Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / Coronavirus: Getroffen maatregelen

Coronavirus: Getroffen maatregelen

Organisatie van de gemeentediensten

Alle gemeentediensten blijven open voor het publiek. We vragen de bevolking echter de verplaatsingen te beperken en enkel in noodgevallen naar het loket te gaan. U kunt heel wat administratieve stappen verrichten per e-mail, per aangetekende brief of via het elektronisch loket Irisbox http://www.ukkel.be/bestuur/burgerlijke-stand/elektronisch-loket.

Scholen

Van maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april 2020 worden de lessen opgeschort in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen in België.

We verzoeken u dus uw kinderen thuis te houden of opvang te voorzien, afhankelijk van uw professionele mogelijkheden en verplichtingen.

Er wordt echter opvang voorzien, in de eerste plaats voor de kinderen van het personeel uit de gezondheidszorg en van de overheidsdepartementen (openbare veiligheid), alsook voor ouders die geen andere opvangmogelijkheid hebben dan ouderen.

We benadrukken dat de doeltreffendheid van de maatregelen om het virus in te dijken rechtstreeks afhangt van het aantal kinderen dat aanwezig is in de scholen.

Deze dienstverlening wordt in eerste instantie georganiseerd in elke school, maar kan anders geregeld worden naargelang de evolutie van de toestand en meer bepaald de beschikbaarheid van het omkaderend personeel.

 • Praktische organisatie*:
  • Opening van 7.00 tot uiterlijk 18.30 uur.
  • Flexibele toegang tot de kinderopvang wat betreft de uren en naargelang de professionele verplichtingen.
  • Er worden geen warme maaltijden geserveerd: voorzie een lunchpakket en een tussendoortje.
  • Er zijn geen buitenschoolse uitstappen gepland.
  • Deze dienstverlening is gratis.

*Deze praktische organisatie heeft enkel betrekking op de Ukkelse gemeentescholen.

 • Uitsluitende maatregelen:

Kinderen worden niet in de scholen toegelaten in de volgende gevallen:

 • Indien ze symptomen vertonen zoals hoesten, neusverkoudheid, koorts, ademhalingsmoeilijkheden, ...
  • Bel in dat geval uw arts.
 • Kinderen zonder symptomen van wie een gezinslid de diagnose gekregen heeft of in quarantaine geplaatst werd.

Officiële informatie over de Ukkelse gemeentescholen vindt u voortaan hier: http://www.ukkel.be/nl/bestuur/opvoeding.

Geschrapte/uitgestelde evenementen

Tot en met 3 april 2020 moeten alle recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) de aanbevelingen van de federale overheid naleven, meer bepaald: schrapping ongeacht de omvang en de openbare of private aard ervan.

In de loop van de komende weken geplande gemeentelijke evenementen worden geschrapt of uitgesteld:

- Zadenbeurs van 15 maart à UITGESTELD

- Infosessies over het CALM-project van 16 maart en 30 maart à UITGESTELD

- Tentoonstelling van de fotowedstrijd "Wonen" van 20 maart tot 5 april à UITGESTELD

- Lentefeest van 22 maart in de Roze Hoeve à UITGESTELD

- Wereldwaterdag van 29 maart à UITGESTELD

- Lezing "L'autisme, du repérage à l'intervention" van 31 maart à UITGESTELD

- Eierjacht van 4 april in het Wolvendaelpark à GESCHRAPT

- 10 km van Ukkel van 17 mei: de start van de inschrijvingen voor de 13e editie van de 10 km van Ukkel wordt uitgesteld. Het college van burgemeester en schepenen neemt de komende weken een beslissing naargelang de toestand en de aanbevelingen van de gezondheidsinstanties.

Gemeentelijke activiteitencentra en plaatsen van eredienst

De onderstaande private en openbare culturele instellingen zijn niet toegankelijk voor het publiek vanaf vrijdag 13 maart om middernacht tot en met 3 april:

 • Het Cultureel Centrum
 • Het Hof Ten Hove
 • Het Kunstenhuis Ukkel
 • Zaal 1180
 • De Family Corner
 • De bibliotheken
 • De Ukkelse vzw's (UDDL, Le Pas, ...)

Alle openbare en private sportcomplexen zijn ook niet toegankelijk voor het publiek.

De plaatsen van eredienst blijven open, maar de kerkdiensten worden opgeschort.

Parken en tuinen

De gemeentelijke parken en tuinen blijven open volgens de gebruikelijke regeling, met uitzondering van de speelterreinen, die gesloten worden.

Huwelijken/Begrafenissen

De plechtigheden voor deze gebeurtenissen worden behouden, maar enkel in beperkte kring.

Winkels en horecazaken

Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open (inclusief tijdens het weekend).

 • Andere winkels blijven de hele week open (behalve tijdens het weekend).
 • Bars, cafés en restaurants worden gesloten: thuislevering en drive-in zijn toegestaan.
 • Horecazaken waar klanten hun bestelling kunnen afhalen mogen open blijven.
 • Hotels blijven open, met uitzondering van het restaurantgedeelte.
 • De markt op het Homère Goossensplein (zondag) en op het Sint-Jobsplein (maandag) blijft behouden.

De economische impact van het coronavirus in België is op dit moment moeilijk meetbaar.

Het is bijgevolg van het grootste belang dat elke onderneming een efficiënt plan opstelt voor de voortzetting van haar activiteiten (Business Continuity Management).

Er bestaan verschillende mechanismen om het hoofd te bieden aan tijdelijke financiële problemen veroorzaakt door de vertraging van de economische activiteit en/of om het geleden verlies te beperken. Voor meer informatie kunt u terecht op https://1819.brussels/ of bellen naar het nummer 1819 (gewestelijke instantie) of 0800/120.33 (federale instantie).

Bijschoolse activiteiten van Ukkel

 • Alle activiteiten worden opgeschort.
 • De paasstages (inclusief de skireis) worden geschrapt.

Gemeenteraad en Overlegcommissie

De gemeenteraad en Overlegcommissie blijven behouden.

Artsen en tandartsen

Om de in Ukkel actieve artsen en tandartsen zo goed mogelijk te beschermen, organiseert de dienst Gezondheid van de gemeente binnenkort een verdeling van beschermingsmaskers, op vraag van Brussel Preventie & Veiligheid. De datum, de plaats en het tijdstip van de verdeling zullen later meegedeeld worden.

 

Heeft u een algemene vraag over het coronavirus? Bel dan het gratis nummer 0800/14.689, het telefonisch informatieplatform van de FOD Volksgezondheid.
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u ook terecht op de website
www.info-coronavirus.be/nl/.

Document acties