Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Werken / Werken - Januari 2009

Werken - Januari 2009

Avijlplateau - Openbaar Onderzoek

De Gemeenteraad en de Brusselse Regering hebben het nieuw bijzonder bestemmingsplan (BBP) voor het Avijlplateau voorlopig goedgekeurd. Dit zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek van 5 januari 2009 tot 4 februari 2009. Tijdens de hele duur van het onderzoek zal het BBP-dossier geraadpleegd kunnen worden bij de dienst Stedenbouw (Auguste Dansestraat 25, benedenverdieping) op elke werkdag tussen 9 en 12 uur en op dinsdagavond tussen 17 en 20 uur.

De voornaamste elementen uit het dossier kunnen ook online (www.ukkel.be) worden geraadpleegd.

Opmerkingen kunt u naar het College van Burgemeester en Schepenen sturen (Vander Elstplein 29 te 1180 Ukkel).

Op woensdag 7 januari 2009 zal er om 19.30 uur een infosessie plaatsvinden op het Gemeentehuis om het BBP-ontwerp voor te stellen. Wie dat wenst, mag ook deelnemen aan de Overlegcommissie die op 18 februari 2009 samenkomt op het Gemeentehuis om er zijn opmerkingen mee te delen.

De Gemeenteraad en de Brusselse Regering zullen vervolgens een definitieve uitspraak moeten doen over het BBP en beslissen om eventueel rekening te houden met sommige opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek of de Overlegcommissie werden geuit.

Hedendaagse Architectuurprijs

Prix d'architecture 1Architectuur betekent niet enkel het verleden nabootsen. Het gaat er ook om verbeelding, nieuwsgierigheid en soms lef aan de dag te leggen.
De Hedendaagse Architectuurprijs van de Gemeente Ukkel beloont om de twee jaar een architecturaal ontwerp dat binnen Ukkel is verwezenlijkt en dit in twee categorieën: "Nieuwbouw" en "Verbouwing-renovatie".

Prix d'architecture 2Deze prijs werd op initiatief van Schepen van Stedenbouw Marc Cools in het leven geroepen en wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Het doel ervan is de ontwikkeling van hedendaagse kwaliteitsarchitectuur, die esthetiek en functie verenigt, in Ukkel te promoten.

De eerste prijs in de categorie “Nieuwbouw” werd verdeeld tussen de bouw van een jongerenopvangcentrum in de Dieweg 73 (architect  Philippe Danhier) en de bouw van een villa, ontworpen door de bureaus Y+Y architectures en DDL architects waarvan de bouwheer anoniem wenst te blijven.

De eerste prijs in de categorie ‘Renovatie’ werd toegekend voor de verbouwing van een villa in de Blücherlaan 174 (architect Joël Claisse).

Een brochure met de voornaamste verwezenlijkingen die de jury heeft verkozen voor de Hedendaagse Architectuurprijs kan worden gedownload op de website www.ukkel.be.

BBP 46 bis Moensberg - Gedeeltelijke intrekking

De Gemeenteraad heeft beslist om een gedeeltelijke intrekkingsprocedure te starten voor BBP 46 bis Moensberg. Deze betreft een deel van de terreinen aan de Alsembergsesteenweg die eigendom zijn van het OCMW van Ukkel en die - gelet op de manier waarop dit eindpunt werd aangelegd - niet meer voor het eindpunt van tram 51 bestemd hoeven te zijn.

Het openbaar onderzoek zal plaatsvinden van 5 januari 2009 tot 4 februari 2009 op dezelfde wijze als voor het BBP Avijl. De Overlegcommissie betreffende dit dossier zal ook op 18 februari 2009 samenkomen.

Cambio

Na de Albertlaan ter hoogte van het Vanderkindereplein is het de beurt aan het Vander Elstplein om een Ukkelse Cambiostandplaats te krijgen. Binnen zes maanden zou er een derde standplaats moeten openen aan de Bascule. Cambio is een systeem om een auto te huren voor een korte duur.

In het algemeen betaalt u activeringskosten van € 33, een maandabonnement van € 3,30 en een huurprijs voor een basiswagen van € 2 per uur. Daarbij komt nog een kostprijs van € 0,33 per afgelegde kilometer. U hoeft dus noch de prijs van een wagen te betalen, noch de onderhoudskosten, de verzekering, de brandstof, …

Een erg aantrekkelijke oplossing indien u minder dan 10.000 km per jaar rijdt.

Meer informatie vindt u op www.cambio.be.

Cambio2

Legende foto: Op 21 november 2008 werd te Ukkel een tweede Cambiostandplaats ingehuldigd.

 

 

Aanleg van een nieuwe tramstelplaats te Ukkel

De stedenbouwkundige aanvraag om een MIVB-tramstelplaats aan te leggen ten zuiden van Brussel zou binnenkort ingediend moeten worden. Het ontwerp voorziet om deze stelplaats aan de

Ruisbroeksesteenweg te plaatsen, op de grens tussen Ukkel en Vorst. Dit ontwerp is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de MIVB, het Gewest en de Gemeente. Het zal lichtjes moeten uitsteken op de terreinen die eigendom zijn van de Gemeente en momenteel door Royal Uccle Sport Tennis Hockey Club gebruikt worden. Dit brengt de aanleg van een nieuwe opblaasbare tennisstructuur, nieuwe kleedkamers en een nieuwe clubhuis met zich mee.

