Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Stedenbouw / Stedenbouwkundige overtredingen

Stedenbouwkundige overtredingen

Er zijn nog teveel burgers die bouwovertredingen begaan.
Er zijn twee types overtredingen: 1) geen bouwvergunning aanvragen, en 2) de voorwaarden van een afgeleverde vergunning niet respecteren.

Wie werken uitvoert zonder een vergunning mag niet altijd met de vinger gewezen worden. Vaak heeft deze persoon van een aannemer of buur gehoord dat er voor de werken geen vergunning nodig was. Informeer u dus altijd bij de gemeentelijke dienst stedenbouw om zeker te zijn.

Uw architect en uw aannemer zijn verantwoordelijk voor de werken die strikt volgens de voorwaarden in de afgeleverde vergunning uitgevoerd moeten worden. Indien u tijdens de werken bepaalde zaken aan uw project wilt wijzigen, mag u zeker niet vergeten om een aanvraag van wijziging van uw vergunning in te dienen.

Voor gemeentelijke en gewestelijke diensten brengen bouwovertredingen heel wat papierwerk met zich mee, Het is dus geen goede zaak voor het algemeen belang en ook niet voor de bouwheer. Indien de overtreding niet geregulariseerd kan worden, kan de overtreder gedwongen worden om een gedeelte van de constructie terug af te breken. Hij kan ook gedwongen worden om een bepaalde som te betalen of om de plaats terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

De overtreder krijgt steeds de kans om een regularisatieaanvraag in te dienen. Het resultaat van het onderzoek van een dergelijke aanvraag is nooit voorspelbaar. Er zal in ieder geval een boete opgelegd worden, zelfs indien de overtreding reeds geregulariseerd werd.

Sommige overtredingen komt de overheid vaak niet te weten (bijvoorbeeld werken aan achtergevels). Deze overtredingen kunnen wel gemeld worden door buren die zich vragen stellen bij de wettelijkheid van bepaalde werken. Niet alle klachten zijn noodzakelijkerwijs gerechtvaardigd. Er kan wel een vergunning afgeleverd worden of een afwijking werd wettelijk toegekend, of de indiener van de klacht ging er onterecht van uit dat een vergunning niet werd nageleefd.

De overheid moet hier als scheidsrechter optreden. Bij geschillen inzake stedenbouw moet altijd het standpunt van beide partijen gehoord worden. Men moet ook een grondige kennis hebben van het vaak zeer ingewikkelde dossier om op de geschikte wijze te kunnen reageren.

Er moet wel op gewezen worden dat sommige situaties nog dateren uit de periode waarin de wetgeving minder veeleisend was dan vandaag en dat er op het ogenblik van de aangegeven feiten eigenlijk geen overtreding is geweest.

Iedereen weet dat stedenbouwkundige betwistingen heel emotionele reacties kunnen uitlokken. De stijging van het aantal overtredingen kan dit probleem alleen maar verergeren.

We mogen niet vergeten dat, in het belang van de democratie, zowel de burgers als de overheid de rechtsregels moeten naleven.

Document acties