Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Bodem / Uraniumvervuiling in het centrum van Ukkel

Uraniumvervuiling in het centrum van Ukkel

Bij routine-analyses van opgepompt water is in 2009 aan het licht gekomen dat het grondwater bij het Collège Saint-Pierre in Ukkel vervuild is. Zowel het grondwater als de bodem zijn hier verontreinigd.

We moeten een onderscheid maken tussen twee fases om deze vervuiling te behandelen:

In 2009:

Om het probleem op te lossen hebben verschillende overheden hun krachten gebundeld:

  • Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)
  • Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
  • Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • VIVAQUA
  • Het gemeentebestuur van Ukkel

Er werden met de hulp van de bewoners reeds verschillende maatregelen genomen en peilingen in de bodem en de grondwaterlaag uitgevoerd om de omvang en de geografische uitgestrektheid van de vervuiling te kunnen bepalen.

De bewoners en de gebruikers van de scholen (gemeenteschool Centrum en Sint-Pieterscollege van Ukkel-Centrum) werden ingelicht tijdens openbare vergaderingen op 29 juli en 4 september 2009.

De volgende voorzorgsmaatregelen zijn aangewezen in de omgeving van het College en de Gemeenteschool Ukkel-Centrum:

  • Drink geen water uit putten of vijvers of opgepompt water;
  • Gebruik geen water uit putten of vijvers of opgepompt water voor gelijk wat (douchen, moestuinen besproeien, ...) en vermijd in het algemeen elk contact met water dat geen leidingwater is;
  • Gebruik in afwachting van de resultaten van de lopende analyses geen producten uit moestuinen;

Leidingwater houdt geen enkel risico in en kan zonder probleem gebruikt worden.

In 2010:

Het Gewest heeft zijn onderzoeksverplichtingen beëindigd. Het heeft de eigenaars van de betrokken gronden verplicht op hun kosten de verplichte studies uit te voeren in het kader van de bodemordonnantie.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft beslist de kosten van deze studiekosten op zich te nemen, aangezien het gaat om een weesverontreiniging. Dat houdt in dat het onmogelijk is na te gaan wie er verantwoordelijk voor is.

De studiewerkzaamheden die het gewest in 2009 heeft uitgevoerd zijn gelijkgesteld me een bodemstaatherkenning volgens de Brusselse wetgeving.

De gemeente voert sinds september 2010 op eigen kosten onderzoeken uit die een gedetailleerde studie inhouden en een risicostudie (voor de volksgezondheid, de ecosystemen en de verspreiding van deze vervuiling).

Meer inlichtingen?

Milieudienst: 02/348.68.92
(tussen 8.30 en 16 uur)

FANC

Document acties