Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Lucht en klimaat / Het Kyoto-protocol

Het Kyoto-protocol

Het Kyoto-protocol... wat betekent dat voor ons?

Dit internationaal akkoord streeft naar de beperking van de opwarming van het klimaat. Deze opwarming is te wijten aan een verhoging van het "broeikaseffect", dat door de mens wordt veroorzaakt door de uitstoot van schadelijke gassen. De voornaamste oorzaak van de uitstoot van deze gassen in de atmosfeer is de verbranding van fossiele brandstoffen (steenkool en aardolie), voor de verwarming van gebouwen, het transport en de industrie.

De landen die het protocol hebben ondertekend, verbinden zich ertoe de CO2-uitstoot (het gas dat het meest voor het broeikaseffect verantwoordelijk is) te verminderen. België moet de uitstoot tegen 2012 met 7,5% verminderen (in verhouding tot 1990) maar het blijkt steeds toe te nemen...

Iedereen is erbij betrokken, als bewoner van de Aarde!

Geen enkele regio zal aan de gevolgen van de klimaatopwarming kunnen ontsnappen. Deze opwarming is de oorzaak van het stijgend aantal tropische stormen, het toenemend overstromingsgevaar langs laaggelegen kusten, de hete zomers en hevigere regenval die sinds enkele jaren waargenomen worden. Dit zal ook kunnen leiden tot ernstige veranderingen op het vlak van landbouwproductie over de hele wereld en op het vlak van migratiebewegingen.

Iedereen is erbij betrokken, als producent en energieverbruiker!

De Belgische regering heeft Kyoto bekrachtigd in naam van iedereen. Deze verbintenis kan slechts nageleefd worden indien iedereen een inspanning levert.

Enkele voorstellen om onze uitstoot te beperken: investeren in betere isolatie van woningen, minder elektriciteit verbruiken voor verlichting en huishoudelijke toestellen, meer het openbaar vervoer gebruiken, eventueel een beroep doen op premies om zonnepanelen te plaatsen...

Om energiebesparingen aan te moedigen bestaan er verschillende (gewestelijke en gemeentelijke) premies en fiscale aftrekmogelijkheden (op federaal niveau).

Het gemeentebestuur is een grote energieverbruiker!

Het gemeentebestuur heeft deze problematiek aangepakt via het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE). Het doel: in drie jaar tijd (tegenover het jaar 2007) het energieverbruik met 15 % doen verminderen in de 10 gebouwen waar het meest energie wordt verbruikt.
De resultaten zijn er, en de besparingen zijn bereikt. Binnenkort begint een vierde PLAGE-jaar, dat begin 2012 afloopt.

En na Kyoto?

Er hebben enkele belangrijke ontmoetingen plaatsgehad om ervoor te zorgen dat er ook na Kyoto verder gewerkt zal worden. Kyoto loopt af in 2012.
De internationale ontmoetingen (Kopenhagen, Cancun, ...) hebben nog niet geleid tot nieuwe strikte akkoorden voor de partijen die er aanwezig waren... maar het wordt steeds dringender om temperatuurstijgingen van 2 °C op Aarde te beperken!

 

Document acties