Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Financiën / Compensatiepremie ingevolge de verhoging van de gemeentelijke opcentiemen inzake de onroerende voorheffing

Compensatiepremie ingevolge de verhoging van de gemeentelijke opcentiemen inzake de onroerende voorheffing

Om de stijging van de opcentiemen op de onroerende opheffing te verzachten voor Ukkelaars met bescheiden inkomens die eingenaar zijn van een onroerend goed dat ze volledig zelf bewonen, is de compensatiepremie voor 2020 gehandhaafd.De maximumbedragen werden verhoogd en dankzij een maatregel die beperkt is tot het aanslagjaar 2020 kunnen personen van wie het inkomen getroffen werd door de crisis van het coronavirus COVID-19 van deze premie genieten.

Om voor deze premie in aanmerking te komen de Ukkelaars, volle eigenaars van één enkel onroerend goed en die het volledig bezet, de volgende inkomensvoorwaarden respecteren :

 

Wie kan de premie krijgen?
  • Ukkelaars volle eigenaars van een enkel onroerend goed met bescheiden inkomens:

Inkomensgrens
Voor een alleenstaande: € 246.973,93
Voor een gezin met 1 inkomen: € 58.318,88
Voor een gezin met 2 of meer inkomens: € 66.422,54

Verhogingen
€ 3.501,45 per kind ten laste
€ 7.002,91 per gehandicapte meerderjarige
NB: een gehandicapt kind = 2 kinderen ten laste

Bedrag van de premie Min. € 100 - Max. € 300
Procedure
  1. Samenstellen van een dossier met een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor de premie en de nodige rechtvaardigingsstukken;

Voor de eigenaar die in zijn goed woont:

  • Een kopie van het aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing (dienstjaar 2020);
  • Een kopie van het aanslagbiljet inzake de personenbelasting (aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018);
  1. Stuur de aanvraag en de rechtvaardigingsstukken op binnen de 6 maand vanaf de verzendingsdatum van het aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing van het(de) goed(eren) waarvoor de premie wordt aangevraagd.
  2. De premieaanvraag moet per brief opgestuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen (Jean Vander Elstplein 29 te 1180 Ukkel).
Documenten downloaden
Contactpunt

belastingen.premies@ukkel.brussels

02/348.66.56

Premie - Gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing voor lokale handelaars die vaste kosten moesten betalen ondanks de sluitingsperiode tijdens COVID-19

In het kader van de crisis COVID-19 heeft het college van burgemeester en schepenen een nieuwe steunmaatregel goedgekeurd om het aanzienlijk financieel verlies van alle lokale handelaars te beperken.

Meer bepaald

Een reglement dat de gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing in de vorm van een premie mogelijk maakt voor lokale handelaars die vaste kosten moesten betalen ondanks de sluitingsperiode. Deze terugbetaling heeft als doel om hun fiscale lasten te verlichten.

Procedure

Elke premieaanvraag moet bij het college van burgemeester en schepenen ingediend worden uiterlijk 6 maanden na de ontvangst van het aanslagbiljet kohieruittreksel 2020 met betrekking tot de onroerende voorheffing van het betrokken goed.

Documenten downloaden
Contactpunt

belastingen.premies@ukkel.brussels

02/348.66.37

 

Document acties