Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Jeugd / Ukkelse Dienst voor de Jeugd

Ukkelse Dienst voor de Jeugd

De vereniging heeft als doel recreatieve, culturele, artistieke, sociale en sportactiviteiten voor de jeugd te organiseren, te coördineren en te promoten.

De Ukkelse Jeugddienst, dat zijn ook vrijwilligerscontracten, ondersteuning aan projecten rond verantwoordelijkheidsgevoel en de coördinatie van projecten die door jongeren op touw gezet worden.


DIRECTIECOMITÉ

 • Voogdijschepen: Valentine DELWART
 • Voorzitter: Aurélie CZEKALSKI
 • Afgevaardigd bestuurder: Yannick FRANCHIMONT 
 • Vicevoorzitter: Andréa GREBORI
 • Secretaris: Francisco GONÇALVES 
 • Penningmeester: Nizar OAMART


RAAD VAN BESTUUR + ALGEMENE VERGADERING

Zijn lid:
1) de leden van het Directiecomité
2) de leden die hieronder vermeld zijn: 

 • Claude BASTIN - Beheerder
 • Mathias JUNQUE - Beheerder
 • Alexandre SOMA - Beheerder
 • Fabian WILLERMAIN - Beheerder
 • Françoise DONNAY - Beheerster
 • Julien GROUTARS - Beheerder
 • Benoît DALLEMAGNE - Beheerder
 • Émeline ROOBROEK - Beheerster
 • Jonathan AVAU - Beheerder
 • Anne-Sophie STICHELBAUT - Beheerster
 • Vinciane VERBERGHT - Beheerster
 • Onur SAR - Beheerder - Beheerster
 • Olivier HAMENDE - Beheerder
 • Thomas HERMANS - Beheerder
   

COLLEGE VAN DE COMMISSARISSEN DER REKENINGEN

 • Sophie BASCOUR - Controleur van de rekeningen
 • Catherine COOLS - Controleur van de rekeningen
 • Dominique DE LANDY - Boekhouder

 

Beeckmanstraat, 87

02/348 68 28 - 0487/382 872 - suj@ukkel.brussels
 

Document acties