Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Werken / Brochure22

Brochure22

 

Lichtplan van de Gemeente Ukkel

 

Beheer van de openbare verlichting

Budget en middelen voor de openbare verlichting


De gemeente Ukkel bezit één van de grootste verlichtingsparken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit park bevat ongeveer 5.597 lichtpunten, beheerd door de Intercommunale Sibelgas. Om het openbare lichtnet volledig te vernieuwen en een verlichting te verzekeren die de 47 vooropgestelde «aanknopings»-punten beklemtoont (pleinen, bruggen, opmerkelijke gebouwen, …), kunnen de volgende schattingen gemaakt worden:

1) 5.597 lichtpunten x € 2.231,04 (90.000 bef) = € 12.487.130,00 (503.730.000 bef)

2) 47 aanknopingsplaatsen = € 2.112.053,00 (85.200.000 bef)

Totaal = € 14.599.183,00 (588.930.000 bef)

Ofwel een gemiddelde van : € 417.119,51 (16.826.571 bef) / jaar over een periode van 35 jaar (levensduur van de installaties).

Sinds enkele jaren keurt de gemeente investeringen goed in de orde van € 371.840 (15.000.000 bef) per jaar, verdeeld als volgt, € 123.947 (5.000.000 bef) op eigen budget en € 247.893 (10.000.000 bef) voor het Fonds Openbare Verlichting (deze gelden worden door de intercommunale Sibelgas aan elke gemeente gegeven in verhouding tot het aantal lichtpunten van de gemeente).

1e fase
Om bij de uitwerking van dit lichtplan een waardevol resultaat te krijgen, zal er gedurende de eerste vijf jaren (2003 tot 2007) een budgettaire inspanning geleverd moeten worden. Het ritme van de jaarlijkse investeringen zal gebracht worden op € 495.787 (20.000.000 bef). Dit is goed voor de verlichting van drie op te waarderen plaatsen (+/- € 150.000), de tussenkomst op het vlak van de verlichting in de aslijn in het noordelijk deel van de gemeente (395 lichtpunten : +/- € 780.000), en bovendien de voortzetting van het huidige ritme wat de vernieuwing op de wegen betreft (+/-€ 310.000 /jaar).

Vanaf het 6e jaar (2008) worden er uitgaven voorzien van om en bij de € 375.000 tot 400.000 per jaar (15 tot 16.000.000 bef )

Deze kruissnelheid maakt mogelijk :

2e fase : van het 6e tot het 15e jaar
verlichting van de 11 bruggen
verlichting van de groene ruimten
verlichting van opmerkelijke gebouwen
voortzetting van vernieuwing op het wegennet : 1.400 lichtpunten

3e fase : van het 16e tot het 35e jaar
verlichting van de andere aanknopingspunten
voortzetting van de vernieuwing op het wegennet : 3.000 lichtpunten

Dit scenario is louter indicatief en hangt af van de jaarlijkse budgetten van de gemeente en van de financiële situatie. Het toont in elk geval aan dat het lichtplan, mits er een financiële inspanning tijdens de eerste jaren gedaan wordt, als realistisch mag worden beschouwd.

Overwogen mogelijkheden voor een nieuwe beheerspolitiek :

- de uitbating van het net :
     - het voorkomen van het onderhoud
     - onderhoud van de defecten

- de vernieuwingswerken :
de vernieuwing van versleten of beschadigde toestellen zal prioritair gerealiseerd worden op basis van een kwalitatieve dienstverlening.

- beheer van verbruikte energie :
de regelmatige opvolging van het verbruik en de aanpassing van de geïnstalleerde vermogens naargelang de reële behoeften van de gemeente. Dit heet dimmen en dit is het vermogen van de lamp afstellen naargelang de behoefte tijdens de nacht.

Document acties