Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / Coronavirus: Bericht van de burgemeester

Coronavirus: Bericht van de burgemeester

Beste Ukkelaars,

De periode die we doormaken vereist koelbloedigheid, waakzaamheid en de medewerking van iedereen.

De verantwoordelijken van ons bestuur komen regelmatig samen om de balans op te maken van de evolutie van het coronavirus (Covid-19).

We staan voortdurend in contact met de Federale Overheidsdienst Gezondheid en we treffen alle noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken en de meest kwetsbaren te beschermen.

We hebben nauwgezet alle scenario's overwogen en er is voor elke denkbeeldige situatie een reeks acties gepland.

Ik zou graag alle leden van ons bestuur willen bedanken, die trouw op post blijven en blijk geven van groot professionalisme, ondanks de uitzonderlijke omstandigheden.

In het algemeen belang verzoek ik iedereen de aanbevelingen van de bevoegde gezondheidsinstanties na te leven en de nodige hygiënische maatregelen te treffen. We mogen bovendien geen "tovenaarsleerling" zijn.

De acties van verschillende landen in Azië en Europa leveren momenteel resultaat op voor de beperking van de verspreiding van het virus. Bij ons worden de maatregelen zowel op federaal als op gewestelijk en lokaal vlak gecoördineerd om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Alle leden van het college en ikzelf volgen de evolutie van de situatie op de voet en staan steeds paraat.

Uw dienstwillige,
Boris Dilliès
Burgemeester

Document acties