Facebook

Toegangsplan

Toegangsplan

Contacteer de gemeentediensten

Elektronisch loket

Fixmyuccle

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Verkozenen / Raad

De gemeenteraad

De volgende zitting vindt plaats op 29 november 2018 om 19.30 uur.

Leden van de gemeenteraad 2012-2018

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de commissies

Jaarverslag 2017 - Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen - Subsidies uitgereikt in 2017

Kadaster van de mandaten (Excel) *

*Het kadaster herneemt de inventaris van de mandaten, toegewezen door de gemeente Ukkel, op basis van de informatie die door de gemeentelijk mandatarissen werd meegedeeld. De website www.cumuleo.be kan geraadpleegd worden voor de integrale mandatenlijst van de betrokkenen.

2018

25 oktober

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag -
Proces-verbaal  
Schriftelijke & mondelinge vragen

-

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties

27 september

Agenda

Agenda

Verslag -
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

-

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties

 

6 september

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag -
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

-

Interpellaties van de gemeenteraadsleden  
Moties  
Burgerinterpellaties -

 

28 juni

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag -
Proces-verbaal Proces-verbal
Schriftelijke & mondelinge vragen

-

Interpellaties van de gemeenteraadsleden [SV] Desmet - Verbreding van de ring
[SV] Toussaint - AVG
Moties  
Burgerinterpellaties -

24 mei

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag -
Proces-verbaal -
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - Finse piste Sterrenwacht
[MV] Desmet - Sparrenweg
[MV] Fremault - Sigarettenpeuken
[MV] Ledan - Stemrecht vreemdelingen verkiezingen
[MV] Minet - Gemeenteraadsverkiezingen senioren
[MV] Wyngaard - Toekomst gemeentedepot Sint-Job/Papenkasteel
[MV] Wyngaard - Toekomst Sauvagèrepark visvijver Linkebeek
[SV] De Bock - Bestrijding asociaal gedrag
[SV] Desmet - CPSU
[SV] Desmet - Overdreven snelheid
[SV] Desmet - Sluikstorten Stalle

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Van Offelen - Kinderen opvoeden rond reinheid
Moties Motie betreffende de verblijfplaats van kinderen van gescheiden ouders.
Burgerinterpellaties Fietsactieplan

 

26 april

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag -
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Hayette - Mobiliteitsproblemen
[MV] Ledan - Openbare verlichting
[MV] Minet - Domein Nekkersgat
[MV] Toussaint - Project hockeystadium
[MV] Wyngaard - Verdeling vuilnisbakken brocante Sint-Job
[MV] Wyngaard - Werken brug Sint-Job

[SV] De Bock - Churchill

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Discover the green side of Brussels
Desmet - Luchtkwaliteit scholen
Desmet - Synthetische terreinen
Francken - Verplaatsingen te voet
Francken - Verwarring gemeente privé vzw
Fremault - Algemene zone 30
Toussaint - Van Offelen - Bescherm onze fietsen
Wyngaard - Ontbossing maart maatregelen
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

22 maart

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Brouwer - Cultuur aanmoedigen
[MV] De Brouwer - Sauvagère Agoraspace
[MV] Hayette - Toestand Homborchschool
[MV] Ledan - Stormbekken vallei Ukkelbeek
[MV] Wyngaard - Intrekking delegatie handtekening schepen
[MV] Wyngaard - Opnieuw illegaal bomen kappen door Infrabel
[SV] De Bock - Verwaarloosde woningen
[SV] Desmet - Bezetting schoollokalen (vervolg)

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Zichtbaarheid blauwe parkeerzones
Desmet - Reclameborden natuurgebieden
Van Offelen/Bruylant - Levens redden in Ukkel
Verstraeten - Gemeenteonderwijs CPSU
Moties De Brouwer - Privatisering Belfius Bank
Burgerinterpellaties -

 

22 februari

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Proces-verbaal

Proces-verbaal

Begroting 2018 OCMW

Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Desmet - Red de bossen
[MV] Hublet - Ukkels label
[MV] Van Offelen - Geboortebos
[MV] Verstraeten - Parkeren school Gatti de Gamondstraat
[MV] Wyngaard - Stormbekken Vivaqua sluiting St-Jobsesteenweg
[SV] Desmet - Jongerentewerkstelling
[SV] De Bock - Verkeersongelukken
[SV] Desmet - Het gebruik van schoollokalen
[SV] Desmet - Goederen in dode hand
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties Winston Churchillrotonde
Huiszoekingen
Hublet - Fietspad Churchillrotonde
Minet - Gokspelen
Burgerinterpellaties -

