Facebook

Toegangsplan

Toegangsplan

Contacteer de gemeentediensten

Elektronisch loket

Fixmyuccle

U bent hier: Home / Bestuur / Huisvesting / Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning

Hulp bij het zoeken naar een woning

Begeleidingsdienst

De Begeleidingsdienst geeft u informatie over elke vraag rond huisvesting.

De dienst beschikt over lijsten met privéwoningen aan gemiddelde huurprijzen op het Ukkels grondgebied.

De dienst kan u eveneens doorverwijzen naar de gepaste hulp en kan u helpen bij uw administratieve stappen.

De Begeleidingsdienst

van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12.30 en van 14 tot 16 u

Adres: Beeckmanstraat 87 - Telefoon: 02/348.68.23

E-mail: logement@uccle.brussels

 

Gemeentelijke woningen

Pêcherie

De gemeente Ukkel beschikt over 157 huurwoningen: appartementen en sociale woningen (28 eenheden) en middelgrote woningen (129). Deze woningen zijn bestemd voor personen in een moeilijke sociale toestand en personen met gemiddelde inkomens. De toekenningsvoorwaarden en -wijze staan vermeld in het toekenningsreglement (PDF) dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Middelgrote woningen te huur
De toelatingsvoorwaarden…
 • De kandidaat-huurder en de andere gezinsleden mogen geen volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed.
 • De kandidaat-huurder moet een gemiddeld gezinsinkomen hebben, meer bepaald:

alleenstaanden met een jaarlijks belastbaar inkomen hoger dan € 22.196,11;

gezinnen met één enkel inkomen met een jaarlijks belastbaar inkomen hoger dan € 24.662,36 + € 2.113,91 per kind ten laste;

gezinnen met meerdere inkomens met een jaarlijks belastbaar inkomen hoger dan € 28.185,59 + € 2.113,91 per kind ten laste.

Dit zijn slechts indicatieve bedragen. Er zijn maximumbedragen en bijzonderheden voor mindervaliden van toepassing. Voor meer informatie kunt u de dienst zelf gerust contacteren.

Om zich in te schrijven moet u zich naar het loket begeven met het behoorlijk ingevuld inschrijvingsformulier (PDF) en alle documenten die gevraagd worden op pagina 5 van dit formulier.

Polders…

Polders

Bij het binnenrijden van Ukkel langs de rotonde met de menhirs heeft u aan de linkerzijde -aan de hoek met de Stallestraat en de Poldersstraat- vast en zeker al het nieuwe afgewerkte gebouw gezien met zijn kleurrijke terrassen.

Deze appartementen worden beheerd door de gemeente en kunnen aan de volgende voorwaarden gehuurd worden:

 • Studio's: € 364 + € 90 voor de huurlasten   VERHUURD
 • Appartement 1 kamer: € 620 + € 90 voor de huurlasten   VERHUURD
 • Appartementen 2 kamers: € 733 + € 130 voor de huurlasten   VERHUURD
 • Appartementen 3 kamers: € 885 + € 150 voor de huurlasten   VERHUURD
 • Appartementen 4 kamers: € 1.039 + € 150 voor de huurlasten  VERHUURD

Iedereen mag zich melden als kandidaat-huurder voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden betreffende de toegang tot middelgrote woningen.

Het Horzelplein…

Bourdon

De gemeente beheert 34 middelgrote woningen die gebouwd werden op het Horzelplein door de Brusselse Huisvestingsmaatschappij, aan het kruispunt van de Gulden Kasteelstraat en de Alsembergsesteenweg, vlakbij het groengebied van Keyenbempt.

Deze appartementen kunnen onder de volgende voorwaarden gehuurd worden:

 • appartementen met 1 kamer: € 620 + € 90 provisie voor de lasten      VERHUURD
 • appartementen met 2 kamers: € 720 + € 130 provisie voor de lasten   VERHUURD
 • appartementen met 3 kamers: € 875 + € 150 provisie voor de lasten   VERHUURD
 • appartementen met 4 kamers: € 982 + € 150 provisie voor de lasten   VERHUURD

  ⇒ Gebouw met lift € 15 bijkomende lasten

Zolang de toelatingsvoorwaarden voor middelgrote woningen nageleefd worden, mag iedereen zich inschrijven als kandidaat-huurder.

