Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / CORONAVIRUS : BESCHERMINGSMASKERS

CORONAVIRUS : BESCHERMINGSMASKERS

Er rijzen veel vragen over het dragen van een beschermingsmasker. Een stand van zaken.

De verschillende types maskers
 1. Het chirurgisch mondmasker (anti-spatten)

Het hoofddoel bestaat erin druppeltjes of afscheidingen van de bovenste luchtwegen (neus-mond) van de drager van het masker tegen te houden. Zonder onderbreking gedragen is dit masker 3 tot 4 uur doeltreffend.

Voor wie?

•  Verzorgend personeel: zo kan het operatiegebied, het materiaal en de werkomgeving beschermd worden.

•  Zieken: om te vermijden dat ze hun omgeving besmetten. Dit masker houdt speeksel, druppeltjes, afscheidingen van de bovenste luchtwegen of van speeksel tegen, die overdraagbare besmettelijke bestanddelen kunnen bevatten.

•  Gezonde mensen: dit masker helpt om zich te beschermen tegen een eventuele besmetting door druppeltjes, door de overdracht via contact te vermijden! Aangezien de neus en de mond bedekt zijn, is de overdracht hand-mond geblokkeerd: dat noemen we een voorzorgsmaatregel.

Het dragen van dit type masker is echter niet aangewezen voor gezonde mensen indien de maatregelen van social distancing nageleefd worden.

Zodra het vochtig of vuil is, moet dit masker weggegooid worden in een vuilnisbak die indien mogelijk uitgerust is met een deksel en een plastic zak bevat. Deze maskers horen in de zak voor huisvuil. Een dubbele verpakking is aanbevolen om de inhoud van de eerste zak te beschermen indien de buitenste zak scheurt bij de ophaling. Het is noodzakelijk vervolgens de handen met water en zeep te wassen of ze te desinfecteren met een hydroalcoholische gel.

 2. Het individueel ademhalingsmasker

Dit is een filtrerend masker (type FFP2, FFP3) bestemd om de drager te beschermen tegen het inademen van besmettelijke bestanddelen die overdraagbaar zijn via de luchtwegen. Het beschermt hem ook des te meer tegen het risico op overdracht via druppeltjes.

Voor wie?

  Medisch en paramedisch personeel dat in nauw contact staat met zieken en risicohandelingen met deze laatsten uitvoert (bijvoorbeeld intubatie).

  Alle andere werknemers (onderhouds- en schoonmaakpersoneel, ...) die in contact kunnen komen met Covid-19.

Deze maskers worden meerdere uren na elkaar gedragen (sommige tot wel 8 uur). Ze hebben een vervaldatum, waardoor ze niet langdurig opgeslagen kunnen worden.

Aandachtspunt:

Ze zijn nutteloos op openbare plaatsen, aangezien zieken hun omgeving niet op dezelfde manier besmetten als in het ziekenhuis.

Zowel chirurgische als individuele ademhalingsmaskers zijn een onmisbaar hulpmiddel en zijn in de eerste plaats voorbehouden voor het verzorgend personeel in eerste lijn, dat in het bijzonder blootgesteld wordt aan het virus en bijna non-stop en moedig werkzaam is in extreem moeilijke omstandigheden om het leven van onze medemensen te redden.
 3. Het stoffen mondmasker

Hoewel het geen medische voorziening of een anti-besmettingsmasker is in de zin van de officiële richtlijnen, beperkt een stoffen mondmasker echter de overdracht van speeksel en versterkt het de voorzorgsmaatregelen door de overdracht via hand-mondcontact te verkleinen.

Voor wie?

  Mensen die ziek zijn en thuis afgezonderd zijn. Deze maskers verkleinen het risico om iemand uit hun omgeving te besmetten.

  Vanaf 4 mei beveelt de federale overheid alle burgers aan een stoffen mondmasker te dragen om de neus en mond te bedekken in de openbare ruimte en wanneer de naleving van een fysieke afstand niet verzekerd kan worden. Het dragen van een stoffen mondmasker is verplicht in het openbaar vervoer voor reizigers ouder dan 12 jaar (vanaf hun aankomst in een station of aan een halte), op school voor personeelsleden en leerlingen ouder dan 12 jaar en in bedrijven wanneer de fysieke afstand niet verzekerd kan worden.

Marius Gilbert (epidemioloog - ULB)*: "Mondmaskers zijn een extra barrière, een voorziening bovenop het sociaal isolement en de voorzorgsmaatregelen, die nuttig kan zijn voor het beleid om de afzondering af te bouwen."

* La Libre Belgique (9 april 2020).

Aandachtspunt:

Het gebruik van deze stoffen maskers mag in geen enkel geval de basismaatregelen vervangen, meer bepaald:

- Regelmatig de handen wassen;

- Steeds papieren zakdoekjes gebruiken. Een zakdoek wordt slechts een keer gebruikt en daarna weggegooid in een afgesloten vuilnisbak;

- Niezen of hoesten in de binnenkant van de elleboog;

- Voldoende afstand houden (1,5 meter) in de open lucht.

Zodra het aangebracht is, mag het masker (chirurgisch, individueel ademhalings- of stoffen masker) niet meer aangeraakt worden. Zodra het verwijderd is, mag het niet meer hergebruikt worden. Het moet onmiddellijk vervangen worden buiten de aanwezigheid van de patiënt telkens als het vuil of vochtig is of verkeerd aangebracht werd op het gezicht.

Zelf een mondmasker maken

Indien u zelf een stoffen mondmasker wilt maken

Indien u stoffen beschermingsmaskers aanbiedt of zoekt:

- Op verschillende platformen kunt u uw vraag en aanbod indienen, in het bijzonder op de websites www.impactdays.be/brusselshelps en www.covid-solidarity.org, die solidariteitsacties en hulpbehoevenden met elkaar in contact brengen.

- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoekt vrijwilligers om mondmaskers te maken, onder leiding van de sociale werkplaats TRAVIE. Interesse? Aanwervingen gebeuren enkel via het callcenter op de volgende nummers: FR: 02/519.22.85 - NL: 02/519.22.86 (van maandag tot zaterdag van 08.30 tot 21.00 uur).

Document acties