Facebook

Toegangsplan

Toegangsplan

Contacteer de gemeentediensten

Elektronisch loket

Fixmyuccle

U bent hier: Home / Nieuws / Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden

Werken Brug Carsoel

Politieverordening

Werken Vivaqua

Sint-Jobsesteenweg

In het kader van de aanleg van het stormbekken aan de Sint-Jobsesteenweg zal het verkeer van 26 februari tot 15 april 2018 in beide richtingen onderbroken zijn tussen de de Wansijnstraat en het Sint-Jobsplein.

et verkeer wordt omgeleid langs de Diepestraat en de Jean en Pierre Carsoellaan. Voertuigen van 3,5 ton en meer worden omgeleid langs de Zijlaan en de Prins de Lignelaan.

De handelszaken blijven toegankelijk tijdens de volledige duur van de werken.

De Frélaan

In het kader van de aanleg van het stormbekken in de vallei van de Ukkelbeek, zal Vivaqua de De Frélaan tussen het kruispunt Cavell/De Fré/Houzeau en de Beeldhouwerslaan afsluiten van 3 april tot 29 juni 2018. Het autoverkeer is er verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer. De handelszaken, de Haute Ecole de Bruxelles, de Russische ambassade, het zwembad Longchamp, de woningen en garages blijven dus bereikbaar, via een omleiding naargelang het geval. Het verkeer van zwakke weggebruikers blijft ook mogelijk tijdens de werken.

 DeviationDeFre

We schetsen u kort de context van deze werken. Ze zijn onvermijdelijk om het saneringsnet aan te sluiten op het bekken, dat op een diepte van 15 tot 30 meter onder de hoofdwegen op de bodem van de vallei (De Fré - Brugmann - Stalle) kronkelt, over een afstand van 1,5 km. Het bekken kan 25.000 m³ water opvangen bij onweer. De specifieke fase in de De Frélaan bestaat in de aanleg van een "stormoverloop", anders gezegd een werkstuk waardoor het overtollige water bij onweer van de collector in het bekken kan stromen. Om dit werk kwalitatief en in alle veiligheid uit te voeren, zowel voor de weggebruikers als voor de werklieden, is het bijgevolg noodzakelijk het verkeer te onderbreken.

U moet ook weten dat het volledige bekken 5 dergelijke stormoverlopen telt. Er zijn overigens al twee overlopen afgewerkt: een onder de Stallestraat, de andere onder de De Frélaan, ter hoogte van de Heldensquare. De laatste twee werken die nog voltooid moeten worden, bevinden zich onder de Brugmannlaan, een ter hoogte van de Heldensquare, de andere tussen het Emile Dancoplein en de Fourragèrestraat. Voor de eerste overloop zal het verkeer richting Brussel onderbroken zijn tijdens de maanden juli en augustus 2018. Via een omleiding kan de Heldensquare omzeild worden, terwijl de rijstrook in de andere richting, naar de Ring, vrij zal zijn. Het tramverkeer zal ook onderbroken zijn.

De tweede overloop wordt ondergronds aangelegd in de herfst van 2018. Het autoverkeer zal mogelijk zijn dankzij de plaatsing van een aangepast wegdek. De verkeershinder zal dus beperkt blijven.

 PlanBassinUkkelbeek

Bovendien zal van de afsluiting van de De Frélaan gebruik gemaakt worden om de tunnelboormachine opnieuw boven te halen. Deze machine, die meer dan 100 ton weegt, heeft inderdaad de graafwerken van de tunnel beëindigd. Ze zal dus afgevoerd worden, na demontage van enkele onderdelen die vandaag overbodig geworden zijn, en teruggebracht worden naar Toulouse om opnieuw klaargemaakt te worden voor gebruik op andere werven.

 Tunnelier

MIVB

WERKEN BRUGMANNLAAN EN ALSEMBERGSESTEENWEG

Leiding: MIVB

Info: 0800/ 21 640 - @eelenam@stib.irisnet.be

www.stib.brussels/alsemberg

Werkzaamheden Globekruispunt: de MIVB zet een extra pendeldienst in (L52).

ZONE 1 - BRUGMANNLAAN: MARLOWSQUARE (NIET INBEGREPEN) > STALLESTRAAT.

De tramsporen worden vernieuwd en de halte Globe aan het Dancoplein wordt volledig heringericht op een verhoogd plateau, waardoor de halte toegankelijker wordt. Er wordt ook een nieuw verbindingsspoor voor de tram tussen de Brugmannlaan en de Alsembergsesteenweg geplaatst om de uitbating van lijn 51 mogelijk te maken tijdens de herinrichting van het metrostation Albert.

Brugmannlaan : Start van de werken voor de heraanleg van de tramhaltes en trottoirs vanaf 15 maart. Werfzone tussen Fourragèrestraat en Alsembergsestwg. Eerst zal de onpare kant gesloten zijn, voor een duur van 30 werkdagen.Het verkeer naar Ring is omgeleid op de tramsporen. Geen plaatselijk verkeer noch parkeren mogelijk. De tramhalte richting Stalle wordt verplaatst voor de huisnummers 563 tot 577. Een perron wordt daar gebouwd op de rijweg. Hierdoor wordt ook hier parkeren en plaatselijk verkeer tijdelijk onmogelijk.

Stallestraat : Afwerking van de overloopkamer voor het regenwater van Vivaqua ; inname parkeerstrook en rijweg van nrs 3 tot 13, vanaf 15 maart , gedurende 20 werkdagen. Verkeer op de tramsporen. Aansluitend zal Sibelga in het voetpad werken gedurende 10 werkdagen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vernieuwt vervolgens de parkeerzones en trottoirs.

ZONE 2 - ALSEMBERGSESTEENWEG: STALLESTRAAT > KALEVOET STATION.

Begin van de werf: 04/09/2017

Tot het tweede semester van 2018 is zone 2 (van Globe tot aan Kalevoet station) beperkt tot plaatselijk verkeer. De toegangsweg zal veranderen naarmate de werken vorderen.

De rioleringswerken van Vivaqua (vanaf 3 juli 2017) vereisen de inname van de parkeerzones en trottoirs naarmate de werken vorderen.

De werken van de MIVB voor het vervangen van de tramsporen vereisen de afsluiting van de volledige rijweg. De voetpaden blijven toegankelijk. In het belang van de buurtbewoners gebeuren deze werken om die reden in 4 afzonderlijke fasen. De trottoirs blijven toegankelijk.

De planning :

Vanaf 26 februari: Spoorwerken tussen Van Zuylenstraat (inbegrepen) en Charles Bernaertsstraat (niet inbegrepen): fase voorzien tot einde april 2018.

De trottoirs blijven beschikbaar. Het verkeer, ook dat van de bewoners, zal onmogelijk zijn. (garages, parkings, enz …)

De Van Zuylenstraat wordt in dubbele richting voor het plaatselijk verkeer. De Charles Bernaertsstraat wordt omgekeerd. De Rittwegerstraat gaat open.

  • Werken in de stoepen en parkeerzones.

Verkeer in enkele richting :

- Tussen Kalevoet en Herinckxlaan, onpaar voetpad : vanaf maandag 5/3 aanleg kabels, gevolgd door de definitieve heraanleg van voetpad en parkeerzone. Start met de hoek tegenover station Kalevoet.

- Tussen Kalevoet en nr.942, pare kant: 19 tot 30 maart : aanleg kabels.

- Tussen Kalevoet en nr.874: beide kanten : tot in maart : aansluiting door Sibelga van alle gebouwen op de nieuwe kabels. Dit impliceert een mobiele werf: kleine opening in het voetpad voor elk gebouw voor korte tijd.

- Tussen Herinckxlaan en Rittwegerstraat, onpare kant: plaatsen diverse kabels in de loop van maart en/of april.

- Vivaqua doet verder met de huisaansluitingen, her en der verspreid over de hele zone; plaatselijke opening en sleuf in voetpad en/of parkeerzone.

- In maart zullen de bestaande bomen gekapt worden. Na de heraanleg worden nieuwe bomen geplant.

  • Terminus tram 51 verplaatst van 30 april tot 14 mei 2018 :

Om het laatste stuk van de spoorwerken toe te laten. Verplaatsing naar de andere kant van het kruispunt Globe. Het verkeer blijft er toegelaten in de richting naar Globe. Dit betekent dat de twee wachtposities voor de trams (absolute noodzaak om de frequenties van de trams te kunnen behouden) aan de kant richting centrum zullen zijn. Het verkeer richting centrum zal dus omgeleid worden. De instaphalte zal zich bevinden net voorbij de Nieuwenhovestraat. Hiertoe wordt op vrijdag 27 april een perron gebouwd in de parkeerzone. Op 14 - 15 mei wordt de volledige zone hersteld (asfaltering, wegname perron). - Bus 52: aangepaste reisweg vanaf 5 maart: bijkomende lus via Papenkasteelstraat en St-Jobsteenweg. Aldus zijn de haltes 'Groelstveld' en 'Engeland' van bus 60 bediend. De huidige halte 'ukkel Kalevoet' in de Dieweg wordt verplaatst naar de halte van bus 60 in de Engelandstraat.

  • Spoorwerken, laatste fase :

De zone tussen Charles Bernaertstsraat en Globe wordt afgesloten vanaf 23 april tot half mei. De Bernaertsstraat zal dan doodlopend zijn en in dubbele rijrichting.

HORZEL RUISPUNT : ALSEMBERGSESTEENWEG - GULDENKASTEELSTRAAT - DROGENBOSSESTEENWEG

Leiding: MIVB

Info: 0800/ 21 640 - @eelenam@stib.irisnet.be

Begin van de werf: 31/03/2018
Einde van de werf: 15/04/2018

 

De MIVB de tramsporen zal vervangen in het kruispunt van de Guldenkasteelstraat met de Alsembergsesteenweg.

De werfzone zal zich uitstrekken vanaf de Alsembergsesteenweg huisnummers 1148/1155 tot en met het zebrapad in de Guldenkasteelstraat. De werken zullen plaatsvinden van 31 maart tot 15 april 2018 (Paasvakantie).

Tot in mei 2018 voeren nutsbedrijven plaatselijke interventies uit in het voetpad en/of parkeerzone, zonder impact voor het verkeer.

de rijbaan volledig gesloten zijn voor alle verkeer, ook dat van de bewoners. (parkeren, garages). Het doorgaand verkeer zal plaatselijk omgeleid zijn.

Het verkeer blijft alternerend in de beide richtingen doorkunnen tussen de Guldenkasteelstraat en de Drogenbossesteenweg, alsook tussen de Drogenbossesteenweg en de Alsembergsesteenweg, kant Kalevoet.

De Bourdonstraat en Alsembergsesteenweg, kant Van Haelen, zullen doodlopend zijn.

De trottoirs blijven begaanbaar.

Ingevolge de omleidingen, zullen buslijnen 43 en T51 dezelfde reisweg hebben tussen Helden en Van Haelen. Daarom zal de T-Bus 51 niet rijden van 31 maart tot 14 april. Bus 43 zal rijden met een hogere frequentie.

Info: www.mivb.brussels , 070/23 2000 en aan de betrokken haltes.

Ook de bussen van De Lijn zijn omgeleid. Contact: 070 220 200, www.delijn.be/ukkel

Gemeentelijke werkzaamheden

Geheel wegenherinrichting (trottoirs en wegen)

HERAANLEG VAN DE MOLENSTEENSTRAAT

Begin van de werf: 05/03/2018
Einde van de werf: 15/07/2018

HERAANLEG VAN DE BRUNARDLAAN

Begin van de werf: 26/03/2018
Einde van de werf: 15/07/2018

HERAANLEG VAN DE PRINS DE LIGNELAAN

Begin van de werf: 09/04/2018
Einde van de werf: 15/07/2018

Creëren van een “Regentuin” en een groene dreef

SINT-JOBSESTEENWEG (ENGELAND > PAPENKASTEELSTRAAT)

Inrichting van de achteruitbouwstrook tussen de Sint-Jobsesteenweg en de woningen aan de onpare zijde alsook het plein op de hoek van de Engelandstraat
Begin van de werf: 03/10/2017
Einde van de werf: 15/07/2018

 

Rioleringswerken

KASTEELTJESLAAN

Leiding: Vivaqua
Sanering
Begin van de werf: 01/08/2017
Einde van de werf: 01/07/2018

SINTJOBSTEENWEG

Leiding: Vivaqua
Werken stormbekken
Begin van de werf: 26/02/2018
Einde van de werf: 15/04/2018

BRUNARDLAAN

Leiding: Vivaqua
Rioleringswerken
Begin van de werf: 19/01/2018
Einde van de werf: 15/04/2018

DE PRAETERESTRAAT

Leiding: Vivaqua
Rioleringswerken
Begin van de werf: 26/03/2018
Einde van de werf: 30/06/2018

ALPHONSE XIIILAAN

Leiding: Vivaqua
Rioleringswerken
Begin van de werf: 09/04/2018
Einde van de werf: 30/05/2018

Werken van de nutmaatschappijen

COGHENSQUARE

Leiding: Sibelga
Plaatsing van nieuwe leidingen
Begin van de werf: 19/02/2018
Einde van de werf : 15/07/2018

VANDERKINDERESTRAAT TUSSEN DE VANDERKINDEREPLEIN EN DE BOETENDAELSTRAAT

BOETENDAELSTRAAT TUSSEN DE KARMELIETENSTRAAT EN DE VANDERKINDERESTRAAT

Leiding: Sibelga
Plaatsing van nieuwe leidingen
Begin van de werf: 19/03/2018
Einde van de werf : 15/06/2018

GEBLADERTERLAAN - BRAAMSTRUIKELAAN

Leiding: Vivaqua
Plaatsing van nieuwe leidingen
Begin van de werf: 23/04/2018
Einde van de werf : 29/06/2018

Document acties

Werken Vivaqua De Frélaan

In het kader van de aanleg van het stormbekken van de Ukkelbeekvallei zal Vivaqua de De Frélaan afsluiten tussen het kruispunt Cavell/De Fré/Houzeau en de Beeldhouwerslaan van 3 april tot 29 juni 2018. Verkeer onderbroken, behalve voor plaatselijk verkeer.

Meer info en omleidingsplan

Omleidingen MIVB-bussen 38, 41 en 43

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« april 2018 »
april
MaDiWoDoVrZaZo
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Agenda
Mobiel containerpark vlakbij 16-04-2018 - 20-04-2018
Klaar voor het 3de voorjaar van de netheid! 16-04-2018 - 22-04-2018
Zaterdag 28 april, geniet van de lente en kom feesten met de inwoners van Merlo! 28-04-2018 09:00 - 22:00 — Tuinen van Merlo (hoek Neerstallesteenweg/Merlostraat)
Kledingruil 29-04-2018 10:00 - 16:00 — Espace 1180
International Jazz Day 29-04-2018 10:00 - 20:00 — Sint-Jobsplein
Aankomende agenda-items...

 

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Energieloket