Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Politie / Artikel Actieplan Woninginbraken voor de Wolvendael

Artikel Actieplan Woninginbraken voor de Wolvendael

Sedert de politiehervorming en de toekenning van belangrijke financiële middelen verwachten de burgers terecht meer van de politiediensten dan louter een reactieve houding. De nieuwe politie heeft zich moeten aanpassen aan de evolutie van de mentaliteiten en de behoeftes. Als er wordt verwezen naar de resultaten van de Veiligheidsmonitor, dan is de veiligheid van goederen één van de voornaamste bezorgdheden van de bevolking. Dit gevoel wordt trouwens bevestigd door lokale statistieken.

 

Op basis van deze vaststelling heeft onze politie in samenwerking met de lokale overheden beslist om van de strijd tegen inbraken haar hoofddoel te maken.

 

Deze strategische prioriteit krijgt een concrete vorm door de opmaak van een actieplan dat uit 4 afzonderlijke delen bestaat: sensibilisering van de bevolking, preventie, onderzoek en nazorg van de zaken. De doelstelling van het deel sensibilisering is de bewoners erop wijzen dat preventie het inbraakrisico met 50% verkleint. De Preventiedienst van de gemeente beschikt hiervoor over twee ambtenaren die zijn opgeleid om advies te verstrekken op het gebied van techno-preventie. Deze ambtenaren komen gratis langs bij de bewoners die een evaluatie wensen van de kwetsbare punten van hun woning en geven gepersonaliseerd advies. Studies tonen aan dat inbrekers het voor bekeken houden op de plaats van het misdrijf na 3 minuten van vruchteloze pogingen. Veiligheidssloten aanbrengen is dan ook een noodzaak.

In de maand mei 2007 wordt er een beurs rond techno-preventie georganiseerd. Door de aanwezigheid van demonstratiemateriaal, diverse stands en deskundig personeel kan de bevolking nog meer gesensibiliseerd worden voor deze technieken.

De politie zelf zal meer per wagen en te voet patrouilleren in de risicowijken en zal regelmatig grootschalige en gerichte wegcontroles uitvoeren. De politieaanwezigheid op bepaalde uren in deze wijken moet een ontradend effect hebben op potentiële dieven.

Naast andere initiatieven beoogt het plan ook de verbetering van de kwaliteit van de onderzoeken en de nazorg voor slachtoffers. Deze reeks maatregelen, die het hele jaar 2007 zullen duren, moet de politie toelaten het aantal inbraken te beperken en de ophelderingsgraad van de feiten aanzienlijk te verhogen.

De betrokkenheid van de burgers, vooral inzake preventie, blijft echter cruciaal. Het is nog altijd beter om wat tijd te spenderen aan preventie - door vaak eenvoudige maatregelen te nemen - dan het slachtoffer te worden van een inbraak!

Document acties