Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / VERDELING VAN MONDMASKERS AAN DE GANG

VERDELING VAN MONDMASKERS AAN DE GANG

De gemeente Ukkel verdeelt momenteel beschermingsmaskers aan al haar inwoners van 12 jaar en ouder. Deze stoffen mondmaskers zijn wasbaar en herbruikbaar, bevatten een uitneembare filter en schikken zich naar de aanbevelingen van de federale overheid.

De volledige verdeling van de maskers aan de 38.000 Ukkelse gezinnen wordt verzorgd door gemeenteambtenaars. Concreet: elk gezin krijgt in zijn brievenbus het aantal mondmaskers dat overeenstemt met het aantal personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en 12 jaar of ouder zijn. U krijgt per masker ook twee extra uitneembare filters, geleverd door de federale overheid.

Om er zeker van te zijn dat elk gezin zijn maskers krijgt, is het belangrijk te controleren of de naam van het gezinshoofd wel degelijk op de brievenbus vermeld staat.

Ter herinnering: vanaf maandag 4 mei 2020 is het dragen van een beschermingsmasker om de mond en neus te bedekken verplicht in het openbaar vervoer (vanaf 12 jaar). Het dragen van een mondmasker is eveneens aanbevolen in de openbare ruimte en wanneer de naleving van een fysieke afstand niet verzekerd kan worden.

Het virus is nog steeds in ons land aanwezig en blijft gevaarlijk voor de bevolking. Hoewel dit masker een extra voorzorgsmaatregel vormt, moet het correct gedragen worden en vervangt het in geen geval de basismaatregelen, die nog steeds het efficiëntste middel zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Lijst met vaak gestelde vragen

Het dragen van een mondmasker en de voordelen ervan

Met de geleidelijke opheffing van de lockdown zal het werk stapsgewijs hervat worden en zullen de winkels geleidelijk aan hun deuren opnieuw openen. Dat betekent dat er zich nieuwe situaties zullen voordoen: mensen die momenteel niet met elkaar in contact komen, aangezien ze thuis blijven, komen opnieuw met elkaar in contact. Het is cruciaal dat we solidair zijn om te vermijden dat de epidemie een nieuwe piek kent.

Het dragen van een mondmasker is een bijkomende maatregel.

De meest doeltreffende basishandelingen tegen de verspreiding van Covid-19 blijven gelden:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep, het virus is immers niet bestand tegen zeep;
 • Gebruik steeds papieren zakdoekjes. Een zakdoek wordt slechts een keer gebruikt en daarna weggegooid in een afgesloten vuilnisbak;
 • Nies of hoest in de binnenkant van uw elleboog;
 • Houd voldoende afstand (1,5 meter), zowel binnen in openbare plaatsen als buiten;
 • Beperk lichamelijk contact.

De aanbeveling om een mondmasker te dragen is een aanvulling op de voorgaande richtlijnen voor de volksgezondheid.

De federale overheid beveelt alle burgers aan een stoffen mondmasker te dragen om de neus en mond te bedekken in de openbare ruimte en wanneer de naleving van een fysieke afstand niet verzekerd kan worden.

Het dragen van een stoffen mondmasker is verplicht:

 • In het openbaar vervoer voor passagiers ouder dan 12 jaar, vanaf de aankomst in het station of aan een halte;
 • In de kinderdagverblijven en scholen voor de personeelsleden en enkel voor leerlingen ouder dan 12 jaar;
 • In bedrijven wanneer de fysieke afstand niet verzekerd kan worden.

De aanbeveling van de federale overheid om een stoffen mondmasker te dragen is van toepassing op iedereen die het op gepaste wijze kan dragen.

Dit geldt dus niet voor:

 • Jonge kinderen die het verkeerd kunnen gebruiken;
 • Mensen met een gezondheidsprobleem voor wie het dragen van een mondmasker niet aan te raden is.

Beeld u in dat u een confettikanon bent. De druppeltjes die u verspreidt wanneer u niest, hoest, spreekt of ademt zijn confetti's, die mogelijks beladen zijn met het virus. Hoe voorkomt u dat deze confetti's anderen bereiken? Door een fysieke barrière te plaatsen tussen het confettikanon (uzelf) en de anderen. Waar moet deze barrière zich bevinden om de verspreiding van alle confetti's te voorkomen? Rechtstreeks voor het kanon dat de confetti's afschiet (uw gezicht). Deze barrière is het stoffen mondmasker.

