Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Horeca

Horeca

Ingevolge de wetgeving op de administratieve vereenvoudiging heeft het college sinds maart 2007 de dienst Horeca opgenomen in de gemeentelijke organisatie.

Het beheer wordt uitgevoerd door een administratieve ambtenaar onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester.

Openingsuren voor het publiek

Van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12u00. Victor Gambierstraat 21, kantoor 03 ;
Tel: 02 348 66 69 ;
E-mail: tfournier@ukkel.brussels.

Aanvraag voor een terras en voor een terrasuitbreiding

In het kader van de komende heropening van de horecazaken heeft de gemeenteraad van de gemeente Ukkel beslist om de terrasuitbreidingen blijvend te maken. Wij stellen u voor een terras op de openbare weg te plaatsen en een parkeerplaats voor uw zaak te privatiseren.

Wenst u te genieten van een terras op het trottoir voor uw zaak?

Om een toelating voor de plaatsing van een terras te krijgen, hoeft u enkel het onderstaande aanvraagformulier in te vullen en het per e-mail terug te sturen naar tfournier@ukkel.brussels

Formulier vergunningsaanvraag voor de bezetting van de openbare weg

Wenst u een parkeerplaats te privatiseren om er een terrasuitbreiding op te plaatsen?

Om een toelating voor de plaatsing van een terras op een parkeerplaats te krijgen, hoeft u enkel het onderstaande aanvraagformulier in te vullen en het per e-mail terug te sturen naar tfournier@ukkel.brussels

Formulier vergunningsaanvraag voor de bezetting van een parkeerplaats

Het parkeerreglement

Nieuw!

Om een terrasuitbreiding op een parkeerplaats af te bakenen en te beveiligen, heeft u de mogelijkheid om bloembakken te huren. Het aantal bakken wordt bepaald door de Wegendienst en de politiediensten op basis van de lengte van de gevraagde inplanting en de beveiliging ervan. Het plaatsen van een terras en van een terrasuitbreiding op een parkeerplaats is gratis.

Wij herinneren u eraan dat een aanvraag tot plaatsing niet geldt als een toelating!

U moet wachten op de toelating voordat u uw uitbreiding plaatst. De toelatingen voor een terrasuitbreiding op parkeerplaatsen vereisen bovendien de goedkeuring van de dienst Horeca (dossier in orde), de Wegendienst (eventuele geplande werken, ligging der plaatsen, alternatieve zones in geval van onmogelijkheid, ...) en de politiediensten (beveiliging van de plaatsen, naleving van het verkeersreglement, ...) om afgeleverd te worden.

 

Opening, overname of statutenwijziging van een horeca-etablissement

Voor de opening of herneming van een horeca-etablissement is een voorafgaande bijzondere uitbatingstoelating vereist.

Onder horeca wordt verstaan: restaurants, snackbars, slijterijen, cafés of andere zaken waar ter plaatse drank of voedsel verstrekt kan worden.

Bij de opening van een nieuw etablissement moet de nieuwe uitbater zich naar de dienst Horeca begeven vóór de start van zijn activiteit.

Bij de herneming van een etablissement moet de nieuwe zaakvoerder de dienst contacteren uiterlijk op de eerste dag van activiteit.

Het wordt eveneens aangeraden om de dienst Horeca te contacteren alvorens contractuele verplichtingen aan te gaan of te investeren om problemen te vermijden.

Bij de wijziging van de statuten van een vennootschap die het etablissement uitbaat moet de nieuwe zaakvoerder zich eveneens bij deze dienst aanbieden.

Documenten die aan het bestuur bezorgd moeten worden

Alvorens de uitbatingstoelating te verkrijgen (en eventueel de vergunning voor de verkoop van sterke drank) moet de dienst Horeca over talrijke documenten beschikking om uw dossier samen te stellen. Het gemeentebestuur moet u namelijk gemakkelijk kunnen identificeren. Het gaat om de volgende documenten:

-         het verslag van de DBDMH;

-         het verzekeringsattest (met objectieve burgerlijke aansprakelijkheid indien het etablissement groter is dan 50 m²);

-         het betalingsbewijs van de dossierkosten;

-         moraliteitsattesten van de zaakvoerder en de werknemers;

-         toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).


Vergunning sterke drank en moraliteitsattest

Vergunning

De gemeentebesturen moeten de vergunningen afleveren voor horeca-etablissement die sterke drank verstrekken. De vergunning is verplicht om dergelijke zaken uit te baten en wordt enkel afgeleverd indien het horecadossier in orde is.

Moraliteitsattesten

De dienst Uittreksels uit het strafregister levert de moraliteitsattesten af van de inwoners van de gemeente Ukkel. Het betreft de zaakvoeder en de werknemers. Deze attesten moeten beschikbaar zijn in de zaak in geval van controle.

Plaatsing van een terras

De dienst Horeca levert de toelatingen om een terras te voorzien enkel af indien het dossier van het etablissement in orde is .

De attesten die nodig zijn voor het dossier inzake aanvragen voor de plaatsing van spelen

De dienst Horeca levert deze attesten enkel af indien het dossier van het etablissement in orde is. Dit attest is een verplichte voorwaarde om spelen in het etablissement te plaatsen.

Hygiënecontrole

Voor meer inlichtingen betreffende hygiënecontroles door het gemeentelijke laboratorium kunt u de volgende website raadplegen:

www.brulabo.irisnet.be

OPGELET !!!

Voor de opening van een etablissement en de afsluiting van contractuele verbintenissen (met leveranciers of een eigenaar, een vorige zaakvoerder, …) is het aangeraden de gemeentelijke dienst Stedenbouw of de dienst Horeca te contacteren om na te gaan of het betrokken etablissement in orde is met de stedenbouwkundige reglementen en of er geen beperkingen inzake de uitbating van kracht zijn.

Document acties

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« november 2021 »
november
MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Agenda
Schattenjachten "Totemus" 03-04-2021 - 03-04-2023 — Ukkel
De Ijsbaan 22-12-2021 - 05-01-2022 — Homère Goossensplein
Aankomende agenda-items...

 

Samen voor groene straten!

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Fairtradegemeenten

Energieloket