De sociale woningen
De toegangsvoorwaarden …
 • De kandidaat-huurder en de andere gezinsleden mogen geen volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed.
 • De kandidaat-huurder moet een gemiddeld gezinsinkomen hebben, meer bepaald:

alleenstaanden met een jaarlijks belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan € 22.196,11;

gezinnen met één enkel inkomen met een jaarlijks belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan € 24.662,36 + € 2.113,91 per kind ten laste;

gezinnen met meerdere inkomens met een jaarlijks belastbaar inkomen lager dan of gelijk aan € 28.185,59 + € 2.113,91 per kind ten laste;

Dit zijn slechts indicatieve bedragen. Er zijn bijzonderheden voor personen met een handicap van toepassing. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst.

Om zich in te schrijven moet u zich naar het loket begeven met het behoorlijk ingevuld inschrijvingsformulier (PDF) en alle documenten die gevraagd worden op pagina 5 van dit formulier.

De gemeente beschikt over slechts 28 sociale woningen. De wachttijden bedragen meerdere jaren.

Indien u over sociale inkomens beschikt, raden we daarom aan eerst een aanvraag in te dienen bij de UHM (Ukkelse Huisvestingsmaatschappij - Jean Ballegeerstraat 69/28 - 1180 Brussel - 02/379.25.79) en het SWU (Sociaal Woningbureau Ukkel - Beeckmanstraat 89 - 1180 Brussel - tel.: 02/348.68.79)

Logement

van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12.30 en van 14 tot 16u of op afspraak

Adres: Beeckmanstraat 87 - Telefoon: 02/852.94.35

E-mail: logement@uccle.brussels

 

Sociale woningen

Huis

Om een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te krijgen moet de kandidaat enkele stappen ondernemen. De inschrijvingsprocedure als kandidaat-huurder en de toekenning van een woning worden streng gereglementeerd en gecontroleerd.

De kandidaat kan zich met één procedure (één enkel formulier) inschrijven bij meerdere openbare vastgoedoperatoren in Brussel.

Het is de openbare vastgoedmaatschappij waar de kandidaat zich inschrijft, die zal zorgen voor de inschrijving bij de andere gekozen vastgoedmaatschappijen.

Meer info: www.slrb.irisnet.be/een-sociale-woning-huren?set_language=nl

De drie sociale huisvestingsmaatschappijen in Ukkel:

BinHome logo
BinHôme cvba

Jean Ballegeerstraat 69/28 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/379.25.79 - Fax: 02/379.25.89
​info@binhome.brussels - www.binhome.brussels

Alliantie van de Brusselse Coöperatieven (ABC)

Gazellelaan 83/15 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/374.41.50 - Fax: 02/375.36.83

MESSIDOR

Anjoudreef 8 - 1190 BRUSSEL - Tel.: 02/376.07.58 - Fax: 02/332.28.32

E-mail: wijngaard@messidorscv.be

 

Sociale Woonbureaus

Dit zijn vzw's die privéwoningen zoeken die eigenaars voor sociale huisvesting willen verhuren. Deze bureaus huren de onroerende goederen van de eigenaar en onderverhuren deze aan personen met beperkte inkomens. Ze werken als tussenpersoon tussen de eigenaar en de huurder en staan de huurder eveneens bij.

Dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheren deze bureaus momenteel 3.500 woningen. Deze liggen verspreid over de 19 Brusselse gemeentes.

Elk sociaal woonbureau werkt zelfstandig. Om u in te schrijven in meerdere bureaus moet u aldus naar elk bureau gaat waar u zich wenst in te schrijven.

Voor de gemeente Ukkel

SWU   

Sociaal Woningbureau Ukkel (SWU)

Beeckmanstraat 89 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/348 68 79

E-mail: aisu@ukkel.brussels

permanenties op dinsdag van 9 tot 12 en op donderdag van 14 tot 15.30 uur

Meer info?

fed

Tel.: 02/412.72.44

Site: www.fedais.be

E-mail: info@fedais.be

 

Huurwaarborg

► Via het Woningfonds

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt financiële steun voor de betaling van de huurwaarborg en heeft het beheer hiervan toevertrouwd aan het Woningfonds.

Het gaat om renteloze leningen die toegekend worden als u voldoet aan verschillende voorwaarden.

Meer info: www.woningfonds.be/nl/huurgarantie

woningfonds.brussels

Zomerstraat 73 - 1050 BRUSSEL - Tel.: 02/504.32.1

► Via de gemeente Ukkel

Voor de betaling van de huurwaarborg kunnen personen met bescheiden inkomens een beroep doen op het Fonds Ukkel Solidariteit Huisvesting. Deze lening wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend voor een woning op het gemeentelijk grondgebied.

