Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Burgerinspraak

Burgerinspraak

Schepen: Perrine Ledan
Wolvendaellaan 6
Tel.: 02/348.67.87 – Fax: 02/375.05.90
burgerinspraak@ukkel.brussels

De meerderheid wenst de inspraak van de inwoners uit te breiden door hun projecten te steunen, het hen mogelijk te maken de uitdagingen van hun gemeente aan te pakken en rekening te houden met hun standpunt bij het uitwerken van het gemeentebeleid. We zullen hiervoor steeds een beroep doen op overlegmomenten. Alle gemeentediensten zullen betrokken worden in deze participatieve werkmethode, aangespoord door de dienst Burgerinspraak, die recent opgericht werd.

Om de burgerinspraak aan te moedigen hebben we verschillende hulpmiddelen ter beschikking:

  • De gemeente beheren en geregeld advies vragen aan: verenigingen, die voor dynamiek en projecten zorgen; (Ukkelse) academische partners inzake analyse, observatie en animatie; het gemeentepersoneel, dat een ondersteunende rol zal spelen in deze participatieve werkmethode; burgers en inwoners voor projecten waarbij hun expertise en terreinkennis nuttig kunnen zijn voor het algemeen belang. We zullen de inwoners zo veel mogelijk betrekken in de uitwerking van belangrijke projecten (BBP, gemeentelijke projecten) maar ook voor kleinschalige plannen. We zullen wijkcomités betrekken in effectenstudies voor grootschalige stedenbouwkundige projecten.
  • Open en transparant besturen en informeren, met publicatie tijdens de ambtsperiode van indicatoren over duurzame ontwikkeling, administratieve termijnen, verbruik van de gemeente (energie, grondstoffen, …), schadelijke uitstoot, afvalproductie en vermindering, informatie rond schoolondersteuning, …; halverwege de ambtsperiode zal een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie gemaakt worden van de participatieve stappen die al ondernomen werden, een evaluatie die samen met haar conclusies en aanbevelingen besproken zal worden tijdens de gemeenteraad; met meer ontmoetingen met de burgers via regelmatige bezoeken aan de wijken om de twee jaar; door de terbeschikkingstelling van administratieve gegevens (met uitzondering van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke documenten) zodat deze informatie voor iedereen toegankelijk is (Open Data); met voortzetting van de vorming van het gemeentepersoneel, de politiezone en het OCMW rond onthaaltechnieken en vriendelijke, geweldloze communicatie.
  • Organisatie van burgerinspraak vanaf de straat of wijk tot in de gemeenteraad met betere communicatie rond het bestaan van het interpellatierecht van burgers binnen de gemeenteraad en de politieraad, met de terbeschikkingstelling aan wijkcomités en/of adviesraden en/of burgergroeperingen van een jaarlijks budget om buurtprojecten te kunnen uitvoeren; met tools rond advies en co-creatie, zowel voor het beheer van grote projecten als inrichtingen op straat- of wijkniveau (met aanmoediging van informatieverstrekking en uitwisseling); met in de loop van de ambtsperiode een participatieve gemeenteraad op basis van loting van burgers om te debatteren en voorstellen rond specifieke thema's over te maken aan de gemeente; met de organisatie van een Ukkelse Staten-Generaal in 2019 voor iedereen, waarbij burgers en lokale verenigingen (ACQU, verenigingen rond cultuur, sport, milieu, handel, solidariteit, jeugd, …) samengebracht zullen worden rond thema's die betrekking hebben op het dagelijkse leven en het welzijn van de bevolking, om samen de prioriteiten van onze gemeente voor de komende jaren vast te leggen met een evaluatie halverwege de ambtsperiode; door een deel van het gemeentehuis open te stellen voor burgers en verenigingen en er onthaallokalen voor openbare vergaderingen en activiteiten in te richten; met een studie over de oprichting van themaplatformen die verenigingen en burgers samenbrengen (cultuur, milieu, mobiliteit, …); met een betere ondersteuning van het bestaande lokale verenigingsleven (noden, diagnoses, projecten, financiering) en begeleiding bij hun campagnes.

Houd de toekomst in de gaten! Eerste ontmoetingen met de burgers:

  • Voortdurend: ontmoetingen met de wijkcomités op hun verzoek.
  • September 2019: lancering van de subsidie "Ondersteuning burgerproject".
  • September-oktober 2019: lancering van het participatief budget.
  • Oktober 2019-februari 2020: burgerontmoetingen in de buurt.
  • 15 oktober 2019: start van de Week van de Lokale Democratie en lezing in het CCU.
  • In de loop van 2020: organisatie van de Ukkelse Staten-Generaal.

Document acties

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« november 2021 »
november
MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Agenda
Schattenjachten "Totemus" 03-04-2021 - 03-04-2023 — Ukkel
De Ijsbaan 22-12-2021 - 05-01-2022 — Homère Goossensplein
Aankomende agenda-items...

 

Samen voor groene straten!

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Fairtradegemeenten

Energieloket