Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Gezin, kinderopvang, gezondheid en gelijke kansen / Gemeentelijk handvest voor de inclusie van personen met een handicap

Gemeentelijk handvest voor de inclusie van personen met een handicap

Op initiatief van de dienst Personen met een Handicap heeft de gemeenteraad op 10 september de beslissing van het college bekrachtigd om het Gemeentelijk handvest voor de inclusie van personen met een handicap te ondertekenen voor de legislatuur 2018-2024. Zo worden de verbintenissen voortgezet die aangekondigd werden in de algemene beleidsverklaring.

Deze somt in 5 punten (Consultatieve functie/Sensibilisering - Opvang van kleine kinderen/Integratie op school en in de bijschoolse activiteiten - Tewerkstelling - Meervoudige toegankelijkheid (informatie, vervoer, parking, huisvesting) - Inclusie in ontspanning: sport, cultuur, natuur, evenementen) de verschillende actiedomeinen op die het mogelijk moeten maken de reeds genomen initiatieven inzake zelfredzaamheid en integratie van personen met een handicap te versterken.

Gemeentelijk handvest voor de inclusie van personen met een handicap

Document acties