Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Financiën / Compensatiepremie voor de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Compensatiepremie voor de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Als compensatie voor de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor Ukkelaars met een bescheiden inkomen, eigenaars van één enkel onroerend goed dat ze volledig bezetten, wordt de compensatiepremie in 2021 behouden. Dankzij een maatregel die beperkt is tot het aanslagjaar 2021 kunnen personen van wie het inkomen getroffen werd door de crisis van het coronavirus Covid-19 van deze premie genieten.

Wie kan de premie krijgen?
  • Voor Ukkelaars, eigenaars van een enkel onroerend goed dat ze volledig bezetten en met een bescheiden inkomen:

Inkomensgrens:
Voor een alleenstaande: € 51.657,23
Voor een gezin met 1 inkomen: € 64.133,28
Voor een gezin met 2 of meer inkomens: € 73.044,87

Verhogingen
€ 3.850,54 per kind ten laste
€ 7.701,10 per gehandicapte meerderjarige
NB: een gehandicapt kind = 2 kinderen ten laste

Bedrag van de premie Min. € 110 - Max. € 330
Procedure
  1. Stel een dossier samen met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier van de premie en de bewijsstukken;

Voor de eigenaar die zijn goed bezet:

  • Een kopie van het aanslagbiljet kohieruittreksel van de onroerende voorheffing (dienstjaar 2021);
  • Een kopie van het aanslagbiljet kohieruittreksel van de personenbelasting (dienstjaar 2020 - inkomsten 2019);
  • Desgevallend een kopie van elk document dat het verlies van inkomsten door Covid-19 tijdens het jaar 2020 aantoont.
  1. Stuur de vraag tot toekenning van de premie samen met de bewijsstukken op binnen 9 maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het aanslagbiljet kohieruittreksel met betrekking tot de onroerende voorheffing van het/de onroerend(e) goed(eren) waarvoor de premie aangevraagd wordt;
  2. De premieaanvraag moet per brief opgestuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen (Jean Vander Elstplein 29 te 1180 Ukkel).
Documenten downloaden
Contactpunt

belastingen.premies@ukkel.brussels

02/348.66.37

Premie - Gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing voor lokale handelaars die vaste kosten moesten betalen ondanks de sluitingsperiode tijdens Covid-19

In het kader van de crisis Covid-19 heeft het college van burgemeester en schepenen een nieuwe steunmaatregel goedgekeurd om het aanzienlijk financieel verlies van alle lokale handelaars te beperken.

Meer bepaald

Een reglement dat de gedeeltelijke terugbetaling van het gemeentelijk aandeel van de onroerende voorheffing in de vorm van een premie mogelijk maakt voor lokale handelaars die vaste kosten moesten betalen ondanks de sluitingsperiode. Deze terugbetaling heeft als doel om hun fiscale lasten te verlichten.

Procedure

Elke premieaanvraag moet bij het college van burgemeester en schepenen ingediend worden uiterlijk 6 maanden na de ontvangst van het aanslagbiljet kohieruittreksel 2020 met betrekking tot de onroerende voorheffing van het betrokken goed.

Documenten downloaden
Contactpunt

belastingen.premies@ukkel.brussels

02/348.66.37

 

Document acties