Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / CORONAVIRUS: DE BIJZONDERE MAATREGELEN DIE OP 18 MAART IN UKKEL GETROFFEN WERDEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS (COVID-19) TEGEN TE GAAN WORDEN BEHOUDEN TOT 3 MEI 2020

CORONAVIRUS: DE BIJZONDERE MAATREGELEN DIE OP 18 MAART IN UKKEL GETROFFEN WERDEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS (COVID-19) TEGEN TE GAAN WORDEN BEHOUDEN TOT 3 MEI 2020

Organisatie van de gemeentediensten

Het college heeft beslist het principe van social distancing te versterken en fysiek contact met het publiek zo veel mogelijk te beperken om de gezondheid van zowel de bevolking als van de werknemers van het bestuur te beschermen.

Concreet:

1. Uw gemeentebestuur werkt met gesloten kantoren tot en met 3 mei 2020.

2. In geval van absolute noodzaak wordt u enkel op afspraak ontvangen. Worden beschouwd als een absolute noodzaak: een dringende aanvraag van een paspoort, een Belgische identiteitskaart of een verblijfsvergunning, een aangifte van overlijden.

U kunt de volgende diensten telefonisch of per e-mail contacteren, die in staat zijn uw vragen te beantwoorden, de dringendheid ervan te beoordelen en eventueel een afspraak te maken. 

- Bevolking: 02/348.67.70 - bevolking@ukkel.brussels

- Burgerlijke stand: 02/348.67.68 - burgerlijkestand@ukkel.brussels

- Europese vreemdelingen: vreemdelingen.eu@ukkel.brussels

- Niet-Europese vreemdelingen: vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels

Alle reeds geplande afspraken worden behouden.

De permanentie op donderdagavond wordt geschrapt.

3. Voor niet-dringende aanvragen heeft u 2 mogelijkheden:

- Surf naar het online platform IRISBox (7 dagen op 7, 24 uur op 24) voor certificaten (nationaliteit, gezinssamenstelling, woonplaats, woonplaats met voorgeschiedenis van het adres, van leven), een aangifte van een adreswijziging, een uittreksel van een akte (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden) of een uittreksel uit het strafregister.

- Dien uw aanvraag per e-mail in bij de betrokken dienst (Contacteer de gemeentediensten).

OCMW

Voor alle vragen tot sociale interventie blijven de diensten van het OCMW ook werkzaam door zo veel mogelijk het contact op afstand te verzekeren, per telefoon, met de post of per e-mail (cpas.uccle@publilink.be). Indien contact op afstand onmogelijk is, kunnen maatschappelijk assistenten u elke weekdag van 9.00 tot 11.30 uur ontvangen in het hoofdkantoor van het OCMW, Alsembergsesteenweg 860.

De website www.ocmwukkel.be van het OCMW wordt regelmatig bijgewerkt en bevat alle nuttige informatie over de talrijke diensten waar de bevolking van kan genieten (algemene maatschappelijke bijstand, voedselverdeling, thuisdiensten, …).

Het centraal onthaal van het OCMW kan ook uw vragen beantwoorden, van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur op 02/370.75.11.

Parkeren in de gereglementeerde zones 

Het Gemeentelijk Parkeeractieplan is sinds 2016 van kracht en heeft als voornaamste doelstelling de rotatie van het parkeren in de multifunctionele wijken (handelszaken, kantoren, woningen) te bevorderen en parkeerplaatsen te voorzien voor de inwoners van de woonwijken.

De huidige crisis zorgt voor aanzienlijk minder mobiliteit en in het bijzonder minder nood aan parkeerplaatsen. Daarom heeft het college beslist het parkeren vrij en gratis te maken op het volledige Ukkelse grondgebied, en dit tot nader order. Voor alle duidelijkheid: de parkeercontroles werden opgeschort.

Dankzij deze maatregel kunnen mensen met een eerstelijnsberoep dicht bij hun werkplek parkeren.

Wij vestigen er echter uw aandacht op dat het verkeersreglement van toepassing blijft. Parkeren voor een garagepoort, in een leveringszone, op een plaats voor PBM (zonder geldige kaart), ... zal bestraft blijven worden.

Winkels en horecazaken

Alle winkels zijn gesloten tot en met 3 mei 2020, met uitzondering van voedingszaken, apotheken, zaken voor dierenvoeding, boekenwinkels, wasserettes, doe-het-zelfwinkels, tuincentra, garages en herstelwinkels voor fietsen en voertuigen.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.

Naast de ondersteuningsmaatregelen voor de Brusselse economie die getroffen werden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en op vraag ervan neemt de dienst Economie & Handel van de gemeente solidariteitsmaatregelen om de handelaars en bedrijven te helpen deze nooit eerder geziene crisis het hoofd te bieden. 

Concreet:

1. Er wordt een werknemer van de gemeente ter beschikking van de handelaars en bedrijven gesteld om hen te informeren over de bestaande premies en specifieke bijstand (federaal en gewestelijk), maar ook om ze te begeleiden bij alle administratieve stappen om deze premies en bijstand te verkrijgen.

