Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Lawaai en stank / Geluidsvervuiling

Geluidsvervuiling

Enkele definities

Wat is lawaai?

Volgens het woordenboek is lawaai een geluid of geheel van geluiden die buiten de regelmatige harmonie worden geproduceerd.

Wat is geluidshinder?

Geluidshinder is een verschijnsel dat een inbreuk vormt op de levenskwaliteit en de gezondheid en het milieu schade toebrengt.

Concreter

Lawaai

Lawaai is een alom tegenwoordig verschijnsel in het dagelijks leven. Het heeft ontelbaar veel bronnen. Het is een natuurkundig fenomeen, wat betekent dat geluid meetbaar is volgens natuurkundige parameters...

De perceptie van lawaai

De perceptie van lawaai en de hinder ervan is daarentegen niet onmiddellijk meetbaar en verschilt van persoon tot persoon en volgens de context waarin iemand zich bevindt.

Lawaaihinder

Om lawaaihinder te beperken hebben de overheden regels vastgelegd en maximale geluidsniveaus bepaald.

En in mijn gemeente?

Lawaai om ons heen kon ons soms hinderlijk of zelfs agressief lijken. Daarom bestaan er regels die de burgers beschermen.

Hieronder vindt u een lijstje met de meest voorkomende soorten lawaaihinder en de betreffende wetgeving.

Werven

Werven die aandrijfkrachten van meer dan 50 kW gebruiken zijn onderworpen aan de wetgevingen over milieuvergunningen. In de praktijk moet op deze werven een strikte werkrooster nageleefd worden en mag buiten deze uren niet gewerkt worden, tenzij ze beschikken over een door de burgemeester afgeleverde uitzonderlijke afwijking.

Werk op de bouwplaats, inclusief leveringen en inbedrijfstelling van de site, is verboden op zaterdag, zondag en feestdagen. Het kan alleen op andere dagen van de week plaatsvinden tussen:

1 ° 7 uur en 19 uur;

2 ° 7 uur 's ochtends en 4 uur' s middags, wanneer heipalen, damwanden, verpletterend puin of het gebruik van jackhammers plaatsvinden.

In elk geval kan er geen vervelend geluid, zoals radiosturing, starten van vrachtwagens, spijkeren ... voor de buurt worden gegenereerd vóór 07.00 uur.

Burenlawaai

Sommige vormen van burenlawaai kunnen buitengewoon hinderlijk en agressief zijn voor de omwonenden. Daarom bestaan er regels om u te beschermen.

Zo verbiedt een Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het gebruik van grasmaaiers en andere tuinwerktuigen met een motor op zon- en feestdagen. Op andere dagen mogen ze niet gebruikt worden tussen 20 u. en 7 u.

Slijpschijven en boormachines mogen ook niet gebruikt worden op zon- en feestdagen of tussen 17 u. en 9 u. van maandag tot zaterdag. Buiten deze tijdstippen zijn ze alleen onderworpen aan het gemeentelijk politiereglement.

Dit reglement voorziet in artikel 71:

§1. Onverminderd de reglementering betreffende de strijd tegen geluidshinder mag de intensiteit van geluidsgolven, voortgebracht in privé-eigendommen of in voertuigen, niet storend zijn voor de buurt noch het niveau van het straatgeluid overschrijden en in het gebouw, indien het om appartementsgebouwen gaat. De overtredingen tegen de onderhavige bepaling die aan boord van de voertuigen gepleegd worden, zullen als een overtreding van de bestuurder beschouwd worden.

§2. Het is verboden 's nachts lawaai te produceren of luidruchtige activiteiten te houden die de openbare rust kunnen verstoren.

Klacht indienen tegen lawaai

Indien u het slachtoffer bent van geluidsoverlast, hebt u verschillende mogelijkheden om klacht in te dienen, afhankelijk van de hinder die u hebt ondervonden.

De eerste stap bestaat erin de "hinderaar" in te lichten (bijvoorbeeld, uw buurman) over de hinder die hij veroorzaakt. Een mens is zich niet altijd bewust van het lawaai dat hij voortbrengt, et heel wat onaangename situaties kunnen aldus in der minne geregeld worden.

Als het gesprek moeilijk verloopt, kunt u zich wenden tot de instanties die de wetgeving kunnen doen naleven: de diensten van de politie (02/373.58.11), de gemeentelijke Bemiddelingsdienst (02/348.67.19 of email) in het uiterste geval, het Vredegerecht van Ukkel (02/344.42.93).

Document acties

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« november 2021 »
november
MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Agenda
Schattenjachten "Totemus" 03-04-2021 - 03-04-2023 — Ukkel
De Ijsbaan 22-12-2021 - 05-01-2022 — Homère Goossensplein
Aankomende agenda-items...

 

Samen voor groene straten!

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Fairtradegemeenten

Energieloket