Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Milieu / Afval / Afval beheren

Afval beheren

Wat is afval?

jeter.jpgAfval:

 • Voorwerp dat het einde van zijn levenscyclus heeft bereikt of een stof die voorkomt uit een procedé en die nutteloos wordt geacht, of gevaarlijk of hinderlijk, en waarvan we ons willen ontdoen (Wikipedia 2009).
 • Stof of voorwerp die we weggooien, willen weggooien of moeten weggooien volgens de bepalingen van de nationale wetgeving (Conventie van Bazel van 5 mei 1992).
 • Elke stof of elk voorwerp waarvan de bezitter zich ontdoet of waarvan hij zich wil of moet ontdoen.
  (Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende afval)
  (Brusselse ordonnantie van 18 mei 2000 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen (en de wijzigingen ervan))

Wat zijn de prioriteiten op het vlak van afvalbeheer?

De Europese richtlijn 2008/98/EG, in mei 2000 omgezet in een gewestelijke ordonnantie, bepaalt de prioriteiten in het afvalbeheer volgens een rangorde met 5 niveaus:

 1. Preventie
 2. Hergebruik
 3. Sorteren en recycleren (producten, grondstoffen)
 4. Energieterugwinning
 5. Verwijdering (verbranding zonder energierecuperatie, storten)

 pyramid.jpg


De afvalbeheerders moeten als economische actoren en overheden deze rangorde volgen bij het afvalbeheer.

De voorrang gaat er dus naar afval te voorkomen: "het beste afval is afval dat niet bestaat!"

Daarna is het beter te proberen het afval opnieuw te gebruiken, dus in de oorspronkelijke functie of vorm ervan.

Als dat niet mogelijk is, moet het afval gesorteerd worden zodat het kan gerecycleerd worden, en het voor iets anders gebruikt kan worden.

Verbranden mag pas overwogen worden als recyclage onmogelijk is, en alleen als de energie van de verbranding teruggewonnen kan worden.

Verbranding zonder de vrijgekomen energie te hergebruiken en storten zijn bijzonder vervuilend. Dit moeten dus noodoplossingen blijven, als we echt met de handen in het haar zitten.

photosac.jpgNaast deze rangorde met 5 niveaus, moet ook hiermee rekening gehouden worden:

 1. Nieuw design van voorwerpen en producten
 2. Herdenken van onze consumptie
 3. Afval verminderen
 4. Hergebruiken
 5. Recycleren

Deze visie omvat twee stappen voor de eigenlijke aankoop, en impliceert dat er op een andere manier gedacht wordt over de producten die we verbruiken, en de manier waarop we ze verbruiken.

Voorbeelden van preventie

Wist u dat er op 30 jaar tijd 5 keer meer verpakkingsaanval is gekomen? En dat het zelfs maal 50 is voor plasticverpakkingen?

Deze overmaat van verpakkingen stelt ons voor ecologische problemen, maar is ook duur (voor de koper en de gemeenschap). Elke consument kan ertoe bijdragen dit te verminderen.

Wij kunnen bijvoorbeeld herbruikbare zakken voorzien, of een mand, zodat we wegwerpzakken in winkels kunnen weigeren. Uw gemeentebestuur biedt elk huishouden gratis zo'n zak aan, in de kleuren van de gemeente Ukkel.

Wij kunnen de voorkeur geven aan geconcentreerde schoonmaakmiddelen, waarvoor minder verpakkingsmateriaal nodig is.

Wij kunnen herbruikbare drank verpakkingen kiezen.

Wij kunnen kraantjeswater kiezen, dat bovendien veel minder duur is dan flessenwater.

Wij kunnen producten weigeren met te veel verpakking en kunnen de voorkeur geven aan grote verpakkingen.

Voorbeelden van hergebruik

Op een waterfles kan al dan niet statiegeld geheven worden. Als dat het geval is, kan ze hergebruikt worden met behoud van de oorspronkelijke functie.

Een plastic waterfles kopen, leegdrinken en dan enkele keren hervullen met kraantjeswater, is ook een vorm van hergebruik. Deze vorm is echter minder efficiënt.

Voorbeelden van recyclage

recyclage.jpgHoe kan een plastic fles bijvoorbeeld gerecycleerd worden? Hoe kan ze een nieuwe economische functie krijgen?

Hierbij vindt u een van de affiches die zijn ontworpen voor het nieuwe containerpark van Ukkel, in de Stallestraat 160. Op de affiche wordt uitgelegd hoe plastic flessen die er worden afgeleverd worden gerecycleerd. Het voorbeeld spreekt voor zich.

We mogen echter niet vergeten dat recyclage een oplossing is voor een afvalprobleem. Recyclage heeft nog steeds een economische kost en een ecologische impact, al is die minder hoog dan bij verbranding.


 

Document acties