Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Stedenbouw / GEN

GEN

Het GEN in Ukkel

 

 

Eerste balans na het openbaar onderzoek over de aanvraag van de NMBS voor een stedenbouwkundig attest


Het advies van de leden van de overlegcommissie van 23 februari 2005 komt overeen met het standpunt van de Gemeente over het Ukkels GEN-dossier.

Dit standpunt kan als volgt samengevat worden:

 

Het Ukkelse College is voorstander van het GEN en is van mening dat het een goede zaak is voor de Brusselaars en in het bijzonder de Ukkelaars.
Er moet echter veel aandacht besteedt worden aan de bezorgdheid van de Ukkelse omwonenden inzake de mogelijke hinder.


Het toekomstig GEN zal voor de Ukkelaars bijzonder nuttig zijn, om twee redenen:

  • Er lopen 2 spoorwegen door Ukkel waarmee men in 10 minuten tussen twee belangrijke stadscentra kan sporen: de Europese wijk en Brussel-Zuid.
    Het GEN zal voor de Ukkelaars een aantrekkelijk alternatief vervoermiddel zijn met een trein elk kwartier en meer treinverbindingen ‘s avonds en tijdens het weekend.
  • Het GEN zal het aantal pendelaars verminderen dat door onze Gemeente reist.

 

We gaan ervan uit dat er meer mensen de trein zullen nemen indien er een beter aanbod is.
Er moeten dus genoeg haltes zijn in Ukkel.
We zijn voor de nieuwe Moensberg-halte waardoor een overstap tussen de twee lijnen mogelijk wordt. We vragen de spoedige concretisering van de Diesdelle-halte (beloofd voor eind 2006) en hopen dat er een halte bijkomt op lijn 26, aan het Lycée français.

De Gemeente is zich echter bewust van de ongerustheid van de omwonenden inzake geluids- en trillingshinder. In het kader van het openbaar onderzoek en tijdens de talrijke infosessies voor dit onderzoek hebben de omwonenden de mogelijkheid gekregen om hun ongerustheid hierover te uiten. We zijn van mening dat deze ongerustheid gegrond is wat betreft de trillingen.

Het is de Gewestelijke Regering die de NMBS het stedenbouwkundig attest en vervolgens de stedenbouwkundige vergunning aflevert. De Gemeente heeft daarom de Gewestelijke Regering verzocht om de NMBS zeer strikte voorwaarden op te leggen voor de afgifte van een vergunning voor de werken aan lijn 124. Deze voorwaarden hebben betrekking op de beperking van de geluids- en trillingshinder, de stedenbouwkundige integratie, de bouwwerf en de exploitatie van het net.
De Gemeente vraagt eveneens dat er maatregelen getroffen worden om de omwonenden buiten de werkzone te beschermen, omdat ook deze bewoners te maken zullen krijgen met de gevolgen van een hoger aantal voorbijrijdende treinen.

De voornaamste eis van het "Collectif 124" was om het alternatief 3bis te kiezen i.p.v. het NMBS-project.
Dit alternatief voor het NMBS-project neemt als uitgangspunt dat met de Moensberg-halte op lijn 124 misschien verenigbaar is met het behoud van twee sporen langs het volledige Ukkelse tracé.

We hebben de conclusies van het studiebureau en de tegenargumenten van de omwonenden aandachtig geanalyseerd en we zijn ervan overtuigd dat het naar vier sporen uitbreiden van een klein Ukkels deel van het tracé (ongeveer 1,5 km) om technische redenen aangenomen moet worden.
Er moet rekening gehouden worden met de soepelheid die de exploitatie van het hele GEN vereist. Er is wat speelruimte nodig voor onvoorziene incidenten en onvoorziene stilstanden van trage treinen, zodat de snellere treinen niet moeten vertragen.

Het Collectif 124 heeft tijdens de overlegcommissie verwezen naar de verklaring van het algemeen beleid van de meerderheid in 2001, waarbij werd gezegd "dat het College zich zal verzetten tegen de uitbreiding van lijn 124 naar 4 sporen".

Deze verklaring moet echter in de juiste context worden geplaatst:

 

  • Er was toen sprake van een uitbreiding naar 4 sporen vanaf Vorst, dus langs de gehele Ukkelse lijn; dit zou leiden tot onteigeningen en afbraken wat onaanvaardbaar is in zeer dichtbevolkte wijken;
  • We beschikten toen niet over de technische informatie aangezien de NMBS geen concreet project had voorgelegd.

 

Onze verklaring aan het begin van de legislatuur was dus een principiële weigering om huizen te onteigenen en af te breken in het Ukkelse stadsweefsel. In het huidige ontwerp wordt er niet gesproken over onteigening of afbraak van huizen in Ukkel.

 

                              

 

 

 

 

Document acties

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« november 2021 »
november
MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Agenda
Schattenjachten "Totemus" 03-04-2021 - 03-04-2023 — Ukkel
De Ijsbaan 22-12-2021 - 05-01-2022 — Homère Goossensplein
Aankomende agenda-items...

 

Samen voor groene straten!

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Fairtradegemeenten

Energieloket