 

25 januari

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Debat begroting

Verslag -
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Bruylant - Vastgoedproject Geleytsbeek
[MV] De Brouwer. - Planten in de gemeente
[MV] Ledan - Bouwproject Waterloosesteenweg
[MV] Wyngaard - Reglementen maaltijden-aan-huis
[MV] Wyngaard - Renovatie burg Sint-Job
[SV] Franchimont - Visvijver
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Culer - Afsluiting Ter Kamerenbos
Fremault - Noden vzw Jeunes aidants Proches
Ledan - Inschrijving (niet-)Europeanen kiezerslijsten
Wyngaard - Fietspad Churchilllaan
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

2017

21 december

Agenda

Agenda

Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - Strijd reclameborden langs de weg

[SV] De Bock - Brug Sint-Job

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Beheer hevige regenval
Desmet - Takenschool
Toussaint - Invoering deelfietsen free-floating
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

23 november

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Cadranel - Incident Engie Drogenbos
[MV] Desmet - Sluikstorten en GAS
[MV] Hublet - Crabbegat
[MV] Wyngaard - Samenstelling kabinet burgemeester
[MV] Wyngaard - Weigering handelaar Sint-Jobmarkt

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Toekomst Vredegerecht Ukkel
De Brouwer - Inclusieve openbare ruimte
Desmet - Herinneringsstenen
Desmet - Promotie fiets
Fremault - Milieuopvoeding Ukkelse scholen
Fremault - Verspilling voedsel en afval
Minet - Scholen en zones 30
Wyngaard - Installatie Give-Box in Ukkel
Zygas - Defibrillator
Moties -
Burgerinterpellaties -

 

26 oktober

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Bock - Synergie OCMW - gemeente
[MV] Desmet - Kersbeeklaan
[MV] Fremault - Foto American Art Fair
[MV] Hublet - Burgerparticipatie Ukkelaars
[MV] Toussaint - Impact lage emissiezone
[MV] Toussaint - Programeercursussen in Ukkel
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Fremault - Sensibilisering klimaat en energie
Delvoye - Project Drohme
Moties Hublet - Groene weg langs spoorweglijn nr. 26
Burgerinterpellaties Veiligheid kinderen op weg naar school nr. 2

28 september

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Toespraak van de burgemeester

Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Ledan - Ondersteuning l'Usine Dekenijstraat
[MV] Wyngaard - Illegale zitpenningen OCMW

[SV] De Bock - Belasting op leegstand
[SV] Desmet - Leegstaande gebouwen
[SV] Fremault - Senior
[SV] Toussaint - Speelterreinen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Beestenmarkt Sint-job
Desmet - Generaties samenbrengen
Minet - Privéscholen in Ukkel
Moties Wyngaard - Burgermeesterfunctie
Burgerinterpellaties Verkeer Michielsstraat-Vergeet-mij-nietjesstraat-Van Ophemstraat

7 september

Agenda

Agenda

Bijkomende agenda

Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] De Bock - Uitlening boeken en gebruikers bibliotheken

[MV] Francken - Werken zachte mobiliteit
[MV] Hayette - Basketbalterrein park
[MV] Hublet - Toetreding platform Be Alert
[MV] Minet - Overlijden Christiane Verlinden-Linet
[MV] Toussaint - Gratis parkeren koopjesperiode
[MV] Van Offelen - Mishandeling ouderen
[MV] Verstraeten - Werk straathoekwerkers
[MV] Wyngaard - Pensioen burgemeester De Decker
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Kauwberg nr. 2
Desmet - ApéRoses
Desmet - Boomspiegels
Hayette - Mobiliteit in Ukkel

29 juni

Agenda Agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Culer - Herinrichting kruispunt St-Job-Eikenbos-Rust
[MV] De Brouwer - Lasergame nr. 2
[MV] Desmet - Kersbeeklaan
[MV] Fraiteur - Werken overstromingen
[MV] Hublet - Herinrichting buslijnen 41 en 43
[MV] Ledan - Beheer privéwerven
[MV] Minet - Ongerustheid en vertrouwenscrisis
[MV] Wyngaard - Diensturen personeel hittegolven
[MV] Wyngaard - Evolutie opvangkosten scholen
[MV] Wyngaard - Opvolging kadastrale gegevens

[SV] Desmet - Moestuintjes Sparrenweg
[SV] Toussaint - Bijdrage gemeentes (kaarten A vreemdelingen)

Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Promotie fiets
Moties -
Burgerinterpellaties Verkoop terreinen Van Offelen 1180 PUC

1 juni

Agenda Agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - Aanpassing taxizones
[MV] De Bock - Reconversie stelplaats De Lijn
[MV] Hublet - Zalen Van Offelen 1180 Pétanque Uccle-Centre
[MV] Van Offelen - Opvolging project Kintamb-eau
[MV] Wyngaard - Compensatiepremie OV
[MV] Wyngaard - Nieuw organigram GB

[SV] Ledan - Kunst- en sportonderwijs
[SV] Wyngaard - Overheidsopdracht boeken bib

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Hervorming statuten Brutélé
De Brouwer - Sporten in een kooi
Desmet - Crisis Ukkelse gemeenteonderwijs
Desmet - Muziekfeest
Desmet - Openbare waterfonteintjes
Wyngaard - Voetgangers- en fietsersbruggen Calevoet Verrewinkel
Moties De Bock - Mobiliteit
Burgerinterpellaties Basketbalterrein Sauvagèrepark

27 april

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Fraiteur - Art in Town
[MV] Wyngaard - GAS balans stewards controleurs

[SV] Franchimont - Veertiendaagse van het kleine kind
[SV] Wyngaard - Reclamedrukwerk op voertuigen

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Gratis kwartier handelscentra
De Bock - Stedenbouw weigering opdeling woning in 2 woningen
Desmet - Delleweg opvolging
Desmet - Samenwerking Vlaamse gemeente
Hayette - Pulse of Europe
Hublet - Inrichting fiets- en voetpaden
Minet - Zonnebanken
Van Offelen - Identiteitskaart online
Moties Openbaar kadaster
Burgerinterpellaties -

30 maart

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Bock - Werken Churchillrotonde
[MV] De Bock Desmet - Vellen bomen door Infrabel
[MV] Fraiteur - Uccle1180Ukkel
[MV] Ledan - Gastvrije gemeente
[MV] Verstraeten - Filmvertoning Chez Nous
[MV] Wyngaard - Klassering villa Le Puy Fleuri
[MV] Wyngaard - Publicatie mandaten vergoedingen
[MV] Wyngaard - Tombola receptie gemeentepersoneel
[MV] Wyngaard - Ukkel affaire Publifin
Interpellaties van de gemeenteraadsleden

Desmet - Krokusvakantie 2017
Van Offelen Toussaint - 70 jaar Verklaring mensenrechten

Moties -
Burgerinterpellaties -

23 februari

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Bock - P&R en station Ukkel-Linkebeek
[MV] De Bock - Renovatie restaurant Le Hoef
[MV] Desmet - Pétanque Uccle-Centre
[MV] Wyngaard - Artikel Wolvendael boek schepen Dilliès
[MV] Wyngaard - Inplanting karting City Kart

[SV] De Bock - HRM
[SV] Baumerder - David Loyd

Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Lasergame in een natuurgebied
Desmet - Gemeentelijk onthaal- en integratieaanbod
Wyngaard - Inkomensgrenzen
Wyngaard - Reconversie site Cavell
Moties -
Burgerinterpellaties -

26 januari

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen -
Interpellaties van de gemeenteraadsleden -
Moties -
Burgerinterpellaties -

19 januari

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] Desmet - Vernieuwing identiteitskaart
[SV] Francken - Sluikstorten
[MV] Desmet - Les Marronniers - Les Temps Modernes
[MV] Wyngaard - Installatie containers gebruikte oliën
[MV-INT] Wyngaard Desmet - Gewestelijk parkeerplan
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cornelis - Wifi hotspots
De Bock Verstraeten - Alsembergsesteenweg
Desmet - Erediensten en kerkfabrieken
Minet - Reclamepaneel in het zwembad Longchamp
Minet - Toestand brandweerkazerne
Van Offelen Hublet - Onze helden eren
Wyngaard - Eindhalte Churchillrotonde
[MV-INT] Wyngaard Desmet - Gewestelijk parkeerplan
Moties -
Burgerinterpellaties -

2016

22 december

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Desmet - Voertuig zonder nummerplaat
[MV] Hublet - Ukkel meest niet-confessionele gemeente
[MV] Wyngaard - Campagne kadastrale gegevens (opvolging)
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Wyngaard - Diefstal in de dienst Sociale Actie
Moties Water
Maandelijkse betaling waterfactuur
Burgerinterpellaties Veiligheid kinderen op weg naar school

