Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Stedenbouw / GBP

GBP

Het Gewestelijk Bestemmingsplan


logo
Wat is het GBP ?

Het Gewestelijk Bestemmingsplan vervangt het Gewestplan van 1979. Het werd aan een openbaar onderzoek onderworpen en daarna door de gewestelijke regering gewijzigd en aangepast. Het is van kracht sinds begin juli 2001.

Wat regelt het GBP?

Het GBP bepaalt, door middel van kaarten en schriftelijke voorschriften, wat toegelaten en verboden is (bestemming van gebouwen en terreinen) over het hele territorium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is een juridisch werkmiddel met een ingewikkelde planning die de interesse van alle burgers verdient.

Hoe het GBP raadplegen ?

Elke burger kan een exemplaar aanvragen bij de gewestelijke dienst van stedenbouw (CCN - vooruitgangsstraat 80 - 1030 Brussel) of het raadplegen op de gemeentelijke dienst van Stedenbouw, of ook nog via internet.

Wat is de betekenis van de kleuren van de kaart "bestemmingsplan "van het GBP ?

De verschillende kleuren stemmen overeen met de verschillende soorten van "gebieden".
Een graduatie van licht geel tot donker bruin onderscheidt 4 gebieden bestemd voor woongelegenheid: woongebied met residentieel karakter, typisch woongebied, gemengde gebieden en sterk gemengde gebieden. In elk van deze 4 gebieden zijn andere bestemmingen dan woongelegenheid toegelaten, maar binnen de grenzen die breder worden naargelang de intensiteit van de kleur.
Een graduatie van groen geeft u meer informatie over de parkgebieden, de gebieden voor sport-of vrijetijdsactiviteiten, de groengebieden, de bosgebieden, waar de nieuwe gebouwen heel beperkt of zelfs verboden zijn; in lichtblauw, de gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten; in paars, de gebieden voor stedenlijke industrie…
De handelskernen zijn eveneens gekartografieerd (door een overdrukking van de bouwfronten in donkerblauw).

Wat is de invloed van het GBP op de afgifte van een stedenbouwkundige of milieuvergunning ?

Elke aanvraag om vergunning wordt onderzocht met verwijzing naar de bestaande stedenbouwkundige reglementen: het GBP (gewestelijk plan), de Gewestelijk Stedenbouwkundige Verordening (GSV), het eventuele bestaande Bijzondere Bestemmingsplan (gemeentelijke plannen BBP genaamd) of een verkavelingsvergunning.

Wat in eerste instantie nagekenen moetn worden, is de overeenstemming met wat i.v.m. de grondbestemming van het perceel door het GBP is toegelaten. Als de aanvraag niet overeenstemt met het GBP (met zijn kaarten en zijn voorschriften), is geen enkele wijziging toegelaten : de vergunning zal geweigerd worden.
Het GBP bepaalt de voorwaarden waarvoor een openbaar onderzoek georganiseerd moet worden.

Het GBP is het hoofdplan : het primeert op de BBP die al werden ontworpen voor het ontwerp van het GBP. De grondbestemmingen voorzien in een BBP die niet overeenstemmen met die van het GBP worden aangepast volgens dat GBP.

Document acties