Uw mondmasker beschermt anderen tegen uw confetti's en het masker van de persoon tegenover u beschermt u tegen zijn confetti's. Opgelet: het is slechts een aanvullende bescherming. Voldoende fysieke afstand houden (minstens 1,5 meter) met anderen blijft de verstandigste maatregel. Het blijft ook noodzakelijk uw handen te wassen nadat u dicht contact hebt gehad met anderen of nadat u een oppervlak heeft aangeraakt dat vaak aangeraakt wordt. Het is cruciaal dit te doen voordat u uw gezicht aanraakt. Denk aan de verdwaalde confetti's!

Ja, u kunt uw neus, mond en kin bedekken met een bandana, een foulard of een sjaal. Weet echter dat dit beduidend minder efficiënt is.

U kunt ook zelf een stoffen mondmasker maken.

U kunt hiervoor een van deze patronen gebruiken:

https://www.nbn.be/nl/nieuwsberichten/zelf-mondmasker-maken-officiele-regels-experten

Institut Français du Textile et de l’habillement [.PDF]

https://www.uza.be/sites/default/files/uploads/200317-a4-mondmaskers-werkwijze-hr-v4_1.pdf

https://www.opensourceagainstcovid19.org/nl

Neem ook een kijkje op de website https://maakjemondmasker.be/ voor meer tips en tricks!

Het virus is nog steeds in ons land aanwezig en blijft gevaarlijk voor de bevolking. Hoewel dit mondmasker een bijkomend middel vormt om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, is het geen wondermiddel.

Het moet correct gedragen worden en vervangt in geen geval de basismaatregelen, die nog steeds het efficiëntste middel zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wij herinneren u graag aan deze basismaatregelen:

- Was regelmatig uw handen met water en zeep, het virus is immers niet bestand tegen zeep;

- Gebruik steeds papieren zakdoekjes. Een zakdoek wordt slechts een keer gebruikt en daarna weggegooid in een afgesloten vuilnisbak;

- Nies of hoest in de binnenkant van uw elleboog;

- Houd voldoende afstand (1,5 meter), zowel binnen in openbare plaatsen als buiten;

- Beperk lichamelijk contact.

U heeft beslist uw naaimachine in gang te zetten en zelf een mondmasker te maken voor uzelf en uw naasten? Eerst en vooral: proficiat! Uw daad draagt bij aan de inspanning om de verspreiding van Covid 19 tegen te gaan.

Hier zijn enkele tips om uw project te laten slagen:

 • Het belangrijkste criterium waaraan uw stoffen mondmasker moet voldoen, is dat het de neus, mond en kin van de drager moet bedekken.
 • Gebruik dicht geweven stoffen, die een betere bescherming bieden.
 • Gebruik twee of drie lagen stof.
 • Gebruik stoffen waardoor u gemakkelijk kunt ademen, zoals katoen.
 • Het gebruik van een filter in het masker kan de filtreringscapaciteit van het masker verbeteren, maar kan ook de ademhaling hinderen, waardoor het moeilijk wordt het masker langdurig te dragen.
 • Gebruik stoffen die op 60°C gewassen kunnen worden.
 • Vermijd te stijve, te warme of irriterende stoffen.
 • Gebruik twee verschillende kleuren, zodat u de binnen- en buitenkant van het masker gemakkelijk van elkaar kunt onderscheiden.
 • Kies uw mondmasker op basis van de functie waarvoor u het gaat gebruiken. Een mondmasker met elastieken is praktischer, maar ook onaangenamer indien u het langdurig moet dragen. Kies voor lange periodes voor een mondmasker met stoffen linten. Indien u het masker enkel draagt tijdens uw boodschappen, kunt u kiezen voor een mondmasker met elastieken.
 • Vermijd bij voorkeur verticale naden in het midden van het masker.
 • Was uw handen zorgvuldig voordat u uw mondmasker begint te maken.
 • Was de stof voor en na de fabricage van uw mondmasker. Het is ook nuttig de stof vooraf te wassen, omdat ze kan krimpen tijdens het wassen.
 • Bewaar het resultaat van uw werk in een propere en gesloten verpakking.

