en de ruimte die ervoor nodig is variëren. Hierna volgt een tabel met de voor- en nadelen van elke oplossing om u te helpen de beste keuze te maken. Maar we mogen natuurlijk niet vergeten dat de beste bescherming er nog altijd uit bestaat de zak net voor de ophaling buiten te zetten.

 

Oplossing Achteruitbouwzone Kostprijs Uitzicht
Container 240 L of meer (1) NEE *** ** Poubelles jaunes
Houten container JA ** (2) *** Container bois
Gaas JA en NEE (3) * * Grillage
*** = duurst   ** = middelmatig    * = goedkoopst

Download een of meer foto's

Achteruitbouwstrook: een huis of een gebouw met achteruitbouwstrook of een inrit naar de garage laat een vaste oplossing toe zoals een houten kist. Geen vaste uitrusting mag op het voetpad en in de openbare ruimte geplaatst worden.

Welke de door u gekozen oplossing ook is, denk eraan de vuilnisophalers te verwittigen om zeker te zijn dat ze weten dat de toestand gewijzigd is.

backtopnl.gif

Hoe uw kippenhok beschermen?

Sommige Ukkelaars bezitten nog een kippenhok, wat voor vossen een aanlokkelijke plek is.

Hier is dus de door het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) voorgestelde oplossing om zijn kippenhok te beschermen.

Het B.I.M. heeft een prototype van vosveilig kippenhok in een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk met een hoge vossenconcentratie. In twee jaar heeft geen enkele vos erin geslaagd zo’n kippenhok.

Hier zijn de belangrijkste maatregelen om uw kippen te beveiligen:

 • De breedte en de diepte van de afrastering kan variëren in functie van het aantal kippen in het kippenhok;
 • De ren wordt omgeven met een minstens 130 cm hoge afrastering;
 • De afrastering wordt aan de buitenzijde van de palen bevestigd om te vermijden dat andere rovers (b.v.: marterachtigen) deze palen beklimmen en de ren binnendringen. De bovenste rand van de afrastering moet in een hoek van ongeveer 30° (foto’s) naar buiten worden omgehoogd;
 • De mazen van de afrastering zijn tussen  3 en 4 cm wijd om het binnendringen van de marterachtigen te beletten (hermelijn, wezel);
 • Om te beletten dat onder de afrastering door de vos wordt gegraven moet rond de buitenloop een 40 cm brede rij tegels op de grond tegen de afrastering worden gelegd. De vossen zijn slim maar zij zullen niet de tegenwoordigheid van geest hebben om verder dan deze tegels te graven (foto’s);
 • Het slaaphok en de voerbak op 30 cm van de grond plaatsen om de toegangmogelijkheden van ratten en muizen, die de rovers aantrekken, te beperken.

image003.jpegimage004.jpeg

backtopnl.gif

Links

 • De pagina van het BIM-Leefmilieu Brussel over vossen (FR / NL)
 • Natagora (FR)
 • Web vos (NL / EN)
 • Een pagina van het Natuurhulpcentrum over vossen (NL)

backtopnl.gif

Contact

Voor meer informatie of andere vragen i.v.m. vossen kunt u terecht bij de Milieudienst:

 • Per telefoon op 02/348.65.46
 • Per mail
 • Door te schrijven naar

Gemeentebestuur
Milieudienst
Vander Elstplein 29
1180 Ukkel

 

Voetnoten

(1) Containers van minstens 240L zijn te voorzien zodat ze automatisch geledigd kunnen worden door de vrachtwagens van Net Brussel, maar u kan ook grotere containers gebruiken die echter moeten beantwoorden aan de standaardnormen terzake. Bij twijfel, vraag aan de vuilnisophalers in uw straat. TERUG

(2) Kan u zelf maken met hout van paletten of aan te kopen hout. TERUG

(3) U kan uw gaas boven uw vuilniszakken plaatsen wanneer u uw vuilniszakken buiten zet en daarna weer opbergen. Mag niet permanent buiten blijven. TERUG

 
 

Document acties