Deze plannen werden opgesteld in nauwe samenwerking met de club. Het was noodzakelijk geworden om een zuidelijke MIVB-stelplaats aan te leggen wegens de vernieuwing en de verhoging van het aantal trams.

Voor de aanleg van deze nieuwe stelplaats werden meerdere sites bestudeerd en de keuze viel uiteindelijk op Ukkel, meer bepaald de Marconisite (vroeger een industrieel eigendom).

Het wordt een overdekte stelplaats voor de berging van 75 trams en het onderhoud van 15 trams.

De in- en uitgang van de trams zal via de Ruisbroeksesteenweg en de verlengde Stallestraat gebeuren. De bouw van deze tramstelplaats zal ook een aanpassing van wegen vereisen (kruispunt Neerstallesteenweg/Ruisbroeksesteenweg, ...).

Fietsenstallingen te Ukkel

parkings-veloDe voordelen van de fiets kent iedereen maar laat ons er toch een paar op een rijtje zetten: hij is snel en handig in de stad, heeft bijna geen invloed op het milieu, kost weinig en is goed voor de conditie. Je hebt er dus alle baat bij om van de fiets een dagelijks vervoermiddel te maken, te beginnen met wie elke dag kostbare tijd en moeite verliest om een parkeerplaats voor zijn wagen te zoeken.

Maar natuurlijk moet je een fiets ook parkeren en liefst goed in het zicht om diefstal te ontmoedigen.

Daarom staan er tientallen fietsenstallingen ter beschikking doorheen de Gemeente Ukkel.

De diensten Mobiliteit en Wegen zullen deze stallingen inventariseren, de goede staat ervan controleren en indien nodig vervangen. Maar nog belangrijker: meer dan dertig (30 !) strategische plekken (nabij winkels, diverse verzamelplaatsen, scholen, …) werden uitgekozen om er bijkomende fietsenstallingen te plaatsen. Een deel van deze werken heeft al plaatsgevonden en eens alles af is, zullen de locaties van alle stallingen in kaart worden gebracht. Hiervan brengen we u op tijd op de hoogte via de website www.ukkel.be.

Een beheersplan voor het kerkhof

De Milieudienst heeft samen met alle betrokken gemeentediensten - en vooral de Burgerlijke Stand - een beheersplan voor het kerkhof van Verrewinkel opgesteld. Een begeleidingscomité - met alle vertegenwoordigers van de verschillende gemeentediensten maar ook externe experten - heeft de verschillende stappen van de uitwerking van dit plan opgevolgd.

De voornaamste doelstelling is een duurzaam beheer van het kerkhof. Het gaat om een plaats voor bezinning en, door het oppervlakte, om een groene zone.

Er werd een automatisch toegangspoort geplaatst zodat het verkeer binnen het kerkhof beter gecontroleerd kan worden en ook de aanvoer van afval door ongeautoriseerde bezoekers. Personen die ouder zijn dan 75 en mensen met een beperkte mobiliteit kunnen onder bepaalde voorwaarden een badge verkrijgen bij de Burgerlijke Stand om met de auto te mogen binnenrijden.

Er zullen ook nieuwe bomen worden geplant om het kerkhof stilaan zijn oude glorie terug te geven. Dit aanplantingsproces, dat over verscheidene jaren gespreid zal worden, houdt ook in dat er langs de lanen grasperken aangelegd zullen worden.

Momenteel wordt een nieuwe, meer ecologische onkruidverdelger uitgetest op de site om tegelijk de biodiversiteit van het lager gelegen dalletje - dat aan het Engelandplateau grenst en beschermd is als Groengebied met Hoogbiologische Waarde (GHW) - en de esthetiek van de site te behouden.

Ukkel in ‘t kort

  • De ruimte voor voetgangers is heel krap in het deel van de Guillaume Hérinckxstraat waar er bomen in de stoep zijn geplant. Om de voetgangers meer comfort te bieden zullen de boomspiegels binnenkort vervangen worden door roosters.
  •  Het traject van bus 43 wordt binnenkort gewijzigd. Het eindpunt zal niet meer op de Heldensquare liggen maar in de Houzeaulaan, aan de Lagrangesquare. Ook zal de bus langs de Prins van Oranjelaan, de Waterloosesteenweg, de Prins de Lignelaan en de Sint-Jobsesteenweg rijden vooraleer zijn huidige traject langs de Dolezlaan te hervatten. Hierdoor kan het zuiden van de Gemeente beter bediend worden en ook de overstap van bus op trein mogelijk gemaakt worden met het nieuwe NMBS-station van Diesdelle (vanwaar je in een tiental minuten naar het station Luxemburg treint).
  • Weldra worden de hoognodige werken gestart om de trappen van de laagste van de twee voetgangerstunnels van het station van Kalevoet te renoveren.

Document acties