U kunt hiervoor een van deze patronen gebruiken:

https://www.nbn.be/fr/actualites/faire-soi-meme-masque-buccal-regles-officielles-experts

Institut Français du Textile et de l’habillement [.PDF]

https://www.uza.be/sites/default/files/uploads/200317-a4-mondmaskers-werkwijze-hr-v4_1.pdf

https://www.opensourceagainstcovid19.org/nl

Neem ook een kijkje op de website https://maakjemondmasker.be/ voor meer tips en tricks!

De verdeling van de mondmaskers door de gemeente Ukkel

U kunt het mondmasker terugbrengen naar het gemeentehuis (Jean Vander Elstplein 29).

Ofwel deponeert u het in de brievenbus aan de voordeur van het gemeentehuis.

Ofwel geeft u het af aan het onthaal van het gemeentehuis, van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. Het onthaal is bereikbaar via de deur achteraan het gebouw voorbehouden voor personen met beperkte mobiliteit.

De teruggebrachte mondmaskers zullen opnieuw verdeeld worden aan verenigingen die ze nodig hebben.

Opgelet! Het mondmasker moet in de oorspronkelijke verpakking teruggebracht worden, die niet geopend mag zijn.

De gemeente Ukkel zal een stoffen mondmasker verdelen aan alle Ukkelaars van 12 jaar en ouder.

Dit masker is wasbaar, herbruikbaar, bevat een uitneembare filter en schikt zich naar de aanbevelingen van de federale overheid.

Elk gezin krijgt het aantal mondmaskers dat overeenstemt met het aantal personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en 12 jaar of ouder zijn.

De gemeente Ukkel zal ook een stoffen mondmasker verdelen aan de personeelsleden van het bestuur, het OCMW, de Ukkelse kinderdagverblijven, peutertuinen en gemeentescholen alsook aan alle kinderen van 12 jaar of ouder die naar een Ukkelse gemeenteschool gaan.

Bij deze zending voegt de gemeente per masker twee extra uitneembare filters, geleverd door de federale overheid.

Iedere Ukkelaar van 12 jaar of ouder krijgt dus in totaal 1 stoffen mondmasker + 3 uitneembare filters.

Nee. Wegens de logistieke organisatie hebben we een referentiedatum moeten kiezen om het aantal Ukkelaars ouder dan 12 jaar te bepalen.

Deze datum werd vastgelegd op 30 april 2020. Kinderen die na deze datum 12 jaar worden, werden dus niet opgenomen op de lijst met personen die een stoffen mondmasker zullen krijgen.

Nee, u hoeft niet in te schrijven.

Iedere Ukkelaar van 12 jaar of ouder krijgt in zijn brievenbus een stoffen mondmasker, wasbaar, herbruikbaar, met drie uitneembare filters en overeenkomstig de aanbevelingen van de federale overheid.

Er wordt een filter geleverd door de gemeente en twee door de federale overheid.

Iedere Ukkelaar van 12 jaar of ouder krijgt een stoffen mondmasker, wasbaar, herbruikbaar, met drie uitneembare filters en overeenkomstig de aanbevelingen van de federale overheid.

Er wordt een filter geleverd door de gemeente en twee door de federale overheid.

Ja, indien u in Ukkel gedomicilieerd bent.

De verdeling van de mondmaskers in de rusthuizen gebeurt door gemeenteambtenaars.

Ja, indien u in een gemeentelijke vzw werkt.

Indien u niet in een gemeentelijke vzw werkt, krijgt u enkel een stoffen mondmasker indien u in Ukkel gedomicilieerd bent.

Ja, indien u een referentieadres bij het OCMW van Ukkel heeft.

De volledige verdeling van de maskers aan de 38.000 Ukkelse gezinnen wordt verzorgd door gemeenteambtenaars.

Concreet: elk gezin krijgt in zijn brievenbus het aantal mondmaskers dat overeenstemt met het aantal personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn en 12 jaar of ouder zijn.

Deze verdelingswijze biedt verschillende voordelen:

- U hoeft zich niet te verplaatsen, de gemeente komt tot bij u;

- De veiligheid van iedereen wordt verzekerd met beperkt fysiek contact.

Ja, indien de adreswijziging doorgegeven werd voor 1 mei 2020.

