Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Burgerinspraak / Subsidie "Ondersteuning burgerproject" 2021: Nieuwe bedragen!

Subsidie "Ondersteuning burgerproject" 2021: Nieuwe bedragen!

De Ukkelaars hebben de behoefte geuit om financiële ondersteuning van de gemeente te krijgen voor projecten die hen na aan het hart liggen. Om hieraan tegemoet te komen heeft de dienst Burgerinspraak eind september 2019 de subsidie “Ondersteuning burgerproject”.

De doelstelling van de Ondersteuningssubsidie? Het de inwoners mogelijk maken te beschikken over een klein budget om buurtprojecten of projecten voor de gemeenschap op touw te zetten. Er bestaan voortaan prioritaire thema's (solidariteit, culturele activiteiten, ecologische transitie, verfraaiing, …) en vooral twee categorieën van projecten: projecten die een wijk beogen (subsidie van € 300 tot € 1.000) en projecten die alle Ukkelaars beogen en in een langetermijnvisie passen (subsidie van € 1.000 tot € 3.000).

Hoe uw kandidatuur indienen?

Vul het aanvraagformulier in en stuur het naar de dienst Burgerinspraak, per e-mail (burgerinspraak@ukkel.brussels) of met de post (Wolvendaellaan 6 te 1180 Ukkel). Kandidaturen kunnen ingediend worden van 6 september tot 24 october 2021.

Aanvraagformulier

Reglement

Meer info? Dienst Burgerinspraak: 02 348 67 87 of burgerinspraak@ukkel.brussels

Wist u dat? Editie 2019 en 2020 van de Ondersteuningssubsidie hebben al 27 heel uiteenlopende en inspirerende projecten bekroond: organisatie van een wijkcomité en lezingen, steun aan het Repair Café, aan een zadenbib, aan een buurtcinéclub, ondersteuning bij de ontwikkeling van een collectieve tuin en verschillende collectieve moestuinen, oprichting van een kippenhok, …


 

Document acties