Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Lisez le Wolvendael en ligne

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / Onder de tegels … zitten bijen! Help ons de "dorpen" van deze bestuivende insecten in Ukkel te lokaliseren!

Onder de tegels … zitten bijen! Help ons de "dorpen" van deze bestuivende insecten in Ukkel te lokaliseren!

Brussel telt meer dan 190 bijensoorten. De bekendste is ongetwijfeld de honingbij, die in bijenkorven leeft en honing produceert. De meeste van deze soorten zijn echter solitaire bijen (meer bepaald de bijen in de insectenhotels), die op verschillende plaatsen leven, zoals holle stammen, bermen, spleten in de muur en zelfs tussen de tegels van het trottoir! Ze kunnen soms hun individuele nesten verenigen in “bijendorpen”, die slechts enkele weken actief zijn, in de lente of in de zomer naargelang de soort.

Om ze beter te leren kennen en ze te beschermen, werd in 2019 het project “StreetBees” opgestart, op initiatief van Leefmilieu Brussel.

Heeft u een “dorp” gevonden in Ukkel? Vul dan het telformulier in.

Document acties