Nee.

Wegens de huidige drukte bij de leveranciers hebben we meerdere bestellingen bij verschillende leveranciers moeten plaatsen om zeker de nodige hoeveelheid mondmaskers voor alle burgers te verkrijgen.

De levering van de maskers verloopt dus in verschillende golven, net als de voorbereiding van de pakketjes, waardoor we niet alle maskers tegelijk kunnen verzenden.

We stellen echter alles in het werk voor een zo snel mogelijke verdeling. Zodra we een hoeveelheid maskers ontvangen, beginnen we onmiddellijk met de voorbereiding van de pakketjes en de verzending ervan.

Er werd geen voorrangsvolgorde opgesteld.

Tien teams van gemeenteambtenaars gewijd aan de voorbereiding van de zendingen werken gelijktijdig vertrekkend van een geografische verdeling van de gemeente in zones.

Concreet:

Team 1 bereidt de zendingen van zone A voor, team 2 de zendingen van zone B enzovoort.

Alle zendingen van elk team die klaar zijn vertrekken dagelijks naar onze gemeenteambtenaars om verdeeld te worden. Zo wordt het volledige Ukkelse grondgebied eerlijk en stapsgewijs bediend.

Nee, aangezien er geen voorrangsvolgorde vastgelegd werd voor de verdeling van de stoffen mondmaskers.

Tien teams van gemeenteambtenaars gewijd aan de voorbereiding van de zendingen werken gelijktijdig vertrekkend van een geografische verdeling van de gemeente in zones.

Concreet:

Team 1 bereidt de zendingen van zone A voor, team 2 de zendingen van zone B enzovoort.

Alle zendingen van elk team die klaar zijn vertrekken dagelijks naar onze gemeenteambtenaars om verdeeld te worden. Zo wordt het volledige Ukkelse grondgebied eerlijk en stapsgewijs bediend.

De verdeling van de zendingen begint in de loop van de week van 4 mei en zal meerdere weken in beslag nemen.

Nee.

We hebben twee maten maskers voorzien: een maat voor kinderen/tieners van 12 tot 15 jaar en een maat voor mensen ouder dan 15 jaar.

Nee.

Wegens de huidige drukte bij de leveranciers hebben we meerdere bestellingen bij verschillende leveranciers moeten plaatsen om zeker de nodige hoeveelheid mondmaskers voor alle burgers te verkrijgen.

We hebben dus twee verschillende modellen maskers.

De twee modellen zijn in stof, wasbaar, herbruikbaar en overeenkomstig de aanbevelingen van de federale overheid.

Elk model wordt geleverd met drie uitneembare filters: 1 filter geleverd door de gemeente en 2 door de federale overheid.

Model DECOREX sprl:

Buitenlaag: 100 % ademend katoen

Filter: 100 % polyester behandeld met zilverionen, die zijn antibacteriële eigenschappen behoudt tijdens het wassen.

Model DGB Planet sprl - Brand it:

Buitenlaag: 100 % gekamd katoen 120 g met OEKO TEX-label

Filter: 100 % polyester behandeld met zilverionen, die zijn antibacteriële eigenschappen behoudt tijdens het wassen.

Deze voorzieningen zijn geen medische hulpmiddelen in de zin van de Verordening (EU) 2017/745 / Richtlijn 93/42/EEG noch een persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van de Verordening (EU) 2016/425.

Neem contact op met ons callcenter via 02/348.68.14 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur).

Dat is helaas niet mogelijk, u moet wachten tot uw stoffen mondmasker in uw brievenbus belandt.

U kunt ook zelf een stoffen mondmasker maken of een bandana, foulard of sjaal gebruiken. Weet echter dat deze laatste oplossing beduidend minder efficiënt is.

Om zelf een mondmasker te maken, kunt u een van deze patronen gebruiken:

https://www.nbn.be/nl/nieuwsberichten/zelf-mondmasker-maken-officiele-regels-experten

Institut Français du Textile et de l’habillement [.PDF]

https://www.uza.be/sites/default/files/uploads/200317-a4-mondmaskers-werkwijze-hr-v4_1.pdf

https://www.opensourceagainstcovid19.org/nl

Neem ook een kijkje op de website https://maakjemondmasker.be/ voor meer tips en tricks!

Nee.

