Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Burgerlijke stand / EUROPESE VERKIEZINGEN 26 mei 2019

EUROPESE VERKIEZINGEN 26 mei 2019

Deelname als Europese burger aan deze verkiezing

Iedere burger van de Europese Unie die in België verblijft heeft het recht om te stemmen en om verkiesbaar te zijn voor de verkiezing van het Europees Parlement, die zal plaats hebben om zondag 26 mei 2019.

Om op de kiezerslijst ingeschreven te worden, kunnen alle Europese burgers een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van hun verblijfplaats.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen dient de aanvrager aan volgende voorwaarden te voldoen :

  1. De nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie bezitten

Om te mogen stemmen, moet u de nationaliteit hebben van een van de volgende 26 landen:

Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden.

Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven. Maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd.

  1. Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente waar hij zijn aanvraag indient alsook in het Rijksregister ;
  2. De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben ten laatste op de dag van de verkiezing ;
  3. de aanvrager mag zijn kiesrecht niet verloren hebben in zijn Staat van herkomst.  De verklaring die wordt afgelegd in de aanvraag geldt tot het bewijs van het tegendeel.  De aanvrager mag ook niet onder de toepassing vallen van de artikelen 6 tot 9bis van het kieswetboek inzake de uitsluiting en de schorsing uit het Belgisch kiesrecht.

Het ingevulde formulier moet u uiterlijk op 28 februari 2019 bezorgen in het gemeentehuis.

De burger van de Europese Unie die zich wenst in te schrijven op de kiezerslijst voor de verkiezing, beschikt over de volgende mogelijkheden :

  • ofwel zich persoonlijk aanmelden, in het bezit van een geldig identiteitsdocument, bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats (dienst Kieszaken, Jean Vander Elstplein, 29 – gelijksvloerse verdieping –, bureau geopend van 8 uur 30 tot 15 uur) ;
  • ofwel het formulier schriftelijk, telefonisch (02/348.66.74 – 02/348.66.75 – 02/348.68.90), par e-mail (kieszaken@ukkel.brussels) aanvragen of downloaden van onze gemeentelijke site www.ukkel.be(Gemeentediensten ˃ Kieszaken > Verkiezing van het Europees Parlement 26 mei 2019) en het, behoorlijk ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van een identiteitsdocument door de overheden van uw land (uitgezonderd uw verblijfstitel), terug te sturen naar de dienst Kieszaken.

Inschrijvingsformulier C/1 voor de Europese burger (Word - PDF).

De aanvrager krijgt een ontvantgsbewijs bij het indienen van de aanvraag.

Indien het College van Burgemeester en Schepenen de aanvraag erkent, zult hij een offcieel bericht van de gemeente ontvangen.

Eenmaal erkend, is de Europese burger stemplichtig alsook voor de volgende verkiezingen.

Let wel : hij kan dan niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen in zijn land van herkomst.

Hij kan ten alle tijde, indien hij dit wenst, nog schriftelijk afstand doen van zijn stemrecht (dit is echter niet mogelijk tussen 1 maart 2019, datum van het opstellen van de kiezerslijst en 26 mei 2019, datum van de verkiezingen).

Voor info : er werd een specifieke website voorbereid – www.europeanelections.belgium.be – om de Europese onderdanen alla nodige informatie te geven over de uitoefning van hun stemrecht en hun recht op verkiesbaarheid in België bij de verkiezing van het Europees Parlement op 26 mei 2019. Deze website zal beschikbaar zijn in de 24 officiële talen van de Europese Unie.

 

Document acties