Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Werken / Mobiliteit / De gemeente Ukkel lanceert een participatief proces om haar nieuw Gemeentelijk Mobiliteitsplan op te stellen

De gemeente Ukkel lanceert een participatief proces om haar nieuw Gemeentelijk Mobiliteitsplan op te stellen

De herziening van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is begonnen! De belangrijkste doelstellingen voor de komende 10 jaar? De leefomgeving van de Ukkelaars verbeteren, de mobiliteit in de wijken rustiger maken met aandacht voor hun toegankelijkheid, in het bijzonder de zwakke weggebruikers beveiligen, de verplaatsingen vlotter laten verlopen en een evenwicht verzekeren tussen de verschillende verplaatsingswijzen (voetgangers, fietsers, automobilisten, openbaar vervoer, ...).

Woont, werkt of studeert u in Ukkel? Maakt u deel uit van een Ukkelse vereniging? Bent u een belangrijke figuur in het lokale leven of lid van een wijkcomité? Brengt u uw kinderen met de auto naar Ukkel of heeft u er familie wonen? Interesseren de mobiliteitsuitdagingen u in het bijzonder? Neem dan actief deel aan de 4 fases in de opmaak van het GMP om er een performant hulpmiddel voor iedereen van te maken. U krijgt zo de kans om uw reflecties, ervaringen, verwachtingen en problemen op het terrein met ons te delen, ons uw suggesties te bezorgen en regelmatig op de hoogte te blijven van de voortgang van het proces.

De 4 fases in de opmaak van het GMP en de participatieve methodes

Fase 1: diagnose (van 10 mei tot 10 juni 2021)

Deze fase bestaat erin een diagnose op te stellen op basis van de bestaande metingen en gegevens, troeven, uitdagingen en gebreken inzake mobiliteit in de gemeente. Tijdens deze fase wordt u uitgenodigd om:

  • een vragenlijst over uw mobiliteitsgewoontes in te vullen op het online participatief platform https://uccle.monopinion.belgium.be/
  • een informatieve en participatieve online workshop bij te wonen, die plaatsvindt op donderdag 10 juni om 18.30 uur.

Fase 2: bepaling van de doelstellingen van het plan (van juli tot oktober 2021)

Deze fase bestaat erin de synthese van de diagnose op te maken en de gemeentelijke ambities en de prioritaire acties te identificeren. Tijdens deze fase wordt u uitgenodigd om een informatieve en participatieve workshop bij te wonen, die plaatsvindt in de loop van oktober 2021.

Fase 3: bepaling van de prioritaire acties (van november 2021 tot maart 2022)

Deze fase maakt het mogelijk de prioritaire acties van het GMP op te stellen, te detailleren en te plannen (prioritering van de interventies, betrokken verantwoordelijken, aan te wenden middelen, milieueffecten, ...). Tijdens deze fase wordt u uitgenodigd om:

  • een raadpleging te beantwoorden op het online participatief platform https://uccle.monopinion.belgium.be/
  • een informatieve en participatieve workshop bij te wonen, die plaatsvindt in de loop van het eerste trimester van 2022.

Fase 4: openbaar onderzoek (1e trimester 2022)

Het ontwerp van het afgewerkte plan en het milieueffectenrapport ervan worden gedurende 60 dagen onderworpen aan een openbaar onderzoek. Op het einde van het proces en nadat het goedgekeurd is door het college en de gemeenteraad, wordt het GMP ter goedkeuring voorgelegd aan de Brusselse regering. Tijdens deze periode wordt u uitgenodigd om een voorstelling van het ontwerp van het GMP bij te wonen, die plaatsvindt in de loop van het eerste trimester van 2022.

  • Om een papieren exemplaar van de vragenlijst over de diagnose (fase 1) te krijgen of om toegang te krijgen tot een computer, kunt u zich richten tot de dienst Mobiliteit, per telefoon (02/348.66.44), per e-mail (gmp@ukkel.brussels) of op afspraak op vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur.
  • De inschrijving voor de informatieve en participatieve workshops en voor de voorstelling van het ontwerp van het GMP is verplicht en verloopt via het online participatief platform https://uccle.monopinion.belgium.be/ of per e-mail naar de dienst Mobiliteit (gmp@ukkel.brussels).
  • De informatieve en participatieve workshops over de bepaling van de doelstellingen van het plan (fase 2) en de prioritaire acties (fase 3) en de voorstelling van het ontwerp van het GMP (fase 4) worden online of met fysieke aanwezigheid georganiseerd, naargelang de evolutie van de gezondheidscrisis. 

Wist u dat?

Om dit nieuwe GMP op te stellen worden de gemeentediensten begeleid door zelfstandige bureaus gespecialiseerd in mobiliteit (Traject), burgerinspraak (Faciliyo) of milieubeoordeling (CSD-Ingénieurs). Met de medewerking van verschillende partnerinstellingen (Brussel Mobiliteit, politiezone, Gewestelijk Parkeeragentschap, ...) en mobiliteitsoperatoren (MIVB, De Lijn, TEC, Cambio, ...).

Meer info over het project: https://uccle.monopinion.belgium.be/ - gmp@ukkel.brussels

Document acties