In afwachting van de verdeling van het stoffen mondmasker door de gemeente, raden we u aan u te wenden tot uw werkgever, zodat hij u er een bezorgt.

U kunt ook zelf een stoffen mondmasker maken of een bandana, foulard of sjaal gebruiken. Weet echter dat deze laatste oplossing beduidend minder efficiënt is.

Om zelf een mondmasker te maken, kunt u een van deze patronen gebruiken:

https://www.nbn.be/nl/nieuwsberichten/zelf-mondmasker-maken-officiele-regels-experten

Institut Français du Textile et de l’habillement [.PDF]

https://www.uza.be/sites/default/files/uploads/200317-a4-mondmaskers-werkwijze-hr-v4_1.pdf

https://www.opensourceagainstcovid19.org/nl

Neem ook een kijkje op de website https://maakjemondmasker.be/ voor meer tips en tricks!

Voor de meeste medische beroepen worden er mondmaskers geleverd door Iriscare via beroepsverenigingen (thuisverpleging, kinesisten, ...). U moet dus contact opnemen met uw beroepsvereniging, verbond, ...

De gemeente verzorgt de verdeling van de mondmaskers van Iriscare aan de geestelijke gezondheidsinstellingen, de rusthuizen en de tandartsen werkzaam in Ukkel.

Het masker moet om de 8 uur vervangen worden, of om de 4 uur in geval van "intensief" gebruik (bijvoorbeeld een leerkracht die lesgeeft voor de klas) of wanneer het vochtig of zichtbaar vuil wordt.

Het masker en de filter moeten na elk gebruik gewassen worden op 60°C.

De filter in 100 % geïoniseerd polyester kan tot 50 keer op 60°C gewassen worden. Na 50 wasbeurten kan de filtrerende capaciteit dalen. Hij moet dus verwisseld of eventueel vervangen worden door een vel huishoudrol of een papieren zakdoek.

Opgelet: ondanks hun goede filtrerende capaciteit kunnen stofzuigerzakken en koffiefilters in de ingeademde lucht irriterende stoffen afgeven die allergieën (in het bijzonder ernstige astma aanvallen) en/of vergiftiging kunnen veroorzaken. Bovendien vertonen deze types filters geen goede resultaten op vlak van ademend karakter.

 • Was uw handen met desinfecterende gel of met water en zeep;
 • Neem het masker enkel bij de elastieken vast en niet bij het "stoffen" deel om elke mogelijke besmetting te vermijden;
 • Plaats het masker op het gezicht zodat het uw neus, mond en kin bedekt;
 • Bevestig de elastieken rond elk oor;
 • Pas het masker aan zodat er zo weinig mogelijk ruimte is tussen de huid en de bescherming;
 • Vermijd het masker aan te raken of het onder de kin te trekken zodra het aangepast is.

Opgelet: indien u het masker aanraakt, moet u onmiddellijk uw handen wassen.

 • Was uw handen met desinfecterende gel of met water en zeep;
 • Neem het masker enkel bij de elastieken vast, zonder het "stoffen" deel van het masker aan te raken;
 • Stop het masker in een speciale verpakking (propere plastic zak bijvoorbeeld);
 • Was uw handen opnieuw met desinfecterende gel of met water en zeep.
 • Het masker en de filter moeten na elk gebruik gewassen worden.
 • Was het masker en de filter na elk gebruik in de machine op 60°C of week ze minstens 30 minuten in kokend water;
 • Gebruik zeep of een gewone detergent;
 • Droog het masker en de filter voordat u ze opnieuw gebruikt.

Opgelet: de doeltreffendheid van de filter is verzekerd tot 50 wasbeurten. Daarna kan de filtrerende capaciteit dalen.

 • Laat uw masker niet in huis rondslingeren. Kies een vaste en nette plaats voor uw propere maskers en bewaar uw vuil masker bij voorkeur in een gesloten stoffen zak, die u wast met het masker.
 • Raak het propere masker enkel aan nadat u uw handen gewassen heeft en raak nooit de binnenkant van het masker aan.
 • Stop het masker niet in de diepvries of in de koelkast: koude doodt het virus niet en het masker kan zo uw voedingsmiddelen besmetten.

Contacteer ons callcenter op 02/348.68.14 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur).

 

Document acties