Voor meer info: 02/348.65.51 of 02/348.66.69 of economie-coronavirus@ukkel.brussels

2. Gedurende 12 maanden heeft een adviseur de opdracht om de dienst Economie & Handel van de gemeente bij te staan om de meest complexe gevallen te behandelen met betrekking tot de vragen van de handelaars, zelfstandigen en bedrijven die in Ukkel gevestigd zijn en getroffen zijn door de crisis van het coronavirus.

3. Vrijstelling gedurende 2 maanden van de gemeentebelastingen die een invloed hebben op handelszaken en bedrijven, meer bepaald:

- Belasting op de kantooroppervlakken

- Vergoeding inzake de bezetting van het gemeentelijk domein door frituren

- Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen

- Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

- Belasting op de verdelers van brandstof, olie of stookolie

- Belasting op banken en gelijkgestelde instellingen, op automatische verdelers van bankbiljetten, op selfbankingtoestellen en op automatische agentschappen

- Belasting op ondernemingen die telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding ter beschikking van het publiek stellen en de nachtwinkels 

Wij herinneren u er ook aan dat er verschillende mechanismen bestaan om het hoofd te bieden aan tijdelijke financiële problemen veroorzaakt door de vertraging van de economische activiteit en/of om het geleden verlies te beperken. Voor meer informatie kunt u terecht op https://1819.brussels/ of bellen naar het nummer 1819 (gewestelijke instantie) of 0800/120.33 (federale instantie).

Markten

De markten op het Homère Goossensplein en het Sint-Jobsplein zijn gesloten, inclusief de standen met voedingswaren.

Huwelijken en begrafenissen

Huwelijken en begrafenissen verlopen voortaan in kleine kring en dit tot en met 3 mei 2020.

Voor huwelijken: het bruidspaar en enkel de getuigen. Er wordt niemand anders toegelaten.

Voor begrafenissen: aanwezigheid van beperkte familiale kring.

Voor huwelijken en begrafenissen:

- Beperk de duur zo veel mogelijk.

- Houd een meter afstand

- Geen handdrukken of omhelzingen.

Wij raden aan huwelijken uit te stellen, maar dit is geen verplichting.

Wij raden 70-plussers en zieken sterk af begrafenissen bij te wonen.

Solidariteitsplatform "Brussels helps"

Onze gemeente sluit zich aan bij het gewestelijk onlineplatform "Brussels helps", dat hulpbehoevenden in contact brengt met mensen die hulp willen bieden. De link naar het platform: www.impactdays.be/brusselshelps/

Senioren

Onze senioren worden bijzonder hard getroffen door de epidemie van het coronavirus. Door de afzonderingsmaatregelen kunnen ze hun dagelijkse gewoontes niet langer voortzetten, met aanzienlijke moeilijkheden tot gevolg. Om de gevolgen voor hen te verzachten, blijven de gemeente en het OCMW uiteraard tot hun dienst:

- Om maaltijden aan huis te bestellen (5 euro per maaltijd): 02/348.68.19.

- Voor de boodschappen kunnen ze een beroep doen op:

     - De hulpverleners van het Centre de Secours d’Uccle (ACS) via 0473/26.68.44 of 02/201.02.50; 

     - De vrijwilligers van het platform www.covid-solidarity.org, ook bereikbaar op 02/808.96.54.

- Om een probleem voor te leggen aan onze maatschappelijk assistenten: 02/348.68.24.

- Voor psychologische bijstand: 02/377.98.83 (in noodgevallen 0491/17.65.22).

Parken en tuinen

De parken en tuinen blijven open zodat de bevolking een luchtje kan scheppen, maar het is noodzakelijk dat de regel van social distancing nageleefd wordt en er mogen in geen geval samenscholingen plaatsvinden. De speelterreinen zijn gesloten. Er werden al heel wat controles verricht op ons grondgebied en die zullen de komende dagen nog in aantal toenemen. Er werden meerdere pv’s opgesteld en de situatie verbetert aanzienlijk, hoewel ze nog niet perfect is. De burgemeester heeft tijdens de laatste GVR, de vergadering die volgt op de Veiligheidsraad en de 19 burgemeesters en de minister-president samenbrengt, voorgesteld om een kaart met de groene ruimten online te zetten, zodat mensen die even buiten willen komen een overzicht krijgen van de parken en andere groene ruimten in de buurt, om zo samenscholingen te vermijden. Deze "kaart" is beschikbaar op https://gardens.brussels.

Onze schepen van Groene Ruimten heeft ook een kaart laten opstellen met daarop de groene ruimten in onze gemeente, waarvan sommige miskend zijn door de Ukkelaars, om samenscholingen te vermijden.

Afgelaste evenementen

De volgende evenementen werden afgelast:

- Overwinningsdag - officiële plechtigheid in de voormiddag - van vrijdag 8 mei 2020

- Overwinningsbal van vrijdag 8 mei 2020

- Verschillende evenementen in het Kunstenhuis van Ukkel 

- Verschillende herdenkingen

- 10 km van Ukkel van zondag 17 mei 2020

Voor later geplande evenementen analyseren we de situatie wanneer het moment aangebroken is. We houden u uiteraard op de hoogte via onze verschillende communicatiekanalen.

Bibliotheken

De gemeentelijke bibliotheken zijn gesloten.

Overlegcommissies

De Overlegcommissies zijn tot nader order geschrapt.

Document acties