Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Burgerlijke stand / Huwelijken

Huwelijken

Om inlichtingen te bekomen aangaande de formaliteiten en de documenten die nodig zijn met het oog op een huwelijk, dient een van de aanstaande echtgenoten (of beide) zich te wenden tot dienst huwelijken van de gemeente van de woonplaats heeft. Hij dient in het bezit te zijn van zijn identiteitskaart en van een kopie van de kaart van de andere echtgenoot.
De lijst van de voor te leggen documenten zal overhandigd worden na analyse van de persoonlijke administratieve situatie van de toekomstige echtgenoten.
Zodra de documenten voorhanden zijn, nodigt de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand de echtgenoten uit om de akte van huwelijksaangifte op te stellen. Deze akte is een verplichte voorafgaande formaliteit en dient ten laatste veertien dagen voor het huwelijk opgemaakt te worden.

Welke documenten moeten voorgelegd worden tijdens de huwelijksaangifte?

 1. Een volledig afschrift van de geboorteakte, afgeleverd door de lokale overheid van de geboorteplaats, soms dient de akte gelegaliseerd en vertaald te worden.
  De toekomstige echtgenoot die in België geboren is, dient niet meer zelf de akte aan te vragen.
 2. Het bewijs van nationaliteit, het celibaat en de woonplaats.
  Voor zover de aanstaande echtgenoot ingeschreven is in het bevolking of vreemdelingenregister zal de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand het Rijksregister raadplegen en een uittreksel bij het dossier van de aanstaande echtgenoten voegen.
 3. Het bewijs van de ontbinding van het laatste huwelijk, zo dit in België voltrokken werd, zal de Ambtenaar van de Burgerlijke stand de akte zelf aanvragen voor zover deze akte in België opgemaakt werd.
 4. Een bewijs van identiteit (kopie van de identiteitskaart).
 5. Kopie van de identiteitskaart van de  getuigen (niet verplicht).
 6. In voorkomend geval, een gelegaliseerd schriftelijk bewijs uitgaande van de bij de aangifte van het huwelijk afwezige aanstaande echtgenoot, waaruit diens instemming met de aangifte blijkt.

In voorkomend geval kunnen nog geëist worden :

 • Voor de personen die niet ingeschreven zijn in het bevolking- of vreemdelingenregister een bewijs van nationaliteit, celibaat et van woonst (documenten die desgevallend gelegaliseerd en vertaald dienen te worden).
 • Bovendien dient het bewijs van de ontbinding van al de huwelijken die niet voor een Belgisch Ambtenaar van de Burgerlijke Stand voltrokken zijn, worden geleverd, tenzij de ontbinding een Belgisch huwelijk voorafging.
 • Voor de personen van vreemde nationaliteit, zal de aanstaande echtgenoot een gewoonte attest of attest van de vreemde wetgeving betreffende het huwelijk, afgeleverd door de nationale overheid overhandigen.
 • Leder ander authentiek stuk waaruit blijkt dat in hoofde van betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om een huwelijk aan te gaan.

Zo de aanstaande echtgenoten inlichtingen wensen over de huwelijk vermogenstelsels, dienen zij zich tot een notaris van hun keuze te wenden (inlichtingen : www.notaris.be).

Praktische mededelingen

De huwelijken worden gratis voltrokken op eerste vrijdag van de maand en op zaterdagmorgen ; het uur van de ceremonie zal bevestigd zijn door de dienst huwelijken wegens de agenda  van de dag en zodra de aangifte geacteerd is.
Andere dagen zijn mogelijk en kunnen aangevraagd worden mits een vergoeding van 250 EURO.
De 4e en 5e zaterdag van de maand kunnen huwelijken voltrokken worden vanaf 14 u. mits een vergoeding van 250 EURO.

Huwelijken s'avonds (onder voorbehoud van bevestiging door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand)

Enkel een huwelijk per dag.Zoals voor wie 's avonds wil trouwen, wordt voor de plechtigheid medewerking gevraagd om de muziek te spelen en genodigden hun plaats te wijzen. De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand opent en sluit het gemeenthuis zelf. 

 

Huwelijk s'avonds :  een huwelijk per avond tussen 18 en 20 u geen huwelijk op zaterdagavond tussen oktober en eind april.

 

Inlichtingen : 02/348.67.65

 

Trouwen in het park

Planning van de huwelijken


Huwelijksverjaardagen :

Het gemeentebestuur ontvangt de Ukkelaars die hun 50ste , 60ste , 65ste (en meer) huwelijksverjaardag of hun 100ste geboorteverjaardag vieren op het gemeentehuis. Inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op de dienst.

De diensten van de burgerlijke stand bevinden zich op het Gemeentehuis, Jean Vander Elstplein, 29.

Tel. : 02/348.67.65

E-mail : burgerlijkestand@ukkel.brussels

Document acties