Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Politie / Administratieve sancties voor minderjarigen

Administratieve sancties voor minderjarigen

Op voorstel van het College heeft de Gemeenteraad van 28 februari het Algemeen Politiereglement aangevuld. Voortaan zullen ook minderjarigen van 16 tot 18 jaar een administratieve sancties opgelegd kunnen krijgen.

De wet van 13 mei 1999 heeft de administratieve sancties ingevoerd in België. De doelstelling van deze wetgeving was de correctionele rechtbanken en de politierechtbanken te ontlasten van de behandeling van bepaalde lichtere inbreuken die vaak te maken hadden met burgerlijke ongehoorzaamheid.

Een dergelijke inbreuk kon vanaf dan op gemeentelijk niveau behandeld worden op basis van een vaststelling van een politieagent of een beëdigd gemeenteambtenaar die hiertoe werd aangesteld. Het dossier wordt vervolgens voorgelegd aan de Afgevaardigde Ambtenaar die door het College werd aangesteld en die de overtreder een administratieve boete kan opleggen van maximaal € 250.

De voornaamste inbreuken betreffen de openbare reinheid (sluikstorten, graffiti), het nachtlawaai, het niet respecteren van de reglementering in de openbare parken, het wildplakken van affiches, de verplichting om dieren waarover men het toezicht heeft onder controle te houden, allerlei beschadigingen, enz.

De administratieve sancties werden op 17 juni 2002 opgenomen in ons Algemeen Politiereglement. Sindsdien werd de wet van 1999 op federaal niveau aangevuld in 2004.

Het ingevoerde systeem werkt momenteel heel goed en het aantal behandelde dossiers stijgt constant. De nieuwe bepalingen die de Gemeenteraad heeft goedgekeurd maken het mogelijk om deze procedure ook toe te passen voor minderjarigen van 16 tot 18 jaar die feiten hebben gepleegd die een inbreuk vormen tegen het Algemeen Politiereglement.

Deze nieuwe bepalingen zijn heel interessant want er dient toch vastgesteld te worden dat dergelijk gedrag van jongeren – dat niet ernstig is maar wel getuigt van een gebrek aan respect voor de elementaire regels van het maatschappelijk leven – op het niveau van de parketten en rechtbanken vaak echt ongestraft blijft.

De procedure voor jongeren verschilt echter op talrijke punten van de procedure voor volwassenen. Als er een proces-verbaal wordt opgemaakt, moet er een bemiddelingsprocedure met de jongere voorzien worden via een criminoloog die hiertoe werd aangesteld alvorens het dossier over te dragen aan de sanctionerende ambtenaar. Zo kan de jongere voorgesteld worden om gemeenschapswerk uit te voeren of om het slachtoffer te vergoeden in plaats van een administratieve boete op te leggen. In het kader van de procedure moet de minderjarige begeleid worden door een advocaat die door de Deken werd aangewezen. Als er toch een boete wordt opgelegd, mag deze niet hoger zijn dan € 125.

Er wordt gehoopt dat dergelijk onaangenaam gedrag dat het dagelijks leven van iedereen verstoort aanzienlijk zal verminderen door deze nieuwe manier van optreden die aan ons Algemeen Politiereglement werd toegevoegd.

Claude DESMEDT

Document acties