Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Werken / Brochure01

Brochure01

Lichtplan van de Gemeente Ukkel

 


VOORWOORD

 

parvis

De realisatie van een lichtplan is één van de doelstellingen in het basisdossier van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan. Dit lichtplan bepaalt de richtlijnen i.v.m. de investeringen in de openbare verlichting die Ukkel in de volgende jaren zal doen.

 

De verwezenlijking van dit lichtplan werd door het College van Burgemeester en Schepenen aan het bureau A.V.A. toevertrouwd.

Dit bureau heeft ter plaatse een indrukwekkend analysewerk verricht en na een diagnosefase werden er in samenwerking met de gemeentediensten en de Intercommunale voor elektriciteit een aantal voorstellen geformuleerd om de verlichting in Ukkel te verbeteren.

Deze voorstellen bieden tegelijk een antwoord op twee hoofdbekommernissen: een versterkte lichtintensiteit en bijgevolg een toegenomen veiligheid en het gebruik van licht om het patrimonium en het natuurlijke karakter van de gemeente te benadrukken. Met dit doel voor ogen werden specifieke voorstellen uitgewerkt voor de verlichting van oude centra, pleinen, squares, opmerkelijke gebouwen, spoorwegbruggen, …

De verbetering van de verlichting van de kruispunten kreeg een bijzondere aandacht. De gemaakte voorstellen houden zowel verband met de kenmerken van de lampen als met de types en hoogtes van de lantaarns. Er worden verschillende soorten lichtelementen aangeboden die esthetiek en energiebesparing met elkaar combineren. De gemeente heeft zich reeds gebaseerd op de voorstudies van het lichtplan om enkele recente investeringen in de openbare verlichting te doen.

Dit is meer bepaald het geval in de Verrewinkelstraat (langs het Sauvagèrepark), de Vanderaeylaan en de Colonel Chaltin straat. De modernisering van de verlichting in onze gemeente kan enkel doorgevoerd worden als de over de tijd gespreid wordt. Het tempo van de concrete realisatie van het lichtplan zal bepaald worden door de budgettaire mogelijkheden van de gemeente.

De straten met de oudste verlichting zullen eerst aangepakt worden en er zal daarvoor een volledig renovatieprogramma opgesteld worden. De opwaardering van bepaalde opmerkelijke gebouwen, plaatsen of infrastructuren (zoals de spoorwegbruggen) zal ook zo vlug mogelijk uitgewerkt worden.

Deze brochure bevat een samenvatting van de voornaamste besluiten van de studie die het bureau A.V.A. in het kader van het lichtplan van Ukkel heeft uitgevoerd. De volledige studie kunt u raadplegen op de dienst Wegenis. Ik dank hierbij in het bijzonder de twee ambtenaren van deze dienst die de uitwerking van dit plan hebben opgevolgd: mevrouw Degré en de heer Van Steertegem.

Mijn dank gaat ook uit naar de heer Van de Moortel van het secretariaat van mijn Schepenambt die een deel van de fotografische documenten van deze brochure realiseerde en naar Directeur Generaal de heer Parmentier die instond voor de supervisie van de uitvoeringswerken van dit plan.

Marc COOLS
Schepen van Werken, Ukkelse Economie,
Gemeente-Eigendommen en Informatica

 

 

Document acties