Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Cultuur / Cultuurcheques

Cultuurcheques

Met de cultuurcheques wil de schepen van Cultuur cultuur toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, vooral jongeren.

Wat zijn cultuurcheques?

De cheques bestaan uit 10 cheques van elk 5 euro. Elk kind of elke jongere die de cultuurcheques ontvangt, kan ze gebruiken in de verschillende culturele structuren van Ukkel die de cheques aanvaarden: kunstscholen (dans, theater, muziek ...), tekenateliers, culturele centra, musea ...

Cultuurcheques zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Wie kan cultuurcheques ontvangen? 

De cultuurcheque is bedoeld voor bepaalde leeftijdsgroepen en gezinnen.

Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • tussen 6 en 18 jaar oud of student (tot 26 jaar);
 • de aanvrager (ouder, voogd of de begunstigde zelf als hij/zij ouder is dan 18 jaar) moet in Ukkel gedomicilieerd zijn;
 • voldoen aan de inkomensvereisten (van de ouders, wettelijke voogd of persoonlijk):
  • a. RoVT-begunstigde zijn,
  • b. OCMW-begunstigde zijn,
  • c. een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan het plafond dat door het Brusselse Gewest is vastgesteld voor de toegang tot sociale huisvesting
   Ofwel mag het netto-inkomen van het gezin niet meer bedragen dan het inkomen van:
   • € 23.525,31* voor een alleenstaande;
   • € 26.139,25*, voor een gezin met een enkel inkomen;
   • € 29.873,47*, voor een gezin met meerdere inkomens;
    Deze inkomens worden verhoogd met:  
   • € 2.240,50 voor elk kind ten laste.
 • Alle kinderen/jongeren van hetzelfde gezin kunnen cultuurcheques krijgen. 

Hoe een aanvraag indienen?

Het is gemakkelijk om cultuurcheques aan te vragen. U hoeft alleen maar de volgende documenten per e-mail of per post op te sturen: 

 • het ingevulde inschrijvingsformulier;
 • een kopie van de studentenkaart voor studenten of een bewijs van schoolbezoek;
 • een bewijs dat u tot de betrokken inkomenscategorieën behoort:
  • a. een OCMW-attest,
  • a. een RoVT-attest,
  • c. Het laatste beschikbare aanslagbiljet.

Na ontvangst van alle gevraagde documenten zendt de dienst Cultuur u de cultuurcheques per post toe.

 

Upload het reglement >>> (PDF)

Upload het aanvraagformulier >>> (WORD)

Upload het aanvraagformulier >>> (PDF)

 

Document acties