Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Groendienst / STOP aan woekerplanten

STOP aan woekerplanten

Een plant is een woekerplant als hij aan drie criteria voldoet:

Uitheemse oorsprong: de soort komt voor in een omgeving die niet overeenkomt met de oorspronkelijke omgeving; geografische verspreiding: na de invoer verspreidt de soort zich in de omgeving en worden natuurlijke of semi-natuurlijke gebieden ingepalmd; ongewenste effecten op de ecologie, de economie en/of de volksgezondheid.

Waarschuwing:

Meerdere mensen zijn geneigd hun tuin een oosterse tint te geven door bamboes aan te planten. Deze hebben wortelstokken. Het is wenselijk wanneer u deze keuze maakt hun uitgroei af te remmen door een woortelscherm aan te brengen (dik LDPE materiaal voorkomt doorgroei v/d wortels tot 60 cm diepte) om ervoor te zorgen dat de ganse tuin of deze van de buur niet overwoekerd wordt.

 

La Renouée du Japon


Twee ongewenste planten:
Met de lente zullen de Japanse duizendknoop en de reuzenberenklauw verschijnen.

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is herkenbaar aan zijn lange stengels met zijtakken, die tot 3 m hoog kunnen worden. Hij heeft grote, volle en tegengestelde bladeren van een ovale vorm.
Van augustus tot oktober heeft deze plant witte bloemen die in trossen groeien.
Het is een vaste plant die verspreidt zich langs wegen, spoorwegen, rivieren, moerrassen en tuinen als dichte ondoordringbare wildgroei.
Hij vormt een echte bedreiging voor het milieu omdat hij snel alle andere soorten doet verdwijnen.

De reusenberenklauw is ook een snelgroeiende plant die inheemse soorten overwoekert. Ze kan 3, 4 meter hoog worden en heeft grote gekartelde bladeren en witte bloemen in één bloemscherm. Het plantensap bevat chemische stoffen die door de zonnestralen worden geactiveerd, wat tot ernstige brandwonden kan leiden als huid met de plant in aanraking komt.

Hoe kunnen we de plant uitroeien? Met veel geduld! Ze zijn koppige hardnekkige tegenstanders !

Chemische onkruidbestrijders ( glyfosaat) die voor deze twee planten gepast is mag alleen op privé eigendom gebruikt worden, maar is niet zonder gevaar voor het milieu.

Het is voorkeur baar:

Voor de duizendknoop:

  • De wortelstokken uittrekken zonder geen enkel stukje te vergeten die de plant zou doen hergroeien
  • Te waaien tot dat de plant uitgeput is.


Voor de reusenberenklauw:

  • Te vermijden dat de bloemen in zaad veranderen en zich zo kunnen verspreiden;
  • In het begin van de lente en half-augustus de wortels met behulp van een schop verwijderen;
  • Beschermende kledij te dragen voor elke tussenkomst.

 

Elke plant geknipt of uitgetrokken moet absoluut tot de vuilverbrandingsoven (witte zakken). U mag ze niet composteren. De lijst van de woekerplanten mag geconsulteerd worden op www.alterias.be

We raden de Ukkelaars die zulke planten in hun tuin hebben ze zo vlug mogelijk ingrijpen.

De gemeente Ukkel werft sinds 2010 personeel aan om in het openbaar domein ingrijpen.

Ze gebruikt de mechanische methode.

 

Document acties