Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / De mens en duurzame ontwikkeling / Het Leefmilieu beschermen of zijn eigen leefmilieu beschermen?

Het Leefmilieu beschermen of zijn eigen leefmilieu beschermen?

Stedenbouw en Milieu zijn nauw met elkaar verbonden. In een gemeente zoals de onze worden er vandaag steeds meer stedenkundige projecten betwist op basis van milieuargumenten (behoud van de groene vermazing en de biodiversiteit, overstromingsgevaar, aantasting van het stedelijk landschap, bijna verzadigd verkeer …).

Het is niet altijd gemakkelijk om een beslissing te nemen die rekening houdt met zowel het algemeen belang als de persoonlijke belangen.

Laten we als voorbeeld een veel voorkomende vraag van de bewoners nemen: de vraag om de dichtheid van de wijk te verminderen met de vervanging van flatgebouwen door eengezinswoningen, uit respect voor de typologie van een residentiële wijk.

Op het eerste gezicht lijkt de voorkeur voor eengezinswoningen gerechtvaardigd: minder demografische druk en minder verkeersproblemen, behoud van een open stedelijk landschap met beperkte hoogte … Voor de bewoners zijn deze voordelen vanzelfsprekend; de eigen leefomgeving wordt minder snel gestoord en een geïsoleerde woning in een groene omgeving is de droom van veel jonge gezinnen met kinderen.

De vraag kan echter gesteld worden of een dergelijk project beter is voor het milieu in het perspectief van de duurzame ontwikkeling, dat ten bate is van iedereen.

Een dichte verstedelijking heeft namelijk ook voordelen.
Het eerste voordeel waaraan vandaag wordt gedacht is energiebesparing: minder verbruik door betere isolatie, de mogelijkheid om productie te centraliseren. Het tweede voordeel is de besparing op de bouwkosten. Het derde voordeel is de betere bescherming tegen overstromingen (door collectieve regenwaterbekkens). Het vierde voordeel is dat er minder verplaatsingen nodig zijn (wanneer de verkaveling buurtdiensten voorziet en in de onmiddellijke omgeving van het openbaar vervoer wordt aangelegd). Het vijfde voordeel ten slotte is de mogelijkheid om een klimaat te ontwikkelen waarin de bewoners van het flatgebouw, of zelfs van de wijk, op een solidaire manier kunnen samenleven.

We moeten toch opmerken dat het in de toekomst niet meer mogelijk zal worden om de rustige residentiële wijken te scheiden van de wijken waar gewerkt wordt en waar de gemeenschappelijke diensten (scholen, handelszaken, gezondheidsdiensten…) gelegen zijn. Zoals iedereen dagelijks kan vaststellen leidt dit onvermijdelijk tot grote mobiliteitsproblemen.

Een ander aspect van dit debat is de financiële kant. Een promotor van privé-bouwprojecten die verplicht wordt het aantal voorziene woningen te verminderen, zal vaak kiezen voor luxueuzere woningen. Deze woningen zijn duur en minder talrijk en ze beantwoorden niet aan de grote vraag van gezinnen met gemiddelde inkomens die in Ukkel willen blijven wonen.

Dit voorbeeld toont aan dat de bescherming van zijn eigen leefomgeving niet altijd te verzoenen is met de doelstellingen van de duurzame ontwikkeling, waarin de milieubescherming in het algemeen en de sociale solidariteit op lange termijn verenigd worden.

De overheid heeft de moeilijke taak om voor elk geval een compromis te maken dat rekening probeert te houden met zowel het algemeen belang als de verzoeken van de bewoners.

Document acties