24 november

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] Desmet - Werken Stallestraat-Wagenstraat
[SV] Toussaint - Thuiswerk
[SV] Wyngaard - Belasting reclamedrukwerk voertuigen
[SV] Wyngaard - Belastingreglement privéclubs
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Kennis over de gemeente
Moties -
Burgerinterpellaties Nachtlawaai Jeux d’Hiver
Wijkcomité Floride-Langeveld - Manoir Pirenne

27 oktober

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] Desmet - Opvolging dossier lichtgevende reclame
[MV] Desmet - Parkeervergoeding
[MV] Hublet - Eerbetoon Olympische Spelen Rio
[MV] Ledan - Composteren
[MV] Wyngaard - Fietspad Winston Churchilllaan
[MV] Wyngaard - Officiële e-mailadressen
[MV] Wyngaard - Reconversie site Cavell
[MV] Wyngaard - Zone 30 Vergeet-mij-nietjesstraat Edouard Michielsstraat

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

De Bock - Samenwerking OCMW gemeente
Desmet - Inschrijvingen basisonderwijs

Moties -
Burgerinterpellaties -

29 september

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] Minet - Langeveldstraat
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Wyngaard - Gemeentelijk containerpark
Moties -
Burgerinterpellaties CETA
Parkeerplan

8 september

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] De Bock - Bibliotheek
[MV] Fraiteur - Evaluatie overstromingen
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Brouwer - Onzichtbare vrouwen
Desmet - Alternatieve straffen
Hublet - World Thinking Day
Minet - IRSA
Verstraeten - Verhoging onroerende voorheffing
Wyngaard - Nieuw busplan
Moties -
Burgerinterpellaties -

23 juni

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] De Bock - Kadaster parking
[SV] Desmet - Leegstaande gebouwen
[SV] Wyngaard - Parking CD Bens

[MV] De Bock - Parkings Zijlaan
[MV] Desmet - Uitroeiing invasieve planten
[MV] Wyngaard - Tramsporen Stallestraat
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Cadranel - STE (Stage de transition en entreprise)
Desmet - Horzelmarkt
Hayette - Horzelmarkt
Hayette - Vluchten boven Ukkel
Van Offelen - 65-plussers aanmoedigen
Moties -
Burgerinterpellaties -

26 mei

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [MV] Desmet - Kersbeeklaan
[MV] Wyngaard - Inzameling organisch afval
[MV] Wyngaard - Project sport- en wellnesscentrum
[MV] Wyngaard - Stijging onroerende voorheffing
Interpellaties van de gemeenteraadsleden Desmet - Belang oversteekplaatsen voetgangers
Toussaint - Reglement buurtonderzoeken
Moties Lichtbaken
Burgerinterpellaties -

28 april

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen [SV] De Bock - Onroerende voorheffing
[SV] Wyngaard - Agressieve bedelarij
[SV] Wyngaard - Alcohol
[SV] Wyngaard - GAS minderjarigen
Interpellaties van de gemeenteraadsleden De Bock - Initialen dak Longchampzwembad
Delvoye - Elektriciteitskasten
Fraiteur - Gemeentelijke moestuintjes
Van Offelen - Geboortebos
Moties -
Burgerinterpellaties -

24 maart

Agenda Agenda
Bijkomende agenda
Verslag Verslag
Proces-verbaal Proces-verbaal
Schriftelijke & mondelinge vragen

[MV] De Brouwer - Kauwberg
[MV] Desmet - Glyfosaat
[MV] Ledan - Nucleair risico

Interpellaties van de gemeenteraadsleden

-

Moties -
Burgerinterpellaties -

Archief

Document acties

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« november 2018 »
november
MaDiWoDoVrZaZo
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Agenda
Ben je tussen 15 en 25 jaar? Kom HoriZonsss (her)ontdekken! 17-11-2018 15:00 - 21:00 — Het Huys (Egide Van Ophemstraat 46 te 1180 Ukkel)
QUIET.BRUSSELS PLAN: Denk samen met ons na over de geluidsomgeving van morgen! 20-11-2018 18:30 - 20:30 — Raadzaal van het gemeentehuis (Jean Vander Elstplein 29).
Nocturne van de bibliotheken 23-11-2018 18:00 - 22:00 — De Bib (De Broyerstraat 27 - 1180 Ukkel)
70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens! 28-11-2018 20:00 - 22:00 — In de raadzaal van het gemeentehuis (Jean Vander Elstplein 29)
Aankomende agenda-items...

 

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Fairtradegemeenten

Energieloket