Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / CORONAVIRUS: IMPACT OP DE OPHALINGEN DOOR NET BRUSSEL

CORONAVIRUS: IMPACT OP DE OPHALINGEN DOOR NET BRUSSEL

Net Brussel treft nieuwe maatregelen wegens een uitzonderlijk tekort aan personeel. Deze maatregelen hebben voornamelijk gevolgen voor de ophaling van de blauwe en gele zakken.

Ophaling van blauwe en gele zakken

Net Brussel is niet in staat om op donderdag 26 en vrijdag 27 maart 2020 de ophaling van papier‑karton (gele zakken) afzonderlijk van de ophaling van witte zakken te verzekeren in de gemeenten waar de gele zakken op deze twee dagen worden opgehaald.

Ook de blauwe zakken zullen op maandag 30 maart niet opgehaald worden bij de inwoners bij wie de blauwe zakken op maandag opgehaald worden.

Net Brussel verzoekt de betrokken inwoners om hun gescheiden afval papier-karton en pmd‑verpakkingen niet buiten te zetten.

Net Brussel zal op maandag 30 maart een nieuwe communicatie uitbrengen om de bevolking te informeren over de gevolgen van de evolutie van de Covid-19-crisis op zijn diensten.

Ophaling van groene en oranje zakken

De ophaling van tuinafval (groene zakken) en voedingsafval (oranje) wordt verzekerd op de gebruikelijke uren.

Ophaling van grofvuil aan huis

Deze dienst (na telefonische reservatie) blijft doorgaan.

Opgelet! De openingsuren van het callcenter (0800/981.81) zijn ook aangepast: van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Lediging van de glasbollen en containers

De lediging van containers (appartementsgebouwen) van ondergrondse containers en van glasbollen is verzekerd.

Proxy Chimik

Deze dienstverlening in de buurt verwelkomt de Brusselaars op de gebruikelijke locaties en uren.

Recypark

Sinds maandag 23 maart zijn Recypark Noord en Humaniteit open:

- Dinsdag en woensdag: 9.00 - 13.45 uur.

- Donderdag, vrijdag en zaterdag: 9.00 - 16.15 uur.

- Zondag en maandag: gesloten.

Net Brussel herinnert de Brusselaars eraan dat de federale regering de verplaatsingen heeft beperkt tot het strikt noodzakelijke. Deze beperkingen gelden ook voor de gewestelijke Recyparken: noodsituaties of dringende noodzaak (bv. een overlijden of een verhuizing).

Volgende instructies gelden in de Recyparken:

- De inwoners moeten spontaan hun identiteitskaart tonen aan de parkwachter;

- Ze moeten zelf hun autokoffer openen;

- Ze moeten de veiligheidsafstand houden (minimaal 1,5 meter).

Document acties