Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Water / De projecten voor het blauw netwerk en het regennetwerk in de 3 ukkelse valleien

De projecten voor het blauw netwerk en het regennetwerk in de 3 ukkelse valleien

Ukkel telt 3 stroomgebieden waarin 3 beken stromen die aan de basis liggen van het heuvelachtige landschap van de gemeente: de Ukkelbeek, de Geleytsbeek en de Verrewinkelbeek (of Linkebeek). In een niet zo ver verleden lagen er langs deze beken talrijke vijvers, vochtige gebieden en molens. Sommige daarvan zijn vandaag nog steeds zichtbaar.

De valleien en hun hellingen speelden een belangrijke rol in de toenemende verstedelijking in de 20e eeuw en hebben een belangrijke mineralisatie en verharding meegemaakt. Beetje bij beetje werden de beken overwelfd en vermengd met het afvalwater uit de riolering. Het water is geleidelijk aan verdwenen uit het Ukkelse landschap, maar de bronnen van de beken zijn niet uitgeput. Bij hevige regenval neemt het water opnieuw de bovenhand en stroomt het rijkelijk in de hoofdbedding, een natuurlijk overstromingsgebied, wat overstromingen in de valleien met zich meebrengt.

De gemeente wil al lang het water zijn plaats in het stedelijk milieu teruggeven, het opwaarderen in plaats van het als een probleem te beschouwen dat verdoezeld moet worden, er een ondersteuning voor de ontwikkeling van de biodiversiteit van maken en strijden tegen de overstromingen via inrichtingen die de leefomgeving van de buurtbewoners verbeteren. De gemeente Ukkel wil het blauw netwerk dat de 3 stroomgebieden structureerde, heruitvinden door het aan te passen aan het huidige stedelijk milieu en zijn beperkingen en mogelijkheden, door de vochtige gebieden in de valleien met elkaar te verbinden en door de loop van de beken te herstellen. Hierdoor draagt de gemeente ook bij aan de versterking van het groen netwerk, door ecologische corridors aan te leggen die de fauna en flora bevorderen via haar heraanlegprojecten van de openbare ruimte. Met de opvolging van de waterkwaliteit, de aanduiding van afvalwaterlozing in het blauw netwerk en de zoektocht naar oplossingen voor elk geval, en de onderzoeken meer bepaald in de ondergrondse delen van de beken wil ze eveneens de kwaliteit ervan verbeteren. Tegelijkertijd, in lijn met de principes van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening betreffende het waterbeheer, ontwikkelt de gemeente geleidelijk aan een regennetwerk. Zo kan het regenwater beheerd worden zo dicht mogelijk bij de plaats waar het neerkomt, kan het helder water van het afvalwater gescheiden worden om zo het rioleringsnet te ontlasten en kan de strijd tegen overstromingen aangebonden worden. Er worden innoverende technieken voor het waterbeheer in de openbare ruimte aangewend in de inrichting van halfnatuurlijke systemen die het water ophouden en laten insijpelen. Er bestaan erg hechte banden tussen deze 3 netwerken. Dit vereist een nauwe samenwerking van verschillende technische gemeentediensten, die gegroepeerd zijn in een Watercoördinatie tussen de diensten, maar ook met verschillende wateractoren, deskundigen, studiebureaus, verenigingen en burgers.

Deze visie ligt volledig in lijn met de acties van de Agenda 21 die ertoe strekken de openbare ruimtes van overstromingsgebieden specifiek in te richten (PDFPDF) en het proper water uit het rioolnet te houden (PDFPDF) , alsook met het Natuurplan, meer bepaald met Pijler 2, met als doelstelling te strijden tegen overstromingen en het blauw netwerk, het landschap en de biodiversiteit te verbeteren. Hieronder vindt u ook een woordenlijst met de technische termen.

Alle gemeentelijke projecten ter bevordering van het blauw, groen en regennetwerk worden voorgesteld op de interactieve kaart hieronder. De belangrijkste projecten worden beschreven aan de hand van infofiches. Hiervoor klikt u op het icoontje naast een project. Andere projecten, die momenteel nog niet afgesloten zijn of een geringere omvang hebben, worden ook kort beschreven.

Via dit communicatiekanaal wil de gemeente de Ukkelaars informeren over de verschillende gemeentelijke projecten, maar hen ook bewust maken van een verantwoorder en duurzamer waterbeheer. Dat kan eenvoudig door enkele houdingen en reflexen aan te nemen die deze natuurlijke hulpbron respecteren.

Klik op de afbeelding om naar de kaart en de infofiches te gaan.

 

WOORDENLIJST (pdf logoPDF)

 

Document acties