Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Werken / Openbare verlichting

Openbare verlichting

De intercommunale Sibelga is de beheerder van de openbare verlichting. Toch is het de Gemeente die beslissingen neemt inzake de vernieuwing van de openbare verlichting. De Gemeente neemt ook alle onderhouds- en verbruikskosten ervan op zich.

Het is de taak van de Sibelgadiensten om beschadigde verlichtingspalen en defecte lampen te herstellen of te vervangen.

Als u defecte straatverlichting opmerkt, kunt u dat rechtstreeks aan Sibelga melden.

Heb je een stroomstoring?
Voordat de storing wordt gemeld, moeten er eenvoudige controles worden uitgevoerd om het probleem te lokaliseren.  
Als het gaat om een algemene stroomstoring als gevolg van een storing in het netwerk, kunt u contact opnemen met Sibelga (de distributienetbeheerder) op 022.74.40.66 (24 uur per dag).

Oproepen tot stroomuitval en gas geuren krijgen voorrang. De diensten van Sibelga zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.
Denk aan ieders veiligheid, maak geen misbruik van deze noodnummers.  

Dat is goed om te weten:
Als u een stroomstoring heeft door een verhuizing, kunt u de verschillende energieleveranciers zien en vergeet u niet het energieterugwinning document in te vullen telkens als u van energieconsument wisselt. Voor meer informatie over de energieleveranciers op de markt kunt u terecht op de website van callmepower

Document acties