De Begeleidingsdienst Huisvesting

van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12.30 en van 14 tot 16 u

Adres: Beeckmanstraat 87 - Telefoon: 02/348.68.23

e-mail: logement@uccle.brussels

 

Herhuisvestingstoelage

Deze gewestelijke toelage moet huurders met bescheiden inkomens, die min. reeds een jaar in een onaangepaste woning wonen, helpen om te verhuizen en om gedeeltelijk bij te dragen aan een duurdere huur van de nieuwe aangepaste woning.

Een onaangepaste woning is een woning die niet voldoet aan de normen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de Huisvestingscode, of die onvoldoende kamers heeft, of die niet aangepast is aan de leeftijd of de handicap van de huurder.

De herhuisvestingstoelage omvat een verhuistoelage en een huurtoelage.

Voor de voorwaarden, de bedragen en de duur, klik hier huisvesting.brussels/nl/premies-en-steunmaatregelen/herhuisvestingstoelage-huurder?set_language=nl

huisvesting

Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst

Brussel Stedelijke Ontwikkeling - Directie Huisvesting

Vooruitgangstraat 80 bus 1 - 1035 Brussel

Afgifte aan loket maandag-woensdag-vrijdag van 9 tot 11.45 uur.

Inlichtingen ter plaatse op woensdag van 9 tot 11.45 uur.

Tel.: 0800/40.400 - gratis nr. van 9 tot 12 u - Tel.: 02/204.14.01 indien het dossier reeds werd ingediend

Website: www.huisvesting.brussels

 

Studentenwoning

studentenwoning

In de gemeente Ukkel zijn er acht instellingen van het hoger onderwijs. Er komen steeds meer aanvragen voor studentenwoningen.

De onderstaande diensten kunnen u hierbij helpen:

InforJeunes

Infor Jeunes Bruxelles beschikt over een databank met studentenkoten en kan u advies geven.

Arteveldestraat 155 - 1000 BruSSEL - Tel.: 02/514.41.11 - Fax: 02/502.68.19

Website: www.inforjeunesbruxelles.be/logement - bruxelles@ijbxl.be

Huisvestingsdiensten in universiteiten en hogescholen

► ULB

Centraal secretariaat huisvesting (huisvesting op de campus)

Tel.: 02/650.21.54 - Fax: 02/650.21.55

Website: www.ulb.ac.be/logements

E-mail: logement@admin.ulb.ac.be

Adres: ULB CP166 - F. D. Rooseveltlaan 50 - 1050 Brussel

Huisvestingsdienst van de ULB (huisvesting bij particulieren)

Paul Hégerlaan 22 (gebouw. F1 1ste verdieping) - 1000 Brussel - Tel.: 02.650.21.73 - Fax: 02.650.21.55

Adres: ULB CP166 - F. D. Rooseveltlaan 50 - 1050 Brussel

E-mail: Office.du.Logement@ulb.ac.be

► Université Catholique de Louvain-Woluwe:

Infor logement

Almawandeling 31 - 1150 Brussel - Tel.: 02/764.41.20

► Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes:

Sociale Dienst

Joseph Hazardstraat 34 - 1180 Brussel - Tel.: 02/340.12.80

Internats autonomes de la Communauté Française - IACF

► Internat autonome mixte de la Communauté française

Hamoirlaan 24 - 1180 BRUSSEL

http://iacf-internat-uccle.be/fr

► Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française

La Maison des Etudiantes - De Frésquare 2 - 1180 BRUSSEL

http://www.iacfdefre.be/

► Internat autonome de la Communauté française

Bourgognestraat 48 - 1190 BRUSSEL

http://internatforest.wixsite.com/maisondesetudiants

► Internat autonome pour jeunes filles de la Communauté française

La Maison des Etudiantes - Abdijstraat 26A - 1050 BRUSSEL

http://www.iacfabbaye.be/

Hulp bij het zoeken naar een woning

student  www.student.be

kots.be  www.kots.be

Brukot  www.brukot.be

Appartager  www.appartager.be

 

Huisvesting voor senioren

senioren

Onze gemeente heeft talrijke rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en seniorenresidenties.

