Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Groendienst / Tuinen en buren - Planten en snoeien: wettelijke verplichtingen

Tuinen en buren - Planten en snoeien: wettelijke verplichtingen

Tuinen en buren gaan niet altijd goed samen. De mooiste tuinen zijn de vrucht van de inbeelding van hun eigenaar, maar er zijn grenzen aan wat toegelaten is. Wie iets wil planten of snoeien, moet wettelijke regels naleven. Je kunt immers niet om het even wat doen.

Haag snoeienPlanten

Hoogstambomen moeten op ten minste 2 m van de scheidingsgrens geplant worden. Struiken hoeven slechts op 50 cm van deze grens te staan en hetzelfde geldt voor privéhagen. Deze afstand moet zeker nageleefd worden want anders kan de buur eisen dat de boom omgehakt wordt.

Er is evenwel een uitzondering: als de boom, de struik of de haag te dicht bij de scheidingsgrens staat, maar hij er al minstens 30 jaar staat, geldt de verjaring en hoeft u hem niet te laten wegnemen. Als u toch een boom moet rooien, moet u ermee rekening houden dat u bij de gemeente een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen om een hoogstamboom te rooien.

Snoeien

Zelfs als de boom, de struik of de haag geplant is overeenkomstig de wettelijke bepalingen, of zelfs als een onregelmatige plant onder de dertigjarige verjaring valt, mag niet vergeten worden de plant te snoeien.

Als de takken van een niet-mandelige boom over de eigendom van een buur hangen, kan deze buur immers eisen dat die worden afgesneden. Daarvoor moet hij weliswaar gedaan krijgen dat u dat vrijwillig doet, of moet hij een vonnis in die zin vragen aan de Vrederechter. Hij mag zelf hinderlijke takken in geen geval snoeien zonder enige vorm van proces. Zonder de instemming van de buur mogen takken van een boom niet over zijn eigendom reiken, maar er zijn geen bijzondere voorschriften over de hoogte van een boom.

Wat het snoeien betreft, moet ook opgemerkt worden dat er een doorgangsrecht bestaat op het terrein van de buurman: dit is het ladderrecht.

Tenzij om dringende veiligheidsredenen is snoeien of rooien verboden tussen 1 april en 15 augustus (nestperiode).

Uitzonderingen: de mandelige haag en het BBP

Een haag is niet altijd privé-eigendom en hoeft dus niet altijd aan deze regels te voldoen. Ze kan in overleg tussen twee buren ook op de precieze grens van hun eigendommen worden geplant. In dat geval zijn beiden verantwoordelijk voor het onderhoud en dienen ze de kosten daarvoor ook te delen.

Bovendien zijn de bovenstaande regels van algemene orde maar kunnen bijzondere verordeningen ervan afwijken voor een bepaalde straat. Het gaat dan om een BBP, dus een Bijzonder Bestemmingsplan.

Deze BBP's komen bovenop de algemene bepalingen in dit verband, en bepalen bijvoorbeeld de inspringstroken waar geen bomen, struiken of hagen mogen worden geplant. In elk geval kan het dus nuttig zijn langs te gaan bij de dienst Stedenbouw of de BBP's op deze website te raadplegen.

Burenhinder

Hebt u een geschil met uw buur? Dan kunt u deze stappen zetten, in de onderstaande volgorde:

  • Spreek uw buur aan en leg het probleem uit;
  • Schrijf hem op basis van de artikelen uit het Veldwetboek (PDF)
    en vraag hem een reactie;
  • Stuur hem een aangetekend schrijven met een uitvoeringstermijn;
  • Vraag een afspraak met de bemiddelaar van Ukkel op het nummer 02/348.67.19 of per e-mail;
  • Vraag een gratis verzoeningsgesprek bij de Vrederechter (Sint-Pietersvoorplein 25 te Ukkel - 02/344.42.93 of 02/347.29.81);
  • Als dit gesprek geen resultaat oplevert, zult u een advocaat moeten inschakelen.

De gemeente kan zich wettelijk gezien niet inmengen met problemen tussen buren.

 

Document acties