Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / CORONAVIRUS: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

CORONAVIRUS: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Beste Ukkelaars,

De uitzonderlijk ernstige situatie die we doormaken evolueert en vereist strenge maatregelen. Dinsdag 17 maart heeft de federale regering de reeds getroffen maatregelen versterkt en een algemene afzondering aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan.

Enkel hoogstnoodzakelijke verplaatsingen (medische raadpleging, boodschappen in voedingszaken en apotheken, werk zonder alternatief, hulp aan mensen in nood, ...) en lichaamsbeweging in de open lucht (niet in groep) zijn toegestaan.

Deze nieuwe maatregelen zijn van toepassing van woensdag 18 maart 's middags en minstens tot en met 5 april.

Het werk van de medische en wetenschappelijke deskundigen mag in geen geval in vraag gesteld worden. Meer dan ooit moeten we het goede voorbeeld tonen en deze nieuwe richtlijnen nauwgezet in acht nemen. Al onze verplaatsingen hebben mogelijks een invloed op talloze levens.

Ik ben me volledig bewust van de inspanningen die social distancing inhouden. Deze nooit eerder geziene gezondheidscrisis raakt ons in onze fundamenteelste individuele vrijheden.

Deze opofferingen zijn echter noodzakelijk indien we deze pandemie zo snel mogelijk willen indijken. Laat ons dus proberen solidair en eensgezind te zijn in deze beproeving, de toekomst van ons allemaal hangt af van ieders gedrag.

De voornoemde gezondheidsmaatregelen zullen een aanzienlijke impact op onze handelszaken hebben. Naast de 110 miljoen euro die door de Brusselse regering vrijgegeven werd, heeft het college een reeks maatregelen getroffen om ondernemingen in moeilijkheden te ondersteunen. Ik verzoek u er snel kennis van te nemen.

Ik zou ook graag alle leden van ons bestuur bedanken, die blijk geven van grote koelbloedigheid. De verschillende departementen ontvangen u voortaan enkel op afspraak voor dringende gevallen.

Bedankt aan het medisch personeel, bedankt aan de maatschappelijk werkers, aan de arbeiders, aan al deze toegewijde mensen die ondanks hun persoonlijke toestand essentiële functies blijven verzekeren.

Bedankt tot slot aan onze toegewijde politie, die erover waakt dat de getroffen maatregelen nageleefd worden om het virus te bestrijden.

Het college en ikzelf staan steeds paraat, wij blijven de evolutie van de situatie op de voet volgen en blijven gepaste acties ondernemen. De pagina met de bijzondere maatregelen binnen onze gemeente wordt regelmatig bijgewerkt, aarzel niet er een kijkje te nemen.

Ik wens u allen goede moed.

Uw dienstwillige,
Boris Dilliès
Burgemeester

Document acties