Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Agenda 21 / Zich inzetten voor duurzame ontwikkeling

Zich inzetten voor duurzame ontwikkeling

Schéma Nl copie.jpgZich inzetten voor de overgang

De schepen van Milieu en de Milieudienst aan het woord

Als gemeenschap en werkende kracht is de gemeente het aan zichzelf verplicht om de globale uitdagingen voor onze planeet in de context van het stedelijk milieu op te nemen om de overgang te concretiseren. Ze beschikt daarom over een transversaal hulpmiddel dat op participatieve wijze tot stand gekomen is en steunt op het principe van duurzame ontwikkeling om er een antwoord op te bieden: de lokale Agenda 21.

Deze Agenda, die u hier wordt voorgesteld, is een indicatief planningsinstrument. Wie veel begeert, veel ontbeert. Daarom beperkt deze Agenda zich tot vijf thema's: goed bestuur en participatieve democratie, duurzaam wonen voor iedereen, vermindering van het energieverbruik en van het broeikaseffect, bescherming en verbetering van het natuurlijk erfgoed en lokale en internationale samenwerking. Na een diagnose en het bepalen van de doelstellingen is een plan ontstaan rond 103 acties, dat op 22 oktober 2009 goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Er werd ook een samenvattende brochure uitgegeven.

Dit plan bestaat uit verschillende luiken: het plan Agenda 21 zelf, een Koolstofbalans en het Natuurplan, op 25 februari 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad. De vooruitgang van deze plannen kunt u hier raadplegen. Het slagen van een dergelijk beleid hangt van ons allemaal af. Naast de acties die de gemeente kan verwezenlijken of op touw kan zetten, zijn er ook de acties die ieder van ons als burger kan ondernemen. Vooral op het vlak van de klimaatopwarming zijn de uitdagingen zodanig groot dat er geen tijd meer te verliezen valt. De Agenda 21 bevat talrijke voorstellen.

Dit plan werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking van de bureaus ERU en Factor X en van een honderdtal burgers die actief deelgenomen hebben aan de verschillende forums en Comités 21 die georganiseerd werden. Wij zouden hen graag willen bedanken. Onze dank gaat ook uit naar alle ambtenaars die aan dit project meegewerkt hebben.

De uitwerking van deze Agenda 21 werd gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aangezien de Agenda 21 per definitie een ontwikkelingsproces is, zal ze in de loop der tijd aangevuld worden met nieuwe duurzame acties of zelfs bijgewerkt worden. Elke Ukkelaar kan reageren op de keuzes die in de Agenda 21 opgenomen worden en zijn of haar opmerkingen en voorstellen kenbaar maken.

Dankzij deze mogelijkheid om zijn mening te uiten, kunnen er nieuwe inwoners, burgergroepen of actoren bij betrokken worden en kan een open en dynamisch proces versterkt worden.

 

Document acties