Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / NALEVING VAN DE SOCIAL DISTANCING: 19 STRATEN WORDEN TIJDELIJK OMGEVORMD TOT WOONERF/GEDEELDE RUIMTE

NALEVING VAN DE SOCIAL DISTANCING: 19 STRATEN WORDEN TIJDELIJK OMGEVORMD TOT WOONERF/GEDEELDE RUIMTE

De geleidelijke afbouw van de lockdown zal noodzakelijkerwijs meer burgers op straat teweegbrengen. Het is ook waarschijnlijk dat we wijzigingen vaststellen in onze verplaatsingswijzen en in de gekozen vervoermiddelen.

Om de naleving van de regels van social distancing van de Nationale Veiligheidsraad (ter herinnering: 1,5 meter tussen mensen) zo goed mogelijk te verzekeren en rekening houdend met het advies van de politie en van de dienst Wegen/Mobiliteit, heeft het college beslist 19 straten tijdelijk om te vormen tot woonerf - gedeelde ruimte (20 km/uur).

Het woonerf betekent dat de openbare ruimte gedeeld en rustig is en dat voetgangers voorrang hebben. Voetgangers mogen dus vrij over de volledige breedte van de openbare ruimte lopen. Bestuurders, inclusief fietsers, moeten voorrang geven aan voetgangers en de maximumsnelheid van 20 km/uur respecteren.

De betrokken straten (of delen van straten) zijn:

- "Ukkel Centrum": Xavier De Buestraat, Verhulststraat, Sint‑Pietersvoorplein, Gelovigenstraat, Homère Goossensplein, de Nieuwenhovestraat, Fourragèrestraat, Postiljonstraat, Dekenijstraat, Coghensquare. Kortom alle straten binnen de perimeter gevormd door de Alsembergsesteenweg, de Brugmannlaan, de Coghenlaan en de Floréallaan;

- Basculestraat;

- Dolezlaan (tussen de Godshuizenlaan en de de Perckestraat);

- Gendarmendreef (tussen de Terhulpensesteenweg en de Eikenlaan);

- De Praeterestraat;

- Landvoogddreef (tussen de Waterloosesteenweg en de André Ryckmanslaan);

- Paul Stroobantlaan;

- Vanderkinderestraat (delen tussen de Dodonéestraat en de Gabriellestraat en tussen het Vanderkindereplein en de Onderlinge Bijstandstraat);

- Vossegatlaan (doodlopende straat voor school Val Fleuri).

Deze wegen werden gekozen aangezien ze over (erg) smalle trottoirs beschikken en/of wegen zijn met scholen en/of handelszaken.

Dankzij de invoering van een tijdelijk woonerf kunnen buurtbewoners, klanten van de handelszaken, scholieren, ... op de rijbaan lopen wanneer dat nodig blijkt om elkaar niet te dicht te kruisen op het trottoir.

Dit is een tijdelijke maatregel, die voorlopig van kracht blijft tot 30 juni. Naargelang de evolutie van de gezondheidstoestand zal hij al dan niet verlengd worden. Het college kan deze maatregel ook aanpassen.

Er zullen borden geplaatst worden die het woonerf aankondigen, er worden (waarschijnlijk) markeringen aangebracht, bloembakken geplaatst en spandoeken opgehangen aan het begin van sommige van deze straten.

Document acties