Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Biodiversiteit / Verrewinkel / Beheerplan voor de begraafplaats Verrewinkel

Beheerplan voor de begraafplaats Verrewinkel

Beheerplan voor de begraafplaats Verrewinkel

Download het beheerplan (PDF 1,6 Mo)

De begraafplaats van Verrewinkel bekleedt een bijzondere plaats in onze gemeente. Ze is omringd door Speciale Beschermingszones zoals de Kauwberg, het Sauvagèrepark en het Engelandplateau. Het is een centraal element in de groene gordel in het zuiden van Brussel.

Bovendien is de begraafplaats voor velen een droevige plek, een symbolische plek ook. Maar het is ook een plek die beschut is van het jachtige leven, waar rust tot sereniteit kan leiden. Het is dus een groene ruimte waarvan de kwaliteit het waard is om grondig uitgewerkt te worden. Bovendien is deze ruimte, in het hard van de gemeente, een uiterst interessante plek voor de plaatselijke flora en fauna.

Om deze plek zo goed mogelijk te bewaren, heeft de gemeente een beheerplan opgesteld, dat het mogelijk moet maken deze groene ruimte, die een belangrijke plaats inneemt in onze groene gemeente, duurzaam en weldoordacht te beheren. Van deze begraafplaats een levende plek maken, draagt ook bij tot het respect van de overledenen en van de bezoekers.

Dit beheerplan is opgesteld en uitgevoerd dankzij een nauwe samenwerking tussen de Dienst Werken, de Dienst Burgerlijke Stand en de Groendienst. Een interdisciplinair begeleidingscomité, met vertegenwoordigers van de verschillende gemeentediensten maar ook van externe experts, heeft de verschillende stappen begeleid die tot het beheerplan hebben geleid. Het plan is op 27 januari 2009 goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Wij hopen dat de acties die voortvloeien uit het beheerplan zullen bijdragen tot het behoud van de biodiversiteit van het lager gelegen dal, dat als Gebied van Hoogbiologische Waarde (GHB) is erkend en dat aan het Engelandplateau grenst. Hierbij mag de esthetische waarde van het terrein niet uit het oog worden verloren.

U mag ons steeds uw ideeën of opmerkingen melden in verband met de begraafplaats Verrewinkel, een plaats die toch is gewijd aan uw families.

Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Marie Vigoni, verantwoordelijke van de beheerplannen, 02/348.66.19, of per mail.

Document acties