Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / CORONAVIRUS: TERUG NAAR NORMAAL VOOR DE DIENSTVERLENING VAN NET BRUSSEL

CORONAVIRUS: TERUG NAAR NORMAAL VOOR DE DIENSTVERLENING VAN NET BRUSSEL

Zoals eerder gemeld, heeft de Covid-19-crisis de opdrachten van Net Brussel verstoord, meer bepaald de ophaling van blauwe en gele zakken.

Net Brussel is vandaag in staat om al zijn ophaaldiensten te herstellen, volgens de gebruikelijke ophaalkalender.

Afzonderlijke ophaling van alle blauwe en gele zakken in de voormiddag

Vanaf maandag 11 mei zullen alle blauwe en gele zakken opnieuw afzonderlijk en in de voormiddag worden opgehaald in het Brussels gewest. Deze zakken zullen naar het sorteercentrum (Recyclis) worden gebracht met het oog op hun recyclage.

De ophaling van de witte zakken wordt ook in de voormiddag verzekerd, zoals gebruikelijk.

In Ukkel, zoals in heel het gewest, moeten alle zakken (wit, blauw, geel, oranje en groen) dus buitengezet worden op de gebruikelijke ophaaldagen en -uren (meer info op www.netbrussel.be)

Om het werk van de ophaalploegen te vergemakkelijken en de netheid van de straten te garanderen, dienen de gebruikelijke regels nageleefd te worden:

Vuilniszakken

- Zet uw vuilniszakken op de juiste dag en op het juiste uur buiten (meer info op www.netbrusssel.be). 

- Sluit de zakken goed.

- Zet de zakken tegen de gevel.

- Niet meer dan 15 kg per zak.

Karton

Het karton is geplooid, gestapeld en samengebonden. Zo kunnen onze ploegen het gemakkelijk en zonder gevaar meenemen.

Goed gedrag dat men als burger moet blijven aannemen

Net Brussel vraagt aan alle burgers om de openbare ruimte te respecteren.

- Handschoenen en maskers moeten in de witte zak weggegooid worden.

- Gooi uw sigarettenpeuken, gebruikte zakdoeken en mondmaskers, blikjes, verpakkingen en ander afval niet op straat. Er staat vast een openbare vuilnisbak in de buurt. Zo niet, denk eraan om uw afval tot thuis bij te houden waar u het in de vuilniszak kan weggooien.

- Ruim de poep van uw hond op. Denk eraan een zakje mee te nemen om het op te rapen.

- Sommige afvalstoffen zijn bijzonder schadelijk voor het milieu, zoals huishoudelijk klein chemisch afval. Breng het naar de Recypark. Of beter nog, geef het af bij de PROXY CHIMIK (meer info op www.netbrussel.be).

Net Brussel herinnert de bevolking eraan dat er boetes voorzien zijn bij inbreuk op de regels inzake openbare netheid.

In deze bijzondere tijden bedankt de directie meer dan ooit zijn ploegen alsook de inwoners voor hun flexibiliteit, begrip en medewerking.

Document acties