Facebook

Toegangsplan

Toegangsplan

Contacteer de gemeentediensten

Elektronisch loket

Fixmyuccle

U bent hier: Home / Nieuws / Tijdelijke politieverordening - verkeer op de autoloze zondag

Tijdelijke politieverordening - verkeer op de autoloze zondag

Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer

Het College,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name de artikelen 130bis en 135, §2;

Gelet op het reglement van de gemeenteraad van 1 juni 2017 ter goedkeuring van het akkoord gesloten op 29 maart 2017 tussen de burgemeesters van de 19 gemeenten van het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad;

Overwegende de organisatie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de “Week van Vervoering”, met als hoogtepunt de dag “zonder auto mobiel in de stad”;

Overwegende dat dit initiatief genomen wordt onder de bescherming van de Europese Unie, dat deze sinds verscheidene jaren een beleid voert dat de lokale overheden aanmoedigt om de burgers bewust te maken voor duurzaam vervoer, dat dit beleid zich vertaalt in de organisatie van een “European Mobility Week” en een dag “In Town Without My Car” op Europees niveau;

Dat de gemeente wil meewerken aan het bewerkstelligen van de gewestelijke doelstelling van bevordering van de actieve vervoersmodi (te voet, te fiets) en het openbaar vervoer en beperking van luchtvervuiling en lawaaihinder;

Dat op 17 september 2017 de dag “zonder auto mobiel in de stad” plaatsvindt;

Dat de gemeenteraad op 1 juni 2017 beslist heeft zich eveneens bij dit evenement aan te sluiten;

Dat in dat opzicht precies en duidelijk bepaald dient te worden wat de verkeersregels zijn die tijdelijk van toepassing zullen zijn bij dit evenement;

Overwegende dat artikel 135, § 2, 2e lid, 1°, van de Nieuwe Gemeentewet de gemeenten belast met alles wat openbare veiligheid aangaat, meer bepaald alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op straten, kaden, pleinen en openbare wegen;

Dat de gemeente zich bijgevolg beroept op haar bevoegdheid overeenkomstig artikel 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet, uitgaande van artikel 130bis van de voorgenoemde wet, die het college van burgemeester en schepenen uitdrukkelijk toelaat om tijdelijke situaties met betrekking tot het wegverkeer te regelen;

Dat het met het oog op de organisatie van de dag “zonder auto mobiel in de stad” door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, noodzakelijk is de deelnemers aan het evenement te beschermen;

Dat de risico’s voorkomen moeten worden die teweeggebracht worden door een massale aanwezigheid van deelnemers op de Brusselse wegen;

Dat de omvang van het evenement de goedkeuring vergt van maatregelen tot het verbod van het verkeer op het grondgebied van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder dat van gemeente Ukkel;

Dat het gepaster is één zone te beveiligen dan verschillende zones, waarbij meer omleidingen en informatie voor de deelnemers vereist zouden zijn;

Dat de daling van het aantal voertuigen op de weg bijdraagt tot de bewustmaking van de burgers voor het gebruik van alternatieve vervoermiddelen;

Dat de onderhavige verordening genomen wordt met het oog op preventie van eventuele onrust op de openbare weg, door de massale aanwezigheid van voetgangers, fietsers en alle andere gebruikers op die dag;

Dat ook al blijven de regels van het verkeersreglement van toepassing, het voorzorgsbeginsel stelt dat de gemeentelijke overheid alles in het werk moet stellen om de rust en veiligheid van de burgers en de deelnemers te vrijwaren;

Dat het beperken van het autoverkeer ter bescherming van de veiligheid van de deelnemers tijdens het evenement neerkomt op de regeling van een tijdelijke situatie in de zin van voornoemd artikel 130bis;

Overwegende dat enkel het college van burgemeester en schepenen bevoegd is om een dergelijke verordening goed te keuren;

Artikel 1. Het autoverkeer is verboden over het hele gemeentelijke grondgebied op 17 september 2017 van 9 uur 30 tot 19 uur;

Onder autoverkeer verstaat men het verkeer met motorvoertuigen in de zin van het artikel 2.16 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie over het wegverkeer;

Bij uitzondering op het 1e lid is autoverkeer toegelaten in de volgende straten:

 • Sterstraat, van nr. 161 A tot nr. 225 en van nr. 124 tot nr. 188;
 • Driekoningenstraat, van nr.138 tot nr. 158 en, oneven kant, van het kruispunt Beersellaan tot nr.161;
 • Driekoningenstraat van nr. 2 tot nr. 48 en van nr. 9 tot nr. 55;
 • Driekoningenstraat, van nr. 147 tot nr.137 en van nr. 132 tot nr.104;
 • Beersellaan, tussens Gewestgrens en kruispunt met Driekoningenstraat;
 • Oude Weg;
 • Braambeziënlaan,
 • Godshuizenlaan, van nr. 214 tot Gewestgrens;
 • Schilderachtige dreef;
 • Sint-Hubertusdreef;
 • De Perckestraat, tussen kruispunt met Schilderachtige dreef en Gewestgrens ; 
 • IJzerstraat;
 • Meelbessenlaan;
 • Sophoraslaan;
 • Waterloosesteenweg van nr. 1601 tot Gewestgrens;
 • Waterloosesteenweg, pare kant (woud), van het kruispunt met Sint-Hubertusdreef tot aan de Gewestgren ;
 • Harasdreef;

Art. 2. § 1. Krijgen evenwel de toelating om te rijden:

 • Voertuigen van openbare vervoersmaatschappijen;
 • Taxi’s uitgerust op het dak met een onverplaatsbare lichtbak (spoetnik) met het opschrift “TAXI”;
 • Voertuigen van nooddiensten;
 • Autocars;
 • Voertuigen van openbaar nut;
 • Mediavoertuigen die als dusdanig herkenbaar zijn (logo, etc.);
 • Voertuigen van het type minibus (8+1 plaatsen) gebruikt door HORECA en die als dusdanig herkenbaar zijn (logo, etc.);
 • De personen met een handicap in het bezit van de speciale kaart voorzien in artikel 27.4.3.d. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 betreffende het algemeen reglement over de politie van het wegverkeer;
 • Voertuigen voorzien van een CD-nummerplaat (diplomatiek corps) voor zover deze effectief een diplomaat vervoeren of de bestuurder een bewijs van zijn opdracht kan voorleggen;

Krijgen eveneens de toelating om te rijden de personen in het bezit van het in artikel 3 bedoelde doorgangsbewijs;

§ 2. De voertuigen die de toelating hebben om te rijden, mogen niet sneller rijden dan 30 km/u;

De bestuurders, met uitzondering van de bestuurders van de in artikel 2 vermelde voertuigen, moeten op de binnenkant van de voorruit, of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig, het in artikel 3 bedoelde doorgangsbewijs aanbrengen;

Alle andere bepalingen van het verkeersreglement blijven van toepassing.

Art. 3. § 1. De gemeentelijke overheid kan een doorgangsbewijs uitreiken volgens het gemeenschappelijk model van de 19 gemeenten aan iedere persoon die daartoe een aanvraag indient en die aantoont dat hij een absolute noodzaak heeft om zijn motorvoertuig te gebruiken op de dag van het evenement;

Het bewijs vermeldt het vermoedelijke uur van de toegang tot het grondgebied of de aanvang van de verplaatsing en het vermoedelijke uur van het verlaten van het grondgebied of de beëindiging van de verplaatsing;

§ 2. Het bewijs dat uitgereikt werd door de gemeentelijke overheid van een andere gemeente van het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad, geldt ook op het grondgebied van de gemeente Ukkel.

Gepubliceerd en aangeplakt te Ukkel, op

Op bevel:                                                                               

Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester

Document acties

Opgelet !

 • Ingevolge een breuk in een Vivaqua-leiding is de Sint-Jobsesteenweg (tussen de Groelstveldlaan en de Engelandstraat) afgesloten voor het verkeer, en dit gedurende de gehele herstellingswerken. Er zijn omleidingen voorzien.
 • Werken VIVAQUA:

  In het kader van de aanleg van het stormbekken aan de Sint-Jobsesteenweg zal het verkeer van 26 februari tot 15 april 2018 in beide richtingen onderbroken zijn tussen de de Wansijnstraat en het Sint-Jobsplein. De handelszaken blijven toegankelijk tijdens de volledige duur van de werken.

 • Het omleidingsplan van het verkeer
 • Het omleidingsplan van buslijnen 43 en 60

   

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« maart 2018 »
maart
MaDiWoDoVrZaZo
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Agenda
Wereldwaterdag 18-03-2018 09:30 - 15:00
Eierjacht 31-03-2018 15:00 - 18:00 — Wolvendaelpark
ACQU vzw : Fotowedstrijd 2018 en tentoonstelling 07-06-2018 - 20-06-2018 — Dekenij-Kunstenhuis Ukkel - 102 Dekenijstraat
Aankomende agenda-items...

 

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Energieloket