Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

Kinderen

Kinderdagverblijven

Tijdelijke kinderopvang

Opvang van zieke kinderen

Geboortepremie

 Inentingen tegen polio

 

 

Gemeentelijke kinderdagverblijven

 

Open van 7u30 tot 18u, voor kinderen van 2 maand tot 3 jaar, in de eerste plaats voor inwoners van Ukkel.

 De financiële tussenkomst van de ouders hangt af van het maandelijks netto-inkomen van het gezin, volgens de wettelijke barema.

 
De personeelsleden van de kinderdagverblijven zorgen voor de goede begeleiding van elk kind, zowel op psychologisch, affectief, psychomotorische als educatief vlak.

  U kan zich inschrijven bij de dienst Gezin-Kinderopvang, Victor Gambierstraat 21, op dinsdag en woensdag tussen 14u en 16u en donderdag tussen 9u en 12u, vanaf de derde maand van de zwangerschap. Toekomstige ouders moeten een medisch attest en hun identiteitskaart voorleggen.Tel.: 02/348.68.25 of 02/348.68.51

 

Kinderverblijf GLOBE Alsembergsesteenweg 885 92 plaatsen 02/348.68.33
Kinderverblijf ST JOB Jean Benaetsstraat 74  54 plaatsen 02/348.65.28
Kinderverblijf LE CHAT Emile Lecomtestraat 43 24 plaatsen 02/346.26.39
Kinderverblijf HOMBORCH Homborchveld 32 36 plaatsen 02/.74.06.25

 

Er zijn nog andere opvangmogelijkheden. Een brochure is beschikbaar op het Schepenambt van Gezin en Kinderopvan.

 

Brochure - Kinderopvang: 02/348.68.25

Inschrijvingen voor de kinderdagverblijven: 02/348.68.25 of 02/348.68.51

 

Tijdelijke kinderopvang

 

  • U moet naar een interview voor een mogelijke aanwerving,
  • U kan niet direct opvang voor uw kinderen vinden.

Er zijn in Ukkel twee plaatsen waar kinderen van 0 tot 3 jaar enkele uren opgevangen kunnen worden. Het is een gelegenheidsopvang, afhankelijk van de beschikbare opvangmogelijkheden.

De prijs voor deze opvang is € 1,5 per uur.

Werkzoekenden die naar een sollicitatiegesprek moeten krijgen een korting.

Alsembergsesteenweg 885 - tel.: 02/348.68.33 en 02/348.65.28
School St-Job - J. Benaetsstraat 74

 

Thuisopvang van zieke kinderen

 
De gemeente Ukkel beschikt over een dienst thuisopvang voor zieke kinderen.

Deze dienst stelt kinderverzorgsters ter beschikking van werkende ouders waarvan de kinderen al dan niet naar de gemeentelijke kinderdagverblijven gaan, zolang ze maar in Ukkel gedomicilieerd zijn.

De dienst is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar en er is opvang mogelijk van 7.30 tot 17.50 uur.

 Gemeentelijke opvangdienst van zieke kinderen: 02/348.68.33; 02/348.65.28 van 7.30 tot 17.50 uur.

 

Getuigenis van iemand die van deze dienst gebruik heeft gemaakt

 
Mijn zoontje Elie is een “happy wheezer”. Bij de minste verkoudheid vernauwen zijn luchtwegen en moet er een spray gebruikt worden. Ondanks alles kan hij vaak – met zijn ademhalingsmoeilijkheden - bij het kinderdagverblijf van Ukkel Globe terecht. Hij wordt er verwend en omringd door de kinderverzorgsters en verpleegsters die hem met liefde de nodige medische zorgen toedienen. Toen hij een keer bronchiolitis en hoge koorts kreeg, mocht hij van de pediater een week lang het huis niet verlaten. Ik ben een ongehuwde moeder, werk voltijds en kan mij moeilijk vrijmaken en niemand uit mijn omgeving is opgeleid om Elie de sprays en de voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Gelukkig kon ik beroep doen op het systeem van de thuisopvang. Binnen het uur dat ik naar het kinderdagverblijf had getelefoneerd, stond één van de kinderverzorgsters die mijn zoontje normaal opvangt hier al aan de deur. Ze heeft enkele dagen op een voortreffelijke wijze voor mijn zoontje gezorgd, dat toch wel een kind is dat veel aandacht nodig heeft. Tussen de fopspenen, sprays, het verschonen, het braken en de temperatuurschommelingen door heeft ze nog tijd gevonden om mijn baby te vertroetelen en alles op te ruimen. Toen ik terug thuis kwam, vond ik ze terug, heel ontspannen, glimlachend, en blijkbaar blij dat ze samen de dag doorgebracht hadden. Kort nadien vertrok ze … tot grote spijt van mijn zoontje die ongetwijfeld nog wat langer bij haar had willen blijven

 

 Kinderopvang

 
Er is een volledige brochure beschikbaar op het Schepenambt van Gezin en Kinderopvang.

  Tel.: 02/348.68.25 of 02/348.68.51

 

 

 Geboortepremie

 
Er worden geboortepremies toegekend voor elk kind waarvan de moeder in Ukkel gedomicilieerd is in die op het moment van de geboorte reeds 6 maanden in de bevolkingsregisters ingeschreven is.

 Tel.: 02.348.68.27

 

 

 Inentingen tegen polio

 
De inenting tegen polio is wettelijk verplicht. Inentingsbewijzen moeten volledig ingevuld naar de gemeente gestuurd worden waar het kind gedomicilieerd is. Voor Ukkel is dat de dienst Gezin en Kinderopvang, Victor Gambierstraat 21 te 1180 Brussel.

  Tel.: 02.348.68.27

Document acties