Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Biodiversiteit / De Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop

Terug naar de pagina Woekerplanten

De Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is herkenbaar aan zijn lange stengels met zijtakken, die tot 3 m hoog kunnen worden. Hij heeft grote, volle en tegengestelde bladeren van een ovale vorm. Van augustus tot oktober heeft deze plant witte bloemen die in trossen groeien. Het is een winterharde plant die zich verspreidt langs wegen, spoorwegen, rivieren, moerrassen en tuinen in een dichte ondoordringbare wildgroei.

Hij vormt een echte bedreiging voor het milieu omdat hij snel alle andere soorten doet verdwijnen.

De Japanse duizendknoop komt uit Oost-Azië, en is in de 19e eeuw ingevoerd als sier- en voederplant. Zo is de plant verspreid geraakt over heel Europa en Noord-Amerika.

De duizenknoop is een geduchte tegenstander van de inheemse flora. Dankzij de giftige stoffen die ze afscheidt, overleeft bijna geen enkele andere soort de concurrentiestrijd. Zo creëert deze plant een onherbergzaam, schaduwrijk milieu waarin andere soorten niet kunnen groeien en waardoor de biodiversiteit achteruit gaat. Ook dieren (vogels, kleine zoogdieren, ...) vestigen zich niet in het dichte gewas van de duizendknoop.

Bestrijding

  • De plant steeds opnieuw met de hand uittrekken, zodra dat mogelijk is en het hele jaar door.
  • Bij het uittrekken moeten ook de delen onder de grond zoveel mogelijk verwijderd worden.
  • De uitgetrokken planten en ondergrondse delen ervan moeten zorgvuldig ter plaatse achtergelaten worden in kleine hoopjes, zodat de plant zeker niet verder verspreid raakt.
  • Hoe vaker de plant uitgetrokken wordt, hoe sneller hij uitgeput zal raken.
  • Deze methode moet jaar na jaar herhaald worden, totdat de plant volledig is verdwenen.
  • Daarna dienen er, indien mogelijk, inheemse planten geplant te worden, die aangepast zijn aan het milieu, en die snel groeien (liefst pioniersoorten) zodat ze de concurrentie aankunnen met de duizendknoop voor wat het licht betreft.

Meer inlichtingen

Document acties