Openbare instellingen

► Rusthuizen - rust- en verzorgingstehuizen

BRUGMANN - OCMW

Egide Van Ophemstraat 3-5 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/370.62.00

DOMAINE DU NECKERSGAT - OCMW

Achille Reisdorfflaan 36 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/370.80.11

Private instellingen

► Rusthuizen

ANAIS

Alsembergsesteenweg 828-830 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/649.82.93

FLOREAL

Floréallaan 53 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/343.74.58

RESIDENCE LES ECUREUILS

Vronerodelaan 43 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/374.87.77

► Rusthuizen - rust- en verzorgingstehuizen

CHATEAU D'OR

Gulden Kasteelstraat 12 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/334.04.10

FLEURS D'AUBEPINE

Waterloosesteenweg 1525 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/372.02.72

JARDINS DE LONGCHAMP

Winston Churchilllaan 255 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/349.57.11

L'OLIVIER

Beeldhouwerslaan 46 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/372.12.48

MELKRIEK

Melkriekstraat 100 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/332.05.08

NAZARETH

Waterloosesteenweg 961 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/373.64.11

PALACE

Frans Lyceumlaan 6 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/375.37.44

PARC PALACE

Frans Lyceumlaan 2 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/375.14.79

SAGITTAIRE

Vanderkinderestraat 235 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/347.00.01

TERRASSES DES HAUTS PRES

Egide Van Ophemstraat 28 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/333.31.10

RESIDENCE SUZANNE WESLEY

Beeckmanstraat 26 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/344.86.62

RESIDENCE BEECKMAN

Beeckmanstraat 71 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/344.27.65

► Residenties

DOMAINE CHURCHILL

Winston Churchilllaan 253 A - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/348.19.00

HAMOIR

Hamoirlaan 1 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/379.07.00

LES EAUX VIVES

Jean en Pierre Carsoellaan 87-89 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/373.62.11

LES ERABLES

Beeckmanstraat 22-24 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/345.92.94

MESSIDOR

Messidorlaan 207 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/347.41.41

PRINCESSE PAOLA

Alsembergsesteenweg 905 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 0800/92.646 - 0473/26.49.45

 

Huisvesting met verschillende generaties

Verschillende generaties onder één dag lijkt u wel iets?

Het is een gebouw of een gedeelte hiervan met minstens twee woningen, waarvan één woning bezet wordt door een 65-plusser, met gemeenschappelijke diensten, vastgelegd in een schriftelijke verbintenis, een overeenkomst, een huishoudelijk reglement of een ander middel.

De "un toit deux âges" brengt geïnteresseerden in contact met elkaar.

Website: www.1toit2ages.be

1toit2ages

 

PBM-huisvesting

Onze gemeente beschikt over enkele woningen voor personen met een beperkte mobiliteit. Alle woningen zijn momenteel bezet.

We raden u aan de volgende website te raadplegen: www.accesshouse.be

Accesshouse

Deze Belgische immowebsite houdt zich bezig met de aankoop, de verkoop en de verhuur van goederen die aangepast zijn aan personen met een handicap of een beperkte mobiliteit.

 

Noodhuisvesting

ariane

Luttrebruglaan 132 - 1190 BRUSSEL - Tel.: 02/346.66.60 (24/24)

E-mail: info@centreariane.be

BEGUNSTIGDEN: volwassenen, alleenstaanden, koppels met of zonder kinderen.

L'ilot

Charleroise Steenweg 160 - 1060 BRUSSEL - Tel.: 02/538.59.09

E- mail: le160@ilot.be - service.social.160@base.be

BEGUNSTIGDEN: vrouwen, koppels met onder zonder kinderen, vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, ex-gedetineerden.

samusocial

Vestje 5 - 1000 BRUSSEL - Tel.: 0800/99.340 (gratis) - 02/551.12.20

Website: www.samusocial.be

E- mail: info@samusocial.be

BEGUNSTIGDEN: iedereen in armoede in de Brusselse straten zonder onderdak.

adsmme

ADSMME (Maison de la Mère)

Drogenbossesteenweg 225 - 1180 BRUSSEL - Tel.: 02/376.17.01

Website: www.adsmme.org

Document acties

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« juli 2017 »
juli
MaDiWoDoVrZaZo
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Agenda
Start van het nieuwe seizoen van Kunst ter plaatse! 14-05-2017 - 24-09-2017 — Sint-Pietersvoorplein, Wolvendaelpark
Tentoonstelling "Stormbekken van de Ukkelbeek" 14-06-2017 - 31-07-2017 — Administratief gebouw, Auguste Dansestraat 25
CULTUUR - “Ontmoetingen op foto vastgelegd in Ukkel : Feest, werk, toeval, enz” 16-07-2017 - 31-08-2017 — Dekenij-Kunstenhuis Ukkel - Dekenijstraat, 102
CULTUUR - Alain GODEFROID - Kunstschilder Illustrator 04-08-2017 - 15-08-2017 — Dekenij-Kunstenhuis Ukkel - Dekenijstraat 102
CULTUUR - Concert in het Wolvendaelpark op 13 augustus 2017 13-08-2017 11:30 - 12:30 — Openluchttheater - Rodestraat/Wolvendaellaan
Aankomende agenda-items...

 

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Energieloket