Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Stedenbouw / GOP

GOP

Gewestelijk Ontwikkelingsplan

 

logoTer herinnering : er werd één jaar geleden een openbaar onderzoek georganiseerd over het «ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan». Het Gemeentecollege en een tiental verenigingen van Ukkelse Verenigingen hebben eraan deelgenomen.
De Gemeenteraad heeft een advies gegeven over dit ontwerp van plan.

Na dit onderzoek werd het ontwerp aanzienlijk gewijzigd. Zo kwam het Gewestelijk Ontwikkelingsplan tot stand dat in het Staatsblad van 15 oktober 2002 is verschenen.

In tegenstelling tot het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan) heeft het GewOP geen kracht van reglement: dit plan geeft enkel een overzicht van het «stadsproject» van de huidige gewestelijke regering. Het plan is echter wél bindend voor de openbare overheden en als hoger plan biedt het een kader voor de grote krachtlijnen van de Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen (de meeste worden thans uitgewerkt).

In haar advies had de Gemeente Ukkel in het bijzonder twee wensen geuit:

  • de schepping van een «hefboomgebied» rond het station van Kalevoet ;
  • de verlenging van de Vorstse “ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting » in de Merlowijk.

Waarom ? De kenmerken van deze twee wijken beantwoorden aan de criteria - weerhouden in het GewOP - om te beslissen over het begrenzen van deze twee categorieën gebieden die aanzienlijk zullen kunnen profiteren van gewestelijke steun voor hun toekomstige ontwikkeling.

Aan geen van deze essentiële vragen, die nochtans degelijk gemotiveerd werden, werd door de gewestelijke regering tegemoet gekomen. Er werd ons verteld dat dit kwam wegens budgettaire beperkingen. Dit is betreurenswaardig!

Er zijn toch twee positieve punten : een gewestelijke steun voor sommige groene ruimten (Kauwberg, Engeland Plateau, Verrewinkelbos en Wolvendaelpark) en een paar verbeteringen voor het Ukkels openbaar vervoer.

Het volledige GewOP (tekst en kaarten) kan geraadpleegd worden op de internetsite www.gewop.